Supplies - 410985-2020

02/09/2020    S170

Belgium-Genk: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2020/S 170-410985

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ziekenhuis Oost-Limburg
Postal address: Schiepse Bos 6
Town: Genk
NUTS code: BE221 Arr. Hasselt
Postal code: 3600
Country: Belgium
Contact person: de heer Jan Geurts
E-mail: jan.geurts@zol.be
Telephone: +32 89321983
Fax: +32 89579888

Internet address(es):

Main address: www.zol.be

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/150/R9/2020
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Wasmachines, voorspoel-, en inpakeilanden voor CSA

Reference number: 2020-150
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Voorwerp van deze leveringen: Wasmachines, voorspoel-, en inpakeilanden voor CSA.

Leveren, plaatsen, aansluiten, indienststellen en valideren van apparatuur en toebehoren voor het wassen, voorspoelen en inpakken, van o.a. chirurgisch instrumentarium, transportbakken, enz. inclusief onderhoudscontract.

Gegeven de ouderdom van de bestaande apparatuur op haar Centrale Sterilisatieafdeling (CSA) wenst Ziekenhuis Oost-Limburg in 2020-2021 over te gaan tot verdere renovatie van deze afdeling.

Het project beoogt de vervanging van de huidige voorspoeleilanden, wasmachines en inpakeilanden. met behoud van de basiselementen van de huidige logistieke structuur, een verhoging van de verwerkingscapaciteit, een wezenlijke verbetering van de arbeidsergonomie en de optimalisatie van de beschikbare ruimtes.

De huidige fase van het project, voorwerp van de opdracht, omvat essentieel:

— vervanging van de bestaande wasmachines door zeven nieuwe. [...] (zie opdrachtdocumenten).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE221 Arr. Hasselt
Main site or place of performance:

Ziekenhuis Oost-Limburg, Schiepse Bos 6 te 3600 Genk.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.1.4)

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Bewijs van beroepsaansprakelijkheids verzekering.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

nr. selectiecriteria minimumvereisten

— 1 een verklaring betreffende de totale omzet van de inschrijver over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Opgave totale omzet van de inschrijver over de laatste drie (3) jaren,

— 2 een verklaring betreffende de direct aan het voorwerp van deze opdracht (= desinfectie en toebehoren) gerelateerde omzet van de inschrijver, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Opgave specifieke omzet van de inschrijver over de laatste drie (3) jaren,

— 3 een verklaring betreffende de solvabiliteitsratio van de laatste 3 boekjaren van de inschrijver (= verhouding eigen vermogen t.o.v. totaal passief vermogen) Solvabiliteitsratio van de inschrijver over de laatste drie (3) jaren,

— 4 bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag Bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag toevoegen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De inschrijver voldoet aan de mnimum eisen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

nr. selectiecriteria minimumvereisten

— 1 de inschrijver geeft minimaal drie (3) referenties van installaties voor voorspoeleilanden, wasmachines en inpakeilanden op een vergelijkbare CSA afdeling als die van het Ziekenhuis Oost-Limburg in de Benelux in de voorbije drie (3) jaren waar hij (in eigen naam of als leider van een consortium) een systeem of apparatuur gelijkaardig aan het voorwerp van deze opdracht heeft geleverd, in werking heeft gesteld en in onderhoud heeft genomen afgestemd op de Belgische wettelijke en administratieve context. De opgegeven referenties omvatten: - het bedrag (orde van grootte) - de datum van indienststelling - het aantal, type en naam van de toestellen - adres en telefoonnummer van een contactpersoon van iedere referentie - de attesten van goede uitvoering ervan. Referenties die niet voldoen aan de hierboven vermelde criteria worden niet weerhouden. Minimum drie (3) gelijkaardige opdrachten in de voorbije drie (3) jaren,

— 4 certificaten ISO 9001 en ISO 13485 geldend voor het voorwerp van de opdracht. Voor de inschrijver geldige certificaten,

— 5 de inschrijver moet in staat zijn om de nieuwe apparatuur en installaties, conform de basisspecificaties, in de aangegeven zones in te passen, zonder onderbreking van de activiteiten van de CSA, en om het geheel te installeren en te valideren in kwartaal 1 of 2/2021 mits gunningsbeslissing in 2020. Verklaring van de inschrijver dat:

—— zijn apparatuur en installaties conform zullen zijn aan de basisspecificaties,

