Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 4114-2019

04/01/2019    S3

Magyarország-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

2019/S 003-004114

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Telefon: +36 14596955
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fkf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

K1932 Libra és Oracle support

Hivatkozási szám: EKR000866062018
II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A vállalatirányítási rendszer részét képező szoftverek egyik alapja a Társaság több mint 1 000 járművének menetokmányát elkészítő és karbantartását támogató Libra 6i City és Szerviz modulja, valamint a közel 200 000 hulladékkezelésben érintett ügyfél nyilvántartását a hulladékkezelési tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartást támogató, mérlegelő TARA, valamint a számlázási és folyószámla kezelési tevékenységet segítő Libra 6i Mérleg, Számla és Total modulok.

Társaságunk alaptevékenységeinek ellátása és a folyamatok fejlesztése, az igények változása miatt elengedhetetlen ezen rendszerben fejlesztési feladatok elvégzése, valamint a hozzájuk kapcsolódó Oracle licencek, melyek egyidejűleg az összes felhasználó bejelentkezését biztosítja a Libra rendszerben, amely egy üzemeltetésre és támogatásra kötött szerződés keretében valósítható meg.

Ajánlatkérő 14 db LIBRA6i örökös modullicencekkel rendelkezik.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 49 920 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A vállalatirányítási rendszer részét képező szoftverek egyik alapja a Társaság több mint 1 000 járművének menetokmányát elkészítő és karbantartását támogató Libra 6i City és Szerviz modulja, valamint a közel 200 000 hulladékkezelésben érintett ügyfél nyilvántartását a hulladékkezelési tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartást támogató, mérlegelő TARA, valamint a számlázási és folyószámla kezelési tevékenységet segítő Libra 6i Mérleg, Számla és Total modulok.

Társaságunk alaptevékenységeinek ellátása és a folyamatok fejlesztése, az igények változása miatt elengedhetetlen ezen rendszerben fejlesztési feladatok elvégzése, valamint a hozzájuk kapcsolódó Oracle licencek, melyek egyidejűleg az összes felhasználó bejelentkezését biztosítja a Libra rendszerben, amely egy üzemeltetésre és támogatásra kötött szerződés keretében valósítható meg.

Ajánlatkérő 14 db LIBRA6i örökös modullicencekkel rendelkezik.

Ajánlattevő feladata:

1. Libra6i támogatás és követés:

— LIBRA alkalmazások támogatása, hot-line telefonos szolgáltatás biztosítása, proaktív (hibamegelőző) és reaktív (hibaelhárító) szolgáltatások,

— LIBRA alkalmazások és adatbázis környezet jogszabályi változásainak követése.

2. Oracle RDBMS és iAS support:

— LIBRA alkalmazáshoz kapcsolódó Oracle Adatbázis (RDBMS) licence

— LIBRA alkalmazáshoz kapcsolódó Oracle Internet Application Server (iAS) licence

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást alkalmaz (műszaki-technikai sajátosság okán) tekintettel az alábbiakra:

A Társaságunknál üzemelő LIBRA6i Integrált Vállalatirányítási Rendszer kezeli Cégünk alaptevékenységével kapcsolatos üzleti tevékenységeket. A nagytömegű hulladékszámlázáson túl, szintén a rendszer biztosítja a gépjárműpark kezelését, valamint számos olyan egyedi interface üzemelését, amelyek szervesen integrálva, online adatkapcsolatokon keresztül biztosítják az alaptevékenység zökkenőmentes ellátását.

Ilyen interface pl. az FKF Nonprofit Zrt. kezelésében lévő hulladékudvarokban működő hulladékmérlegek teljes körű kezelése, a mérlegekből érkező információk tárolása, ezekből történő automatikus számlakészítés, ide sorolható a Díjbeszedő Holding Zrt. (továbbiakban: DBH), valamint az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) részére havi szinten átadott nagytömegű számlaadatok kezelése, vagy akár a Tartályellátás — LIBRA interface, amely az FKF egyedi ügyfélszolgálati rendszerével történő valósidejű integrációt valósítja meg.

A LIBRA Szoftver Zrt. által fejlesztett LIBRA6i Integrált Vállalatirányítási Rendszer nem nyílt rendszer, annak jogtulajdonosa a LIBRA Szoftver Zrt. Szintén a LIBRA Szoftver Zrt. tulajdonában vannak mindazon interface-ek, amelyek a LIBRA saját fejlesztéseként üzemelnek, és biztosítják a rendszerhez kapcsolódó egyéb külső heterogén rendszerek integrált működését.

