Works - 411198-2021

13/08/2021    S156

Poland-Bydgoszcz: Construction work

2021/S 156-411198

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 134-355307)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Postal address: ul. Fordońska 6
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postal code: 85-085
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Kończak
E-mail: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe

Reference number: GDDKiA.O.BY.D-3.2410.4.2021.5
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia publicznego stanowią roboty budowlane polegające na wybudowaniu drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń na odcinku od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/08/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 134-355307

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 18/08/2021
Local time: 09:30
Read:
Date: 13/09/2021
Local time: 09:30
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 15/12/2021
Read:
Date: 10/01/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 18/08/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 13/09/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: