Supplies - 410637-2022

27/07/2022    S143

Poland-Chrzanów: Electricity

2022/S 143-410637

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 135-387146)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Jagiellońska 8
Town: Chrzanów
NUTS code: PL21A Oświęcimski
Postal code: 32-500
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Głodek, Sandra Jedynak
E-mail: zamowienia@wodociagi.chrzanowskie.pl
Telephone: +48 326233232
Internet address(es):
Main address: www.wodociagi.chrzanowskie.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przetarg nieograniczony na dystrybucję i dostawę energii elektrycznej pn Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wodociągów Chrzanowskich

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn, zm.) dla obiektów Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. na okres 1.01.2023 do 31.12.2023. Planowany zakup energii elektrycznej na 2023 rok wynosi: 6 220 MWh +/- 10%.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/07/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 135-387146

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 09/08/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 22/08/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje wskazane zmiany w treści SWZ- Zmiana terminu składania ofert.