Szolgáltatások - 411258-2019

02/09/2019    S168

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 168-411258

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Mariann
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001082702019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001082702019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Paks M6-6 ök, 6. sz. főút négynyom., Biritópuszta

Hivatkozási szám: EKR001082702019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész: Tervezési szerződés a 6237. jelű (M6 autópálya - 6. sz. főút közötti) paksi összekötő út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában

2. rész: Tervezési szerződés a 6. sz. főút négynyomúsítás folytatása északi irányból az atomerőmű déli bejáróig engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában

3. rész: Tervezési szerződés a Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

6237.j. (M6 ap-6. sz. főút) paksi össz. út terv

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész:

Tervezési szerződés a 6237. jelű (M6 autópálya - 6. sz. főút közötti) paksi összekötő út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában

A közbeszerzés mennyisége:

Új nyomvonalon vezetett, körülbelül 3,0 km hosszú 2×1 sávos összekötő út megtervezése.

Az ajánlattevő feladata:

— engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, benyújtása engedélyezésre, építési engedély és egyéb szükséges engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való rendelkezésre állás és közreműködés

— kiviteli tervek elkészítése

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.1 szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlettap. hónapokban (max.24 hó) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.2 szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett vízelvezetési rendszer tervezési szakmai többlettap. hónapokban (max.24 / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

6. sz. főút négynyomúsítás folytatás tervezés

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész:

Tervezési szerződés a 6. sz. főút négynyomúsítás folytatása északi irányból az atomerőmű déli bejáróig engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában

A közbeszerzés mennyisége:

A 6. sz. főút 2×2 sávos főúttá fejlesztésének megtervezése körülbelül 3,5 km hosszú szakaszon - beleértve a becsatlakozó utak csomóponti kialakítását -, továbbá a 6. sz. főút 115+710 km szelvényében körforgalmi csomópont kialakításának megtervezése.

Az ajánlattevő feladata:

— engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, benyújtása engedélyezésre, építési engedély és egyéb szükséges engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való rendelkezésre állás és közreműködés

— kiviteli tervek elkészítése

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.1 szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlettap. hónapokban (max.24 hó) / Súlyszám: 35
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.2 szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett vízelvezetési rendszer tervezési szakmai többlettap. hónapokban (max.24 / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Paks,Biritópuszta városrész feltáró út fejlesztés

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. rész:

Tervezési szerződés a Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában

A közbeszerzés mennyisége:

A 6. számú főút és a 6233. jelű összekötő út között meglévő nyomvonalon vezetett körülbelül 3,2 km hosszú feltáró út fejlesztésének megtervezése.

Az ajánlattevő feladata:

— engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, benyújtása engedélyezésre, építési engedély és egyéb szükséges engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való rendelkezésre állás és közreműködés

— kiviteli tervek elkészítése

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.1 szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlettap. hónapokban (max.24 hó) / Súlyszám: 35
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.2 szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett vízelvezetési rendszer tervezési szakmai többlettap. hónapokban (max.24 / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 10
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok az 1-3. rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Kizáró okok igazolásának módja:

1. Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint a cégszerűen aláírt EEKD benyújtásával - EKR űrlapon - kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi mellékletével).

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-inak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, a Kr. 1. § (7) bek. figyelembevételével.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód az 1-3. rész tekintetében:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

B1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető a B1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az EEKD-ban tüntesse fel.)

AK a nyilvántartásokban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

B1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyaro-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyaro-on letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Az alkalmasság ig-ra a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek. irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja az 1-3. rész tekintetében:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (országos közút tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatokat részenként külön-külön kell megtenni.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő az adott rész tekintetében, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (országos közút tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el az alábbi értékeket:

1. rész: nettó 70 000 000,- Ft

2. rész: nettó: 140 000 000,- Ft

3. rész: nettó 50 000 000,- Ft

Ajánlatkérő országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bekezdése szerinti fogalmakat érti.

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő az érintett legmagasabb értékű árbevételi előírásnak megfelelnie.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja az 1-3 rész tekintetében:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alk. feltételnek megfelel. AK a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT-k az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását a Kr. 22. § (1) bek. alapján. A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alk-i előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),

— az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idővel rendelkezik. Az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalati idővel való rendelkezést a szakember erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata igazolja, az adott jogosultság megszerzéséhez tapasztalati idő megszerzésére alkalmas tevékenység bemutatása nélkül.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai tapasztalati időt az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére az adott rész tekintetében, ha:

M.1. az AF feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben összesen nem rendelkezik az alábbi, befejezett munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § szerint igazolt referenciákkal:

1. rész tekintetében: legalább egybefüggően 2 km hosszúságú új nyomvonalon vezetett országos közút eng. és kiv. tervének elkészítése, és amely tartalmazta az engedélyezési eljárásban való közreműködést (olyan részvételt, amely magában foglalta a Hatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció előkészítését).

2. rész tekintetében: legalább egybefüggően 2,5 km hosszúságú, 2X2 forgalmi sávos országos közút eng. és kiv. tervének elkészítése, amely tartalmazott körforgalmú csomópontot is, és amely tartalmazta az engedélyezési eljárásban való közreműködést (olyan részvételt, amely magában foglalta a Hatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció előkészítését).

