Tjenesteydelser - 410762-2017

18/10/2017    S200

Belgien-Bruxelles: Plan for sektorielt samarbejde om færdigheder: fremme af karrierer inden for tekstil-/beklædnings-/læder-/skotøjsbranchen

2017/S 200-410762

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Postadresse: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 10/179
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1210
Land: Belgien
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/EASME
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Plan for sektorielt samarbejde om færdigheder: fremme af karrierer inden for tekstil-/beklædnings-/læder-/skotøjsbranchen.

Sagsnr.: EASME/COSME/2017/009.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af en pr- og bevidstgørelseskampagne inden for tekstil-/beklædnings-/læder-/skotøjsbranchen.

Det overordnede formål med dette udbud er at øge beskæftigelsen og beskæftigelsesegnetheden og at overvinde mangler, huller og uoverensstemmelser mellem udbud og efterspørgsel på færdigheder inden for tekstil-/beklædnings-/læder-/skotøjsbranchen.

Det specifikke formål med dette udbud er at tilskynde personer, der befinder sig i den fase, hvor de skal vælge studie, kommende kandidater og arbejdsløse, til at få en karriere inden for erhvervssektoren tekstil/beklædning/læder/skotøj, særligt ved at identificere gode eksempler på jobmuligheder og specifikke aktiviteter, der både fokuserer på traditionelle håndværksmæssige og nye færdigheder, såsom digitale færdigheder og tværsektorielle innovationsfærdigheder inden for teknisk/ingeniørmæssig fusion.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokalerne udpeget af kontrahenten, undtagen møder, der skal afholdes i EASME's eller Europa-Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af en pr- og bevidstgørelseskampagne inden for tekstil-/beklædnings-/læder-/skotøjsbranchen.

Det overordnede formål med dette udbud er at øge beskæftigelsen og beskæftigelsesegnetheden og at overvinde mangler, huller og uoverensstemmelser mellem udbud og efterspørgsel på færdigheder inden for tekstil-/beklædnings-/læder-/skotøjsbranchen.

Det specifikke formål med dette udbud er at tilskynde mennesker, der befinder sig i den fase, hvor de skal vælge studie, kommende kandidater og arbejdsløse, til at få en karriere inden for erhvervssektoren tekstil/beklædning/læder/skotøj, særligt ved at identificere gode eksempler på jobmuligheder og specifikke aktiviteter, der både fokuserer på traditionelle håndværksmæssige og nye færdigheder, såsom digitale færdigheder og tværsektorielle innovationsfærdigheder inden for teknisk/ingeniørmæssig fusion.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og omfang af den foreslåede metode / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og effektivitet af de foreslåede kontrolforanstaltninger / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Kommissionens gennemførelsesafgørelse om vedtagelse af arbejdsprogrammet for 2017 og om finansiering af gennemførelsen af programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (C(2016) 7033 final).
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 103-204820
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: EASME/COSME/2017/009
Betegnelse:

Plan for sektorielt samarbejde om færdigheder: fremme af karrierer inden for tekstil-/beklædnings-/læder-/skotøjsbranchen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/10/2017