Teenused - 410759-2017

18/10/2017    S200

Poola-Varssavi: Frontexi peakorterile pisitööde ja kullerteenuste osutamise raamleping

2017/S 200-410759

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet – Frontex
Postiaadress: Plac Europejski 6
Linn: Warsaw
NUTS kood: PL911 Not specified
Sihtnumber: 00-844
Riik: Poola
Kontaktisik: Frontex Procurement Team
E-post: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Frontexi peakorterile pisitööde ja kullerteenuste osutamise raamleping

Viitenumber: Frontex/OP/775/2017/AH.
II.1.2)CPV põhikood
50800000 Mitmesugused remondi- ja hooldusteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Frontex sõlmib 1 raamlepingu pisitööde teenuste osutamiseks.

Lepingulisi teenuseid on kavas alustada 1.1.2018.

Raamlepingu töövõtja peab tagama regulaarselt 3 isikut, kelle ülesanded on korraldatud ja koordineeritud kõige tõhusamal viisil, tagades õigeaegsed tulemused:

— meistrimees, kelle ülesandeks on teha väiksemaid parandus- ja hooldustöid – peamine meistrimees;

— meistrimees, kelle ülesandeks on abistada konverentsiruumides ja üritustel ning osutada audiovisuaalteenuseid – meistrimees audivisuaalses vallas;

— meistrimees, kelle ülesandeks on osutada kulleriteenuseid korruste ja 2 kõrvalasuva hoone vahel – postivedaja.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 550 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: PL911 Not specified
Põhiline teostamise koht:

Frontexi hoone, Varssavi, Poola.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

(Kõik) meistrimehed peavad tegema väiksemaid parandus- ja hooldustöid ning olema peamisteks abistajateks konverentsiruumide ja ürituste füüsilisel ettevalmistamisel ning audiovisuaalteenuste osutamisel, pakkuma teenuseid kontorite varustamiseks mööbli ja muu vajalikuga (mööbli ja muude kontoritarvete teisaldamine näiteks uue töötaja värbamise, uude ruumi kolimise, seinale stendi paigaldamise jms tõttu) või pakkuma kulleriteenuseid. Igat liik meistrimehe tööde konkreetset ulatust on kirjeldatud üksikasjalikult pädevuskriteeriumites.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 550 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

lepingu täitmist on kavas alustada 1.1.2018, esialgne kestus on 1 aasta, mida on võimalik samadel tingimustel 3 korda 1 aasta võrra pikendada, välja arvatud juhul, kui 1 lepinguosaline saadab vastupidise kohta kirjaliku teate ja teine lepinguosaline saab selle kätte vähemalt 2 kuud enne leping lõppu.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkuja peab esitama tõendid selle kohta, et riikliku õiguse kohaselt on tal luba lepingut täita, mida tõendab kuulumine kutse- või äriregistrisse, vandetunnistus või tõend, eriorganisatsiooni kuulumine, selleks tööks vajaliku loa olemasolu või kuulumine käibemaksukohustuslaste registrisse.

Nõutavad tõendid:

pakkuja peab esitama ka korrakohaselt täidetud ja allkirjastatud juriidilise isiku vormi (vt allpool olevat linki) koos muude selles nõutavate dokumentidega.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 17/11/2017
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 3 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 24/11/2017
Kohalik aeg: 11:00
Pakkumuste avamise koht:

Frontexi peakontor, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POOLA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

oodatud on pakkujate esindajad (kuni 1 isik pakkuja kohta). Palume teavitada Frontexit e-kirja teel (procurement@frontex.europa.eu) pakkumiste avamisel osalemisest.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
06/10/2017