A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 411136-2021

13/08/2021    S156

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 156-411136

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 306274849
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

IMM bontás, restaurálás (1418)

Hivatkozási szám: EKR001192702020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Iparművészeti Múzeum teljes rekonstrukciójához kapcsolódó bontási és restaurálási feladatok vállalkozási szerződés keretében a rekonstrukció I. ütemeként

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 40 208 107 591.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45100000 Terep-előkészítő munkák
45111100 Bontási munka
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45210000 Magasépítési munka
45220000 Mérnöki és építési munkák
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45310000 Villamos szerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest IX. kerület 36862 helyrajzi számon, természetben a 1093 Budapest, Üllői út 33-37. szám

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Múzeum alapterülete: 18507 nm.

1. Bontási munkák -.

a. Főépületen kívüli, toldalék épületek és belső udvari bontások - 5889 lm3, 21 méter magas kémény bontása

b. Gépészeti és elektromos rendszereket érintő bontások

c. Belső, nem teherhordó válaszfalakat érintő bontások- 707m2

A bontási feladatok a 2018-as hatályos építési engedélyezési dokumentáció (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően, csak a jelen eljáráshoz csatolt árazatlan kiírásban szereplő tételekre vonatkozóan. A bontási munkákra vonatkozó előírások, technológiai és műszaki iránymutatások a fent hivatkozott dokumentációkban definiáltak, annak minden elemével együtt érvényesek.

2. Meglévő épület alapozásának megerősítéséhez kapcsolódó munkák

3.

a. Meglévő épület alapozásának Jet grouing megerősítése (7050 fm)

b. Meglévő alaplemez szilárdságnövelése injektálással (főbejárat és előcsarnok alatt)

Meglévő épület alapozásának megerősítéséhez kapcsolódó munkák a 2018-as hatályos építési engedélyezési dokumentáció (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően, csak a jelen eljáráshoz csatolt árazatlan kiírásban szereplő tételekre vonatkozóan. A jet groutingos alapmegerősítésre és bontási munkákra vonatkozó előírások, technológiai és műszaki iránymutatások a fent hivatkozott dokumentációkban definiáltak, annak minden elemével együtt érvényesek.

3. Restaurátori munkarészek

A teljes restaurátor munkarész és feladatok a 2018-as hatályos építési engedélyezési dokumentáció (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően, a jelen eljáráshoz csatolt árazatlan kiírásban szereplő tételekre vonatkozóan. A restaurátori munkákra vonatkozó előírások, technológiai iránymutatások a fent hivatkozott dokumentációkban definiáltak, annak minden elemével együtt érvényesek.

A restaurátor munkarészek elvégzésére a kiírásban időbeli megosztás vonatkozik, azok megvalósíthatóságának függvényében, az egyéb kivitelezési feladatokkal összhangban.

A restaurátor szakági munkarészek az alábbiak:

1. Díszítőfestő

2. Dísztégla

3. Fa

4. Fém

5. Gipsz

6. Kerámia

7. Kő

8. Műkő

9. Terrazzo

10. Üveg

11. Vakolat

12. Kerámia gyártástechnológia

A restaurálási feladatok magába foglalják:

1. Vizsgálat

2. Szükséges bontás a restauráláshoz

3. Restaurálás érdekében történő elszállítás adott esetben. Nyertes ajánlattevő köteles az elszállított elemeket a restaurálás teljes időtartama alatt, illetve azt követően a visszahelyezésig megfelelő körülmények között tárolni zárt raktárban, az adott műemléki elem anyagjellemzőinek megfelelően oly módon, hogy az elemekben károsodás ne következzen be.

4. Restaurálást követően visszahelyezés. A visszahelyezés teljesítésének kezdete jelen időpontban még nem ismert, figyelemmel arra, hogy a visszahelyezés függ a nagyrekonstrukciós munkálatok elvégzésétől. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a visszahelyezés időigénye 800 munkanap.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra.

