Építési beruházás - 411408-2022

29/07/2022    S145

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 145-411408

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12543317244
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Telefon: +36 307794151
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatásban részesített
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamos munkák

Hivatkozási szám: EKR001728062021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Földgáztároló Zrt. Akvamarin projektjének keretein belül a hidrogén termelő és bekeverő rendszer villamos energia ellátás, villámvédelmi, tűzjelző rendszer kialakítási munkálatainak elvégzése és az elektrolizáló egységek és a hidrogén pufferrendszer telepítési munkálatainak előkészítése, beüzemelése.

A szállítási terjedelemen kívül esik az elektrolizáló egységek, az elektrolizáló egységek segédüzemeinek, valamint a hidrogén kompresszor villamos rendszerének beszállítása, kiépítése és beüzemelése a kapcsolószekrényektől kiindulóan.

Villamos energia ellátás:

A tervezett hidrogén előállító technológia számára szükséges villamosenergia a meglévő üzemi középfeszültségű 22 kV-os belső hálózatról kerül biztosításra. A technológia vezérlése a MAVIR felől érkező jelzések alapján történik, melyhez szükséges a teljes technológiának saját energiaméréssel rendelkeznie a MAVIR elvárásai szerint.

A technológia fő csatlakozási pontja az EHTR-1 épületben elhelyezkedő KÖF tervjelű elosztó, mely kettő cellával kerül bővítésre. Az első az elszámolási mérőcella, a következő pedig a földkábeleket indító szakaszvédelemmel ellátott leágazó cella. A hidrogén előállító technológia minden energiaszükséglete ezen az egy ponton keresztül kerül biztosításra.

A beépítésre kerülő teljes villamosenergia igény:

Elektrolizáló egység: 2x1,6 MW, (3x22 kV / 50 Hz)

Elektrolizáló segédüzeme: 2x210 kW, (3x400 V / 50 Hz)

Kiegészítő segédüzem (kompresszor, installáció, stb…) ~250 kW, (3x400 V / 50 Hz)

Összesen beépített teljesítmény: 3 870 kW

Segédüzemi transzformátor teljesítménye: 1000 kVA

Az elektrolizáló egységek saját ütemszámképző transzformátorral rendelkeznek az egyenirányítók számára, melyet a technológiai beszállító biztosít. A segédüzemek számára szükséges kisfeszültséget előállító 1 MVA névleges teljesítményű segédüzemi transzformátort a technológiai beszállító biztosítja. Üzemviteli szempontokból kialakításra kerül kisfeszültségen egy tartalék betáplálási lehetőség a meglévő 10GKN+FE1 tervjelű elosztóból, melyen a meglévő üzemi kisfeszültségű hálózatból legfeljebb 250 kVA teljesítmény levehető. Ez felhasználható a hidrogén technológia segédüzemi transzformátorának meghibásodásakor vagy részterhelésen üzemeltetéséhez.

Elosztói létesítés és terepi munkák:

Meglévő KÖF jelű elosztó bővítés

A meglévő sorolható rendszerű KÖF jelű elosztót kettő darab új cellával kell bővíteni. Az első cella a közös gyűjtősínre felfűzött mérőcella lesz, