Supplies - 411004-2020

02/09/2020    S170

Poland-Bartoszyce: Gas-therapy and respiratory devices

2020/S 170-411004

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
National registration number: PL622
Postal address: ul. kard. St. Wyszyńskiego 11
Town: Bartoszyce
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-200
Country: Poland
Contact person: Mirosław Czarnecki
E-mail: przetargi@szpital-bartoszyce.pl
Telephone: +48 896752305
Fax: +48 897642625

Internet address(es):

Main address: www.szpital-bartoszyce.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/transakcja/373435
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/373435
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.”

Reference number: 13/2020
II.1.2)Main CPV code
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu dla zamawiającego, wraz z zainstalowaniem, montażem, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz świadczeniami gwarancyjnymi, dokładny opis stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia składa się z 6 zadań:

— zadanie 1: Kardiomonitory,

— zadanie 2: Aparaty medyczne,

— zadanie 3: Pompy infuzyjne,

— zadanie 4: Defibrylatory,

— zadanie 5: Respiratory,

— zadanie 6: Różny sprzęt medyczny.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123210 Cardiac-monitoring devices
33195000 Patient-monitoring system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Szpital powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Kardiomonitory:

— kardiomonitor, szt. 15,

— stacja centralnego nadzoru, szt. 1.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

— cena (PLN) – 60 %,

— okres gwarancji (pkt) – 35 %,

— zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej (tak/nie) – 5 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123200 Electrocardiography devices
33123210 Cardiac-monitoring devices
33121300 Electromyographs
33121100 Electro-encephalographs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Szpital powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Aparaty medyczne:

— aparat EEG, szt. 1,

— aparat EMG, szt. 1,

— Holter EKG, szt. 1,

— aparat EKG z wózkiem, szt. 1.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

— cena (PLN) – 60 %,

— okres gwarancji (pkt) – 35 %,

— zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej (tak/nie) – 5 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110 Infusion pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Szpital powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Pompy infuzyjne: pompa infuzyjna ze stacją dokującą, szt. 15.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

— cena (PLN) – 60 %,

— okres gwarancji (pkt) – 35 %,

— zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej (tak/nie) – 5 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33182100 Defibrillator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Szpital powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Defibrylatory:

— defibrylator, szt. 1,

— defibrylator AED, szt. 1.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

— cena (PLN) – 60 %,

— okres gwarancji (pkt) – 35 %,

— zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej (tak/nie) – 5 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Szpital powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Respiratory:

— respirator stacjonarny, szt. 5,

— respirator transportowy, szt. 1.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

— cena (PLN) – 60 %,

— okres gwarancji (pkt) – 35 %,

— zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej (tak/nie) – 5 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33195110 Respiratory monitors
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Szpital powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Różny sprzęt medyczny:

— aparat do pomiaru ciśnienia krwi, szt. 4,

— pulsoksymetr, szt. 2,

— płuczka dezynfektor basenów i kaczek, szt. 1,

— siedzący wózek transportowy, szt. 4.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

— cena (PLN) – 60 %,

— okres gwarancji (pkt) – 35 %,

— zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej (tak/nie) – 5 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie uszczegóławia warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie uszczegóławia warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży wykaz wykonanych lub wykonywanych minimum

a) dla zadania 1: dwóch głównych dostaw kardiomonitorów o wartości minimum 250 000 PLN brutto każda;

b) dla zadania 2: dwóch głównych dostaw aparatów medycznych typu EEG lub EMG lub EKG o wartości minimum 20 000 PLN brutto każda;

b) dla zadania 3: dwóch głównych dostaw pomp infuzyjnych o wartości minimum 30 000 PLN brutto każda;

b) dla zadania 4: dwóch głównych dostaw defibrylatorów o wartości minimum 100 000 PLN brutto każda;

b) dla zadania 5: dwóch głównych dostaw respiratorów o wartości minimum 300 000 PLN brutto każda;

b) dla zadania 6: dwóch głównych dostaw płuczek dezynfektorów basenów i kaczek lub siedzących wózków transportowych o wartości minimum 40 000 PLN brutto każda;

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/10/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/10/2020
Local time: 09:05
Place:

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce, sala konferencyjna

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Wadium ustala się w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 6 w polskich złotych wysokości:

— zadanie 1: 5 400,

— zadanie 2: 370,

— zadanie 3: 600,

— zadanie 4: 1 400,

— zadanie 5: 5 610,

— zadanie 6: 1 060.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach:

3.1 pieniądzu;

3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3.3 gwarancjach bankowych;

3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr 22 1240 5598 1111 0000 5025 4990 z adnotacją „wadium – „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. „Sprawa nr 13/2020”.

5. Wadium wnoszone w innej formie:

5.1 Wadium w formie innej niż pieniężna wykonawca wnosi w postaci elektronicznej w formie oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).

5.2 Wadium w formie dokumentu elektronicznego musi być przekazane do zamawiającego tak, aby skutecznie wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5.3 Zamawiający zaleca sporządzenie dokumentu elektronicznego wadium w postaci pliku PDF oraz skompresowanie wraz z ofertą do jednego pliku archiwum (ZIP).

5.4 Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. w formie oryginału dokumentu.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Art. 182.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/08/2020