A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 410759-2017

18/10/2017    S200

Lengyelország-Varsó: Keretszerződés ezermester- és futárszolgáltatásoknak a Frontex székhelye részére történő teljesítésére

2017/S 200-410759

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Határ– és Partvédelmi Ügynökség — Frontex
Postai cím: Plac Europejski 6
Város: Warsaw
NUTS-kód: PL911 Not specified
Postai irányítószám: 00-844
Ország: Lengyelország
Kapcsolattartó személy: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretszerződés ezermester- és futárszolgáltatásoknak a Frontex székhelye részére történő teljesítésére.

Hivatkozási szám: Frontex/OP/775/2017/AH.
II.1.2)Fő CPV-kód
50800000 Különféle javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Frontex egyetlen keretszerződést fog kötni ezermesterszolgáltatások teljesítésére.

A szerződéses szolgáltatások a tervek szerint 1.1.2018 napon kezdődnek.

A keretszerződést elnyert ajánlattevőt (szerződő felet) arra fogják felkérni, hogy rendszeresen biztosítsa 3 személy rendelkezésre állását, akiknek feladatait a leghatékonyabb módon és időszerű eredményeket biztosító módon fogják megszervezni és koordinálni:

— kisebb javítások és karbantartási munkák teljesítésére kijelölt ezermester – fő ezermester,

— konferenciatermek, rendezvények támogatására és AV-szolgáltatások teljesítésére kijelölt ezermester – AV-ezermester,

— szintek és 2 szomszédos épület között futárszolgáltatások teljesítésére kijelölt ezermester – levélkézbesítő.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 550 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: PL911 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Frontex-iroda, Varsó, Lengyelország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ezermesterek kisebb javításokat és karbantartási munkákat fognak teljesíteni, valamint konferenciatermek és rendezvények fizikai előkészítése és AV-szolgáltatása, irodák bútorokkal és más irodai cikkekkel történő felszerelésére irányuló szolgáltatások nyújtása (bútorok és más irodai cikkek áthelyezése, például új alkalmazott felvételével kapcsolatban, másik terembe költöztetés, a parafatábla rögzítése a falon stb.) tekintetében főtámogatást biztosítanak, illetve futárszolgáltatásokat látnak el. Az egyes ezermesterek esetében a munkák konkrét körét részletesen a feladatmeghatározás ismerteti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 550 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés végrehajtása a tervek szerint 1.1.2018 napon kezdődik, 1 éves kezdeti időtartamra szól, és azonos feltételekkel 3 alkalommal további 1-1 évre meghosszabbítható, kivéve, ha bármelyik fél ellentétes szándékáról írásban értesíti a másik felet a szerződés lejárata előtt legalább 2 hónappal.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázónak igazolnia kell, hogy országa törvényei értelmében jogosult a szerződés szerinti feladatok végrehajtására. Bizonyítékként a szakmai vagy cégjegyzékbe történt bejegyzés, illetve egy eskü alatt tett nyilatkozat vagy igazolás, speciális szervezeti tagság, kifejezett engedély vagy a héanyilvántartásba történt bejegyzés szolgál.

Előírt bizonyítékok:

az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jogi személyekre vonatkozó, megfelelően kitöltött és aláírt formanyomtatványt (lásd a lenti linket) az abban igényelt dokumentumokkal együtt.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/11/2017
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 3 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/11/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

A Frontex központja, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, LENGYELORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattevők képviselői (ajánlattevőnként maximum 1 fő). Kérjük, részvételéről e-mailen tájékoztassa a Frontexet: procurement@frontex.europa.eu.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://www.curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/10/2017