A felhívás II.2.7. pontjában rögzített meghosszabbítás idejére ajánlatkérő az ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a „Raktározás” fülön, a „H” oszlopban megadott nettó havi átalánydíjat fizeti tárolási díjként a tárolás idejére. Ezen összegnek tartalmaznia kell minden olyan költséget, amely a tároláshoz kapcsolódik, abból fakad, különösen:tárolás, szállítás, állagmegóvás, visszaszállítás, stb. költségeket

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.1 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0 hónap, max: 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.3 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0 hónap, max: 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.6 pontjában bemutatott) szakembernek a végzettség birtokában szerzett releváns (restaurátori) szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0 hónap max: 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A felhívás II.2.7. pontjában meghatározott meghosszabbítás idejére - mint opció - megrendelésre kerül a restaurálási elemek tárolása a visszahelyezés idejéig.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban megadott teljesítési időtartam a munkaterület átadásától kezdődik.

A teljesítési határidő von. AK az alábbiakat rögzíti:

A munkaterület átadásától számított 16 hónap áll nyertes AT rendelkezésére az alábbi feladatok elvégzésére:bontás, jetgrouting, meglévő alaplemez megerősítés, restaurációs elemek bontása.

A munkaterület átadásától számított 60 hónap áll rendelkezésére a nyertesnek a restaurálási feladatok elvégzésére (beleértve a gyártást és a visszahelyezést is). Amennyiben a visszahelyezés a 60 hónapos teljesítési határidőben azért nem teljesíthető, mert a visszahelyezés nem lehetséges a nagyrekonstrukciós kivitelezés előrehaladása miatt - úgy további legfeljebb 24 hónappal a szerződés meghosszabbítható. Ebben az esetben a meghosszabbított teljesítési határidőt legkésőbb 60 nappal a 60 hónap lejárta előtt AK írásban jelzi a nyertes AT-nek.

A felhívás VI.3) p. 1. folytatása:

19. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit

- ajánlattevőként, v.

- olyan gazd. szereplőként, amelynek a kapacitására kíván AT az alk. feltételeknek megfelelni aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ell. aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.

Cégjegyzésre nem jog. kötelezettségvállaló(k) esetében az erre von., a megbízott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghat. is csatolni szükséges. Amennyiben AT nem rendelkezik a Cégkivonatban bejegyzett e-aláírói tanúsítvánnyal, annyiban közjegyző által kiállított aláírási címp. szükséges arról, hogy az adott személy (aki önállóan vagy meghatalmazottként jegyzi az ajánlattevő céget) rendelkezik legalább fokozott biztonságú aláírással, amelynek főbb adatai az alábbiak:név, sorszám, érvényesség kezdete, érvényesség vége

20. Az EKR-ben e. úton tett nyil. tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó GSZ esetében a GSZ képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az AK szervezet vagy GSZ részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött e. űrlapot e vélelem alapján a GSZ eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

21. Az EKR-ben e. űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k, valamint az alk. igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott GSZ kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) bek. szerinti egyetemleges felelősségét.

22.Az ajánlatnak tart. kell különösen az AT kif. nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra von.

23.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) be. szerinti információkat. A felolvasólapon (EKR űrlap) az árazott költségvetés szerinti összesített nettó ajánlati ár kerül feltüntetésre.

24. Foly. lévő vált.bej. eljárás esetében az AT - az EKR felületen űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köt. csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben AT von. vált.bej. eljárás nincs folyamatban, az erre von. nemleges tartalmú nyil.csatolása kötelező.

25. Az ajánlat részeként csatolandó az árazott költségvetés (excel formátumban is), amelyet AK szakmai ajánlatnak tekint. AT köteles nyil. az ajánlatában, hogy a restauráláshoz szüks. gyártandó elemek gyártása mennyi időt vesz igénybe.

