Služby - 410759-2017

18/10/2017    S200

Polsko-Varšava: Rámcová smlouva na poskytnutí údržbářských a kurýrských služeb pro ústředí agentury Frontex

2017/S 200-410759

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž – Frontex
Poštovní adresa: Plac Europejski 6
Obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911 Not specified
PSČ: 00-844
Země: Polsko
Kontaktní osoba: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva na poskytnutí údržbářských a kurýrských služeb pro ústředí agentury Frontex.

Spisové číslo: Frontex/OP/775/2017/AH.
II.1.2)Hlavní kód CPV
50800000 Různé opravy a údržba
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Frontex uzave samostatnou rámcovou smlouvu na poskytnutí údržbářských služeb.

Smluvní služby mají být zahájeny dne 1.1.2018.

Od rámcového poskytovatele služeb se bude požadovat, aby pravidelně poskytl 3 osoby, jejichž úkoly budou organizovány a koordinovány co nejefektivnějším způsobem, aby se zaručily výsledky včas.

— údržbář pověření prováděním menších oprav a údržbářských prací – hlavní údržbář,

— údržbář pověřený podporou konferenčních místností, akcí a zajišťovánáním audiovizuálních služeb services – údržbář pro audiovizuálná služby,

— údržbář pověřený prováděním kurýrních služeb mezi poschodími a 2 přilehlými budovami – poštovní kurýr

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 550 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: PL911 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory Frontex, Varšava, Polsko.

II.2.4)Popis zakázky:

Údržbáři (všichni) bude (budou) provádět menší opravy a údržbárské práce, jakož i poskytovat hlavní podporu pro konferenční místnosti a akce vztahující se k materiální přípravě a audiovizuální službě, poskytování služeb v oblasti vybavení kanceláří nábytem a dalšími kancelářskými položkami (stěhování nábytku a dalších kancelárskych položk, například ve spojení s náborem nových zaměstnnců, stěhováním do jiné místnosti, připevněním korkové nástěnky na zdi atď.) nebo poskytovat kurýrní služby. Konkrétní rozsah prací je podrobně popsán v případě každého druhu údržbáře v podmínkách kompetence.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 550 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Provedení této zakázky se plánuje zahájit dne 1.1.2018 na počáteční dobu trvání 1 roku s možností 3 obnovení pokaždé na 1 rok, za stejných podmínek, pokud nebude zasláno písemné oznámení v opačném smyslu jednou ze smluvních stran a obdrženo stranou druhou nejpozději 2 měsíce před vypršením smlouvy.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Uchazeč musí prokázat, že je oprávněn provést zakázku podle vnitrostátního práva, což bude doloženo zařazením do obchodního nebo živnostenského rejstříku nebo přísežným prohlášením či osvědčením, členstvím v určité organizaci, výslovným oprávněním nebo zápisem do rejstříku plátců DPH.

Požadované důkazy:

uchazeč je povinen předložit řádně vyplněný a podepsaný formulář právnické osoby (viz odkaz níže) doplněný o dokumenty, které se v něm požadují.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 17/11/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 24/11/2017
Místní čas: 11:00
Místo:

Frontex headquarters, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uvítáme účast zástupců uchazečů (nejvýše 1 zástupce za uchazeče). Prosím informujte Frontex prostřednictvím e-mailu: procurement@frontex.europa.eu o své účasti.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/10/2017