Services - 410986-2019

02/09/2019    S168

Lithuania-Palanga: Engineering services

2019/S 168-410986

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Palangos miesto savivaldybės administracija
National registration number: 125196077
Postal address: Vytauto g. 112
Town: Palanga
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-00153
Country: Lithuania
Contact person: Vaidotas Kaklys
E-mail: vps@palanga.lt
Telephone: +370 46041407

Internet address(es):

Main address: https://www.palanga.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6409

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=474816
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=474816&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ajerų gatvės statybos Palangoje supaprastinto techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
71300000 Engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Projektuojamos gatvės ilgis ~ 730 m, gatvės kategorija D2, projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies dangos plotis 6–7 m.

Projektuojama gatvė nuo Vanagupės g. iki Šermukšnių g. (x/y-pradžia: 317118,5/6203821,20, x/y-pabaiga: 316680,88/6203244,80).

Projektuojamos dangos:

1) projektuojama gatvės važiuojamosios dalies danga – žvyro;

2) vandens nuvedimui nuo gatvės pagal galimybes projektuojami grioviai su filtraciniais šuliniais ir pajungimu į lietaus nuotekų tinklus.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga.

II.2.4)Description of the procurement:

Projektuojamos gatvės ilgis ~ 730 m, gatvės kategorija D2, projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies dangos plotis 6–7 m.

Projektuojama gatvė nuo Vanagupės g. iki Šermukšnių g. (x/y-pradžia: 317118,5/6203821,20, x/y-pabaiga: 316680,88/6203244,80).

Projektuojamos dangos:

1) projektuojama gatvės važiuojamosios dalies danga – žvyro;

2) vandens nuvedimui nuo gatvės pagal galimybes projektuojami grioviai su filtraciniais šuliniais ir pajungimu į lietaus nuotekų tinklus.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1) už projektavimo paslaugos apmokamos LAKD lėšomis gavus statybą leidžiantį dokumentą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų gavimo dienos;

2) už projekto vykdymo priežiūrą sumokama teikėjui proporcingai įvykdytai darbų apimčiai per 5 darbo dienų po lėšų gavimo iš LAKD, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų ir faktiškai atliktų ir priimtų darbų aktų pateikimo dienos;

3) tiekėjas privalo per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 proc. dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM);

4) projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 proc. dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM) tiekėjas pateikia per 5 darbo dienas nuo raštiško statytojo pranešimo apie statybos darbų pradžią.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/10/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/12/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/10/2019
Local time: 10:45
Place:

Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1) supaprastinto techninio darbo projekto parengimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo bet ne ilgiau kaip 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo;

2) supaprastintą techninį darbo projektą parengti per 9 (devynis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Į šį terminą įskaičiuotas projekto derinimas, ekspertizės atlikimas, viešinimo visuomenei procedūros, statybą leidžiančio dokumento gavimas bei visos privalomos procedūros, reikalingos statybą leidžiančio dokumento gavimui. Statinio projektas laikomas parengtu, kai gaunamas statybą leidžiantis dokumentas;

3) atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo teikėjo, supaprastinto techninio darbo projekto parengimo sutarties ir supaprastinto techninio darbo projekto parengimo paslaugos teikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius;

4) projekto vykdymo priežiūra bus atliekama statytojui informavus apie pasirašytą statybos rangos sutartį. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį (iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo). Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 60 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies 7 punktu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Town: Klaipėda
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/08/2019