26. AK alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

27. FAKSZ: Barabás Áron (00961)

28. AK a tárgyi eljárást a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján feltételes közbesz. eljárásként indítja meg. Erre figyelemmel AK az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) p. alapján eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eredményhirdetés időpontjáig megszületett döntés alapján a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlatot benyújtott AT megajánlásához szükséges mértékben AKnem kap költségvetési támogatást. Amennyiben az eredményhirdetés időpontjáig nem születik döntés arról, hogy AK kap-e költségvetési támogatást a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlatot benyújtott AT megajánlásához szükséges mértékben, úgy AK a megkötendő szerződésben felfüggesztő feltételként köti a nyertes ajánlattevő ajánlatához szükséges mértékű költségvetési támogatás biztosítását.

29. AK a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárja- különös tekintettel az épület páratlan műemléki jelentőségére- , amelynek indoka, hogy az ellátandó feladatok műszakilag egy egységet képeznek, illetve a felelősség nem szétosztható.

Jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés. Az épület későbbi biztonságos üzemeltetése és működése is íly módon biztosítható.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 234-576750
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

IMM bontás, restaurálás (1418)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40 208 107 591.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Őrzés-védelem, Felvonulási létesítmények, Konténer bérlés, Mobil WC bérlés, C.A.R. felelősségbiztosítás megkötése, Előkészítő részfeladatok, Területelőkészítési munkák, Beléptető rendszer telepítésének feladatai, Minőségbiztosítási feladatok, Munkavédelmi koordinációs feladatok, Műszaki szaktanácsadás, műszaki irányítás, építésszervezési feladatok,

Hulladékgazdálkodás, Hulladék elszállítási feladatok, Bontási munkák, Bontási törmelék feldolgozása, elszállítása, Organizáció feladatai, Ideiglenes energiahálózat feladatai,Monitoring, mélyépítési, szerkezetépítési feladatok, Ideiglenes munkák feladatai, Ideiglenes kerítés készítése-bontása, Állványozási munkák, Daruzási munkák, Geodéziai feladatok

Téliesítés feladatai, Talajmechanikai fúrások elvégzésének feladatai, Közterületfoglalás részfeladatai, Ipari alpinista munkák feladatai, CPT szondázás mélyépítés technológiai tervezéséhez és talajmechanikai szakvélemény kiegészítésének feladatai

Régészeti munkák feladatai, Régészeti szakfelügyelet biztosításának feladatai, Csapadékvíz elvezetése, Villámvédelmi munkák feladatai, Ideiglenes tűzivízhálózat kiépítésének feladatai, Alapozás, földmunka feladatai, Alapmegerősítés feladatai, Díszítőfestő restaurátori feladatok ellátása, Farestaurátori feladatok ellátása, Fémrestaurátori feladatok ellátása, Kőszobrász-restaurátori feladatok ellátása, Műkő restaurálási munkák, Műemléki épületkutatói feladatok ellátása, Műemléki érték dokumentálási feladatok ellátása, Műemléki mozaik, terazzo, műemléki hideg padlóburkolatok restaurátori feladatainak ellátása, Üvegrestaurátori feladatok ellátása, Gipsz díszítőszobrász restaurálási feladatok ellátása, Vakolat díszítőszobrászat restaurálási feladatainak ellátása, Kerámia - homlokzati elemek, lanterna, szobor, tetőcserép - restaurálási feladatok ellátása

Dísztégla restaurátori munkák feladatai, Kibontott, restaurált vagy újragyártott műemlék épületelemek raktározásainak feladatai, Restaurátori munkarészhez kapcsolódó csomagolási, szállítási feladatok ellátása, Épületgépészeti munkák

Erősáramú és gyengeáramú elektromos munkák, Műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatok elvégzése

Átadási dokumentáció elkészítésének feladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes közös ajánlattevők neve: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 217.

Adószáma: 25308673207

Nyertes közös ajánlattevők neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros Utca 13.

Adószáma: 14300327244

További ajánlattevő neve: EB Hungary Invest Kft.

Székhelye: 1107 Budapest, Fogadó utca 4.

Adószáma: 13240567242

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/08/2021