—— deze binnen de bestaande ruimte ingepast kunnen worden, met inachtname van de nodige doorgangsruimtes,

—— dit zal gebeuren zonder onderbreking van de lopende CSA-activiteiten,

—— hij de installatie en validatie van het geheel kan realiseren in kwartaal 1 of 2/2021 mits gunningsbeslissing in 2020,

— 6 indien de inschrijver beroep doet op onderaanneming: een beschrijving van het onderdeel van de opdracht die aan de onderaannemer is toegekend, en al zijn contactgegevens. Indien de inschrijver beroep doet op onderaanneming: een beschrijving van het onderdeel van de opdracht die aan de onderaannemer is toegekend, en al zijn contactgegevens,

2. vakbekwaamheid:

Inlichtingen en formaliteiten wat betreft de washers:

a) de kandidaat geeft een perfecte beschrijving van de tracering van een set in het traceringssysteem (vb.: welke set in welk toestel en met welk proces gereinigd is geworden.);

b) de kandidaat geeft een duidelijke beschrijving weer van hoe het traceerverhaal gekoppeld wordt aan het automatisch be- en ontladen van de washers;

c) de kandidaat geeft op een overzichtelijke manier weer op welke manier zijn systeem de data zal beschikbaar stellen aan het HIX/CHIPSOFT systeem dat in het ZOL gehanteerd wordt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

nr. selectiecriteria minimumvereisten

— 1 de inschrijver geeft minimaal drie (3) referenties van installaties voor voorspoeleilanden, wasmachines en inpakeilanden op een vergelijkbare CSA afdeling als die van het Ziekenhuis Oost-Limburg in de Benelux in de voorbije drie (3) jaren waar hij (in eigen naam of als leider van een consortium) een systeem of apparatuur gelijkaardig aan het voorwerp van deze opdracht heeft geleverd, in werking heeft gesteld en in onderhoud heeft genomen afgestemd op de Belgische wettelijke en administratieve context. De opgegeven referenties omvatten: - het bedrag (orde van grootte) - de datum van indienststelling - het aantal, type en naam van de toestellen - adres en telefoonnummer van een contactpersoon van iedere referentie - de attesten van goede uitvoering ervan. Referenties die niet voldoen aan de hierboven vermelde criteria worden niet weerhouden. Minimum drie (3) gelijkaardige opdrachten in de voorbije drie (3) jaren.

— 4 certificaten ISO 9001 en ISO 13485 geldend voor het voorwerp van de opdracht. Voor de inschrijver geldige certificaten,

— 5 de inschrijver moet in staat zijn om de nieuwe apparatuur en installaties, conform de basisspecificaties, in de aangegeven zones in te passen, zonder onderbreking van de activiteiten van de CSA, en om het geheel te installeren en te valideren in kwartaal 1 of 2/2021 mits gunningsbeslissing in 2020. Verklaring van de inschrijver dat:

—— zijn apparatuur en installaties conform zullen zijn aan de basisspecificaties,

—— deze binnen de bestaande ruimte ingepast kunnen worden, met inachtname van de nodige doorgangsruimtes,

—— dit zal gebeuren zonder onderbreking van de lopende CSA-activiteiten,

—— hij de installatie en validatie van het geheel kan realiseren in kwartaal 1 of 2/2021 mits gunningsbeslissing in 2020,

— 6 Indien de inschrijver beroep doet op onderaanneming: een beschrijving van het onderdeel van de opdracht die aan de onderaannemer is toegekend, en al zijn contactgegevens. Indien de inschrijver beroep doet op onderaanneming: een beschrijving van het onderdeel van de opdracht die aan de onderaannemer is toegekend, en al zijn contactgegevens,

2. vakbekwaamheid:

Inlichtingen en formaliteiten wat betreft de washers:

a) de kandidaat geeft een perfecte beschrijving. van de tracering van een set in het traceringssysteem (vb.: welke set in welk toestel en met welk proces gereinigd is geworden.);

b) De kandidaat geeft een duidelijke beschrijving weer van hoe het traceerverhaal gekoppeld wordt aan het automatisch be- en ontladen van de washers;

c) De kandidaat geeft op een overzichtelijke manier weer op welke manier zijn systeem de data zal beschikbaar stellen aan het HIX/CHIPSOFT systeem dat in het ZOL gehanteerd wordt.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/09/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 30/11/2020
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad Van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/08/2020