Lieferungen - 410953-2019

02/09/2019    S168    Lieferungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung 

Polen-Bydgoszcz: Arzneimittel für das Muskel- und Skelettsystem

2019/S 168-410953

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Postanschrift: ul. Chodkiewicza 44
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613
Postleitzahl: 85-667
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grzegorz Jankowski
E-Mail: zamowienia-pub@wsd.org.pl
Telefon: +49 797008535
Fax: +49 523262101

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wsd.org.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.wsd.org.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktu leczniczego w programie lekowym - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni

Referenznummer der Bekanntmachung: 26/2019/WR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33632000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa produktu leczniczego w programie lekowym - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 882 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 44, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nusinersen inj. (do podawania dooponowego) dawka 0,012 g/5 ml, ilość 3 fiolki

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w myśl art. 66 Pzp. Kwota wskazana w sekcji V.2.4 jest wartością szacunkową zamówienia. Data wskazana w sekcji V.2.1 jest datą wszczęcia postępowania.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Podstawa prawna zastosowania trybu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b.

Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem niniejszego postępowania był zakup i dostawa 3 opakowań produktu leczniczego o nazwie międzynarodowej: Nusinersenum w postaci roztworu do wstrzykiwań. Lek objęty programem lekowym - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni. Zgodnie z przywołanymi przepisami Zamawiający może udzielić zamówienie z wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów oraz ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.Wszczynając postępowanie na dostawy przedmiotowego produktu, Zamawiający dokonał szczegółowej analizy rynku pod kątem zakupu leku. Lek ten w chwili obecnej, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, na danym terenie może świadczyć jeden podmiot - Farmacol Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-431) przy ul. Szopienieckiej 77, POLSKA co wynika z oświadczenia producenta tj. firmy Biogen Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Salsy 2, Polska o tym iż jest edynym przedstawicielem na rynku jest firma Farmacol S.A.

Preparat Spinraza (Nusinersen) nie posiada żadnych odpowiedników o tej samej nazwie międzynarodowej (leku równoważnego) zatem wykonanie zamówienia przez innego Wykonawcę jest niemożliwe nie tylko ze względu na przysługującą danemu podmiotowi ochronę praw wyłącznych ale istniejące prawo wyłącznej dystrybucji

leku skutkuje koniecznością udzielenia zamówienia temu podmiotowi. Istniejące przyczyny uniemożliwiają powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy. Z uwagi na powyższe, udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
28/08/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
Ort: Katowice, ul. Szopieniecka 77
NUTS-Code: PL22A
Postleitzahl: 41-431
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 882 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/08/2019