Építési beruházás - 411137-2021

13/08/2021    S156

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése

2021/S 156-411137

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

67. sz. főút Látrány elkerülő fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001294062020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233100 Autópálya és közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés a „67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2×2 keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása - Látrány elkerülő szakasz” projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 28 498 727 884.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221110 Hidak építési munkái
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

67. sz. főút 79+106,80 - 89+272,59 km sz. között

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti Látrány elkerülő szakaszának 2x2 forgalmi sávos keresztmetszetre történő fejlesztése a 79+106,80 - 89+272,59 km sz. között (X. tervezési szakasz), összesen 10 165,79 m hosszon. A tervezési sebesség 110 km/h, a koronaszélesség 20,50 m. A fejlesztés során létesítésre kerül 2 db vadátjáró, 1 db turbó körforgalom az M7-es autópálya csomópontjában, 1 db csökkentett paraméterű különszintű csomópont a 6514 j. ök. út keresztezésénél (Viszi csomópont), valamint 1 db különszintű földút átvezetés Rádpuszta térségében a 87+770 km szelvényben, mely esetén Kaposvár irányából biztosított a lehajtási lehetőség Rádpuszta felé. A fejlesztéshez kapcsolódó keresztező és párhuzamos utak, útkorrekciók kiépítése, illetve a vadvédelmi, vízépítési, közmű kiváltási, üzemi hírközlési, valamint egyéb építési és bontási munkák teljeskörű megvalósítása szükséges.

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M.2.1. pontja szerinti szakember, az M.2.1. b) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. M.2.2. pontja szerinti szakember, az M.2.2. b) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M.2.3. pontja szerinti szakember az M.2.3. b) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 30 hónap.

II.1.6) pont indoklás: A projekt összefüggő létesítmény, melynek műszaki tartalma, műszaki részei egymásra épülnek. A kivitelezési munkák és részfeladatok munkafolyamatainak összehangolása, a kivitelezések idejére szakaszoltan kiépítendő ideiglenes forgalomterelések összehangolása, valamint a sikeres műszaki átadás és forgalomba helyezés érdekében szükséges a részajánlattételi lehetőség kizárása.

II.2.5) kiegészítés: Ár szempontként a "Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)" kerül értékelésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 001-000029
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/08/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím: http://www.strabag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28 498 727 884.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerint adatok:

1. Nyertes ajánlattevő:

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;

1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.;

11705053-4-44

2. Ajánlattevő

SDD Konzorcium

DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.;

10229105-2-11

S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság

9024 Győr Rómer Flóris Utca 5 és

24824040-2-08

Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság

1117 Budapest Budafoki út 187-189) közös ajánlattevők

24657998-2-43

3. Ajánlattevő

Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

6060 Tiszakécske, Béke Utca 150.

28733232-4-03

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/08/2021