3. rész tekintetében: legalább egybefüggően 2 km hosszúságú országos és/vagy helyi közút eng. és kiv. tervének elkészítése, és amely tartalmazta az engedélyezési eljárásban való közreműködést (olyan részvételt, amely magában foglalta a Hatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció előkészítését).

Egybefüggő út alatt AK a folytonos, megszakítás nélküli útszakaszt érti.

„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (2) bek. d) pontja szerinti utak.

Eng. és/vagy kiv.terv elkészítése alatt teljeskörű engedélyezési terv és/vagy teljeskörű kiviteli terv elkészítése értendő.

Az alk.köv-nek való megfelelés részenként legfeljebb 2 szerződéssel igazolható, azzal, hogy az egybefüggő jelleget a tervezési szakasz(ok) szelvényszámai (azok folytonossága) igazolják.

Az egyes részek tekintetében ugyanazok a szerződések referenciaként megjelölhetők, amennyiben a referencia az előírt követelményeknek megfelel.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek, valamennyi rész tekintetében:

M/2.1. 1 fő útépítési tervező, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai tapasztalati idővel (vagy KÉ-K jogosultsággal), valamint

— legalább 3 év (36 hónap) országos közút tervezés területén útépítési szakági tervezési szakmai gyakorlattal.

M/2.2. 1 fő vízépítési tervező szakember, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti VZ-TER (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai tapasztalati idővel (vagy VZ-TER jogosultsággal), valamint

— legalább 3 év (36 hónap) országos közút tervezés területén vízelvezetési rendszer tervezési szakmai gyakorlattal.

1. rész tekintetében:

M/2.3. 1 fő környezetvédelmi szakértő, aki rendelkezik

— a 297/2009. (XII21) Kr. szerinti SZKV (1.1-4.) (vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosultsághoz szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és

— országos közút tervezés területén legalább 36 hónap környezetvédelmi szakértői tapasztalattal.

Az 1-3. rész tekintetében ugyanazok a szakemberek azonos pozícióra megjelölhetők.

Az egyes részeken belül egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Ugyanazon szakember egyazon részben több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Ajánlatkérő országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bek. szerinti fogalmakat érti.

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt végzettség megszerzésének időpontjától számít.

A Kbt. 65. § (6) bek. megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk.köv-nek a közös AT együttesen is megfelelhelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

1996. évi LVIII. tv, 266/2013. Kr., 297/2009. Kr.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az 1-3. részek tekintetében:

Teljesítési biztosíték: 5 %

Jótállási biztosíték: 5 %

Késedelmi kötbér: 0,5 %/nap

Hibás teljesítési kötbér: 15 %

Meghiúsulási kötbér: 20 %.

A kötbér előírások részletesen a dokumentációban találhatók.

Jótállási idő: 36 hónap

Pénzügyi finanszírozás forrása: hazai finanszírozás (utófinanszírozás)

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a számlázás pénzneme: HUF

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján, szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján elektronikus számlát is elfogad.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/10/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/10/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A dokumentumokat AK a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a felhívás I.3. pontja szerinti címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. AK a Közbesz. Hat. útmutatója alapján (Közbeszerzési Értesítő 2019/106. sz., 2019.06.04.) az 1-3. részek tekintetében, Minőségi kritérium 1-2. (valamint az 1. rész tekintetében 3.) esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 1-2. (valamint az 1. rész tekintetében 3.) minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap.

3. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő:

— az 1. rész esetében min. 50 millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény

— a 2. rész esetében min. 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény

— a 3. rész esetében min. 50 millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény

A felelősségbiztosítási szerződés és a fenti limitek részenként teljesítendők.

Közös ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítás minden közös AT által külön igazolandó.

4. A szerződéskötés feltétele minden rész tekintetében, hogy a nyertes ajánlattevő által megnevezett, a felhívás III.1.3) M/2.1.-M/2.3. pont szerinti szakemberek -rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Kr. illetve a 297/2009. (XII21) Kr. szerinti, alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1. pont – „KÉ-K” jogosultság

M/2.2. pont – „VZ-TER” jogosultság

M/2.3. pont – „SZKV 1.1-4.” jogosultság (1. rész esetében)

5. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

6. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

8. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. – 321/2015. (X. 30.) Kr., EEKD – egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj – nettó vállalkozási díj.

9. AK előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatok benyújtását. AK a Felolvasólapon a tervezői díjat munkadíj és szerzői jog ellenértéke bontásban kéri megadni.

10. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.

11. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

12. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

13. Ajánlati biztosíték nyújtását AK nem írja elő.

14. Ajánlattevő élhet a felhívás III.1.1-3. pontja szerinti alk. köv-ek valamint a kizáró okok tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bek-ben biztosított lehetőséggel.

15. Alvállalkozók: AK jelen eljárásban nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

16. A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Kr. szerinti ellenőrzés hatálya alá esik. Amennyiben az eljárás lezárásakor nem támogató tartalmú tanúsítványt állít ki a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya, a szerződés nem lép hatályba.

17. Abban az esetben, amennyiben a közbeszerzési eljárás valamely rész tekintetében eredménytelenül zárul, Ajánlatkérő a másik, eredményes rész tekintetében a nyertes ajánlattevővel a szerződést megköti.

18. Szakmai ajánlat a dokumentáció 8.5.1. pontja szerint.

19. A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: dr. Kiss Balázs, l.szám: 01037

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2019