Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Stavební práce - 410757-2017

18/10/2017    S200

Španělsko-Alicante: Projektování, dodávka a výstavba nového výtahu a zdvihací plošiny

2017/S 200-410757

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
Národní identifikační číslo: V-03965324
Poštovní adresa: Avenida de Europa, 4
Obec: Alicante (Alicante)
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
PSČ: 03008
Země: Španělsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2970
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Projektování, dodávka a výstavba nového výtahu a zdvihací plošiny.

Spisové číslo: AO/012/17.
II.1.2)Hlavní kód CPV
42416000 Výtahy, skipové výtahy, zdviháky, eskalátory a pohyblivé chodníky
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Úřad EUIPO má v úmyslu zadat zakázku na vypracování plánu na výstavbu nového výtahu pro budovy AA1 a AA2 (který se má nacházet na místě, kde jsou dvě budovy spojené) a zdvihací plošiny v suterénu na podlaží -3 budovy AA1 (toto bude volitelné), jakož i na následné provádění takovýcht prací.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 280 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45313000 Instalace a montáž výtahů a eskalátorů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANĚLSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Rozsah zakázky zahrnuje všechny řídící, technické a administrativní činnosti v souvislosti s:

1) návrhem pracovního plánu a související dodatečné dokumentace a dokončením veškeré potřebné zákonem stanovené dokumentace. V pracovním plánu se mají podrobně definovat práce, které se mají provádět, navrhované vybavení a zařízení potřebné na zabezpečení plynulého fungování zařízení. Uchazeči musí ke svým nabídkám přiložit výkresy, které jsou dostatečně podrobné, aby mohla být ověřena proveditelnost jejich návrhu v souladu se směrnicemi uvedenými v oddíle 4.2.1 technických specifikací;

2) prováděním prací. Poskytovatel služeb musí provést fyzické práce uvedené v plánu včetně dodávky všech materiálů, pracovní síly a nástrojů, jakož i zařízení určeného v plánu. Rozsah zakázky zahrnuje i testování a uvedení výtahu a zdvihací plošiny do provozu;

3) údržbou v průběhu záruční doby.

Součástí projektu jsou technické, administrativní, organizační a kontrolní činnosti nutné k zaručení požadované kvality stavebních prací plánovaných v rámci projektu.

Tato výzva k účasti v nabídkovém řízení nezahrnuje řízení projektu nebo koordinaci týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 280 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 30
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Prohlídka místa se plánuje na 30.10.2017 (11:00) na této adrese: EUIPO, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANĚLSKO.

Každý uchazeč může vyslat 2 zástupce. Jména zástupců a čísla jejich průkazů totožnosti je nutno zaslat úřadu EUIPO e-mailem (procurement@euipo.europa.eu) do 27.10.2017.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

EUIPO si přeje podepsat přímou smlouvu na projektování a výstavbu na trvání odpovídající období určenému v pracovním plánu a záruční době.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/11/2017
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/11/2017
Místní čas: 11:00
Místo:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANĚLSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

každý uchazeč může vyslat až 2 zástupce. Jména zástupců a čísla jejich průkazů totožnosti je nutno zaslat úřadu EUIPO e-mailem (procurement@euipo.europa.eu) do 17.11.2017.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Výzva k účasti v nabídkovém řízení bude dostupná pro stažení na adrese uvedené v bodu I.3. Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací, úprav nebo odpovědí na otázky.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

ve lhůtě 2 měsíců od data oznámení dotčené straně nebo, v jiném případě, od data, kdy daný výnos vstoupil ve známost.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/10/2017