Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 410757-2017

18/10/2017    S200

Spanien-Alicante: Projektering, levering og opførelse af en ny elevator og en løfteplatform

2017/S 200-410757

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret
CVR-nummer: V-03965324
Postadresse: Avenida de Europa, 4
By: Alicante (Alicante)
NUTS-kode: ES521 Alicante / Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2970
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Projektering, levering og opførelse af en ny elevator og en løfteplatform.

Sagsnr.: AO/012/17.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
42416000 Elevatorer, spandeelevatorer, lifte, rulletrapper og rullende fortove
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

EUIPO påtænker at tildele en kontrakt vedrørende udarbejdelse af plantegningen for opførelse af den nye elevator til AA1- og AA2-bygningen (der vil være beliggende på det sted, hvor de to bygninger er forbundet) og en løfteplatform i kælderetage -3 i AA1-bygningen (sidstnævnte vil være valgfri) samt vedrørende efterfølgende udførelse af disse bygge- og anlægsarbejder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45313000 Installation af elevator og rullende trappe
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES521 Alicante / Alacant
Hovedudførelsessted:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontraktens omfang omfatter alle ledelses-, tekniske og administrative aktiviteter vedrørende:

1) udarbejdelse af arbejdsplanen og den tilhørende supplerende dokumentation samt fuldførelse af de nødvendige juridiske dokumenter. Arbejdsplanen skal i detaljer fastlægge de bygge- og anlægsarbejder, der skal udføres, det foreslåede udstyr og de installationer, der er nødvendige for en smidig drift heraf. Tilbudsgiverne skal i deres bud inkludere tegninger, der er tilstrækkeligt detaljerede til at kunne kontrollere, at deres forslag kan udføres i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i afsnit 4.2.1 i de tekniske specifikationer

2) udførelse af bygge- og anlægsarbejderne. Kontrahenten skal udføre de fysiske bygge- og anlægsarbejder, der er fastsat i plantegningen, herunder levere alle materialer, alt arbejde og alt værktøj, samt alt det udstyr, der er fastlagt i plantegningen. Kontraktens omfang omfatter også afprøvning og idriftsættelse af elevatoren og løfteplatformen

3) vedligeholdelse i løbet af garantiperioden.

Alle tekniske, administrative, organisatoriske og inspektionsmæssige aktiviteter, som er nødvendige for at garantere de planlagte bygge- og anlægsarbejders kvalitet under projektet, er også omfattet.

Opfordringen til afgivelse af bud omfatter ikke projektledelse eller sundheds- og sikkerhedskoordinering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Et besøg er planlagt 30.10.2017 (11:00) på følgende adresse: EUIPO, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

Hver tilbudsgiver må sende op til 2 repræsentanter. Navn og identifikationsdokumentnummer for repræsentanterne skal sendes til EUIPO pr. e-mail (procurement@euipo.europa.eu) senest 27.10.2017.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

EUIPO ønsker at indgå en direkte kontrakt om projektering og opførelse af en varighed, der svarer til den periode, der er anført i arbejdsplanen, plus den foreslåede garantiperiode.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/11/2017
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/11/2017
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Hver tilbudsgiver kan sende op til 2 repræsentanter. Navn og identifikationsdokumentnummer for repræsentanterne skal sendes til EUIPO pr. e-mail (procurement@euipo.europa.eu) senest 17.11.2017.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3. Webstedet vil blive opdateret regelmæssigt, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer, ændringer eller svar på spørgsmål i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter datoen for underrettelse af vedkommende eller, i mangel heraf, efter den dag sagen er taget til efterretning af denne.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/10/2017