A LIBRA6i rendszer egy rendkívül összetett, az Oracle technológián kívül számos egyéb technológiát magába integráló vállaltirányítási rendszer. A rendszer jelenleg 3 000 adattáblát, 3 600 tárolt eljárást és trigger, több mint 6 200 egyéb adatbázis objektumot, 2 500 formot, és 2 500 riportot tartalmaz. Ezeken a LIBRA6i core rendszeréhez tartozó, és a rendszert felépítő egységeken kívül számos egyéb modern technológia (pl. JAVA webservice interface, DBLink interface, integrált JAVA formok...) integrációjával működik a LIBRA6i rendszer, amely rendszer ilyen módon integrációs platformot biztosít a rendszerek online együttműködésére. A Társaságunknál alkalmazott LIBRA6i Integrált Vállalatirányítási Rendszer a fent felsorolt sok ezer építőelemének — amelynek jelentős része kifejezetten Társaságunk számára készült — köszönhetően egy teljesen egyedi rendszer. Társaságunk — szerződés alapján — rendelkezik a rendszer forráskódjával, de ahhoz, hogy azt harmadik féllel karbantartatni, támogatni, továbbfejlesztetni, módosítani tudja, a rendszer komplexitása miatt a harmadik félnek először ~10 000 000 sornyi forráskódot és 100-as nagyságrendben adattáblákat kellene értelmezni (alkalmazás- és üzleti logika, relációk), mielőtt egyáltalán hozzáláthatna a munkához. Becslésünk alapján ez nagyságrendileg 15 fejlesztő 1–1,5 éves munkáját igényli (kb. 5 000 fejlesztői nap). Ennek becsült költsége több százmilliós (~650–700 000 000 HUF) nagyságrendű. Összehasonlításképpen az FKF Nonprofit ZRt. az elmúlt 10 évben 410 000 000 HUF értékben rendelt meg fejlesztést a LIBRA6i tekintetében. Emiatt szolgáltató-váltást nem lehetne a normál üzletmenet folytonosság fenntartása mellett kivitelezni, vagyis a forráskódokat csakis az eredeti fejlesztő és/vagy az általa nyújtott szolgáltatás ellehetetlenülése esetén tudjuk ténylegesen, másik partner bevonásával felhasználni.

A LIBRA6i rendszer komplexitása abból adódik, hogy a felépítése, és az üzleti intelligencia tárolása több rétegben is történik. A felhasználói interaktivitást a formok és riportok biztosítják, ezek forrásai a rendszer felhasználói rétegében tárolódnak. A felhasználói rétegen kívül, az adatbázis szinten tárolt üzleti logika képezi a rendszer magját. A core rendszer felépítése során a rendszer kihasználja mindazon lehetőségeket, amelyeket a korszerű adatbázis technológia biztosít.

Folytatás a VI.3. pontban.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 30004
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
28/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LIBRA Szoftver Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80247737
Postai cím: Karolina út 65.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: korpacsi.laszlo@mve.hu
Telefon: +36 12553910
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 50 000 000.00 HUF
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 49 920 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

D.1. melléklet 3. pont folytatása:

Az üzleti logika elsődlegesen a tárolt eljárásokban manifesztálódik, azonban ezeken kívül számos egyéb adatbázis objektumok, mint pl. trigger, sequence, database link, index, view, job stb... is mind mind az üzleti logika részét képezik, ugyanúgy, mint pl. a LIBRA rendszer adatszerkezete is. Tehát a rendszer ilyen módon is rendkívül összetett, és e mellett dinamikusan változó.

Jogszabályi változások miatt jelenleg a teljes számlázási rendszer fejlesztése is szükségessé vált, ugyanis az NHKV, mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázására és beszedésére jogosult szervezet részére valamennyi számlázási adatunkat egy új, általuk meghatározott adatstruktúrában szükséges átadni. E körülmény miatt sem reális lehetőség, hogy a jelenlegi fejlesztőn kívül bármely más szolgáltatótól ajánlatot tudjunk kérni, hiszen a már említett 1–1,5 éves szükséges felkészülési idő nem illeszthető bele az üzletmenetbe. A számlázás esetleges elmaradása havonta több milliárd forintos likviditási hiányt okozna Társaságunknak, amely rövidtávon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást veszélyeztetné, illetve lehetetlenítené el.

A gazdaságossági, ésszerűségi és kockázati szempontokat is figyelembe véve Társaságunk ésszerűen nem tud más döntést hozni, mint hogy a jelenleg működő rendszerét tovább használja. Az üzemeltető LIBRA Szoftver Zrt. rövid távon nem kiváltható, hiszen más szolgáltató által történő ügyviteli rendszer kiépítése, vagy a jelenlegi más partnerrel történő üzemeltettetése nem reális alternatíva, mivel a korábbiakban részletezettek alapján jelentős mértékben megnövelné Társaságunk költségeit a már működő, és egyedi igények kielégítését szolgáló speciális szoftverek kifejlesztésének szükségessége miatt, vagy az elmúlt 10 évben történt fejlesztések forráskódjainak megértéséhez szükséges időigény miatt.

Ajánlatkérő által a korábbi K1895 számon indított közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, az EKR rendszer használatának gyakorlatlansága miatt, így Ajánlatkérő az eljárást változatlan feltételekkel újra lebonyolítja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ban foglaltak alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/01/2019