Storitve - 410759-2017

18/10/2017    S200

Poljska-Varšava: Okvirno naročilo za zagotavljanje tehničnih in kurirskih storitev na sedežu Frontexa

2017/S 200-410759

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za mejno in obalno stražo – Frontex
Poštni naslov: Plac Europejski 6
Kraj: Warsaw
Šifra NUTS: PL911 Not specified
Poštna številka: 00-844
Država: Poljska
Kontaktna oseba: Frontex Procurement Team
E-naslov: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Telefaks: +48 222059501
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo za zagotavljanje tehničnih in kurirskih storitev na sedežu Frontexa.

Referenčna številka dokumenta: Frontex/OP/775/2017/AH.
II.1.2)Glavna koda CPV
50800000 Razne storitve popravila in vzdrževanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Frontex bo sklenil eno okvirno naročilo za zagotavljanje tehničnih storitev.

Naročene storitve se bodo predvidoma začele 1.1.2018.

Okvirni izvajalec bo moral redno zagotavljati 3 osebe, katerih naloge morajo biti čim učinkoviteje organizirane in usklajene, da se rezultati zagotavljajo pravočasno:

— tehnik za izvedbo manjših popravil in vzdrževalnih del – glavni tehnik,

— tehnik, ki bo zagotavljal podporo v konferenčnih sobah in na dogodkih ter zagotavljal avdiovizualne (AV) storitve – tehnik AV,

— tehnik za izvedbo kurirskih storitev med etažami in 2 sosednjima stavbama – poštni kurir.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 550 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: PL911 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori Frontexa, Varšava, Poljska.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Vsi tehniki bodo opravljali manjša popravila in vzdrževalna dela ter zagotavljali glavno podporo v konferenčnih sobah in na dogodkih, povezano s fizično pripravo in avdiovizualnimi storitvami, zagotavljali storitve za opremljanje pisarn s pohištvom in drugimi pisarniškimi predmeti (premikanje pohištva in drugih pisarniških predmetov, na primer v povezavi z zaposlitvijo novega uslužbenca, selitev v drugo sobo, nameščanje table na steno itd.) ali kurirske storitve. Specifični obseg dela je za vsako vrsto tehnika podrobneje opisan v formalnih pogojih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 550 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo se bo predvidoma začelo izvajati 1.1.2018; začetno obdobje trajanja bo 1 leto z možnostjo 3 podaljšanj po 1 leto pod enakimi pogoji, razen če ena od strani 2 meseca pred iztekom naročila pisno obvesti drugo stran o nasprotnem.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudnik mora dokazati, da je po nacionalni zakonodaji pooblaščen za izvedbo naročila, kar je dokazljivo z vpisom v trgovski register ali register poklicev ali z izjavo pod prisego ali s potrdilom, članstvom v specifični organizaciji, z izrecnim pooblastilom ali vpisom v register zavezancev za DDV.

Zahtevana dokazila:

ponudnik mora predložiti ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec za pravne subjekte (glej povezavo spodaj) skupaj z dokumenti, ki se zahtevajo v obrazcu.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 17/11/2017
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 24/11/2017
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Sedež Frontexa, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLJSKA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Dobrodošli so predstavniki ponudnikov (največ 1 oseba na ponudnika). Prosimo, da udeležbo na odpiranju sporočite Frontexu po e-pošti: procurement@frontex.europa.eu

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
06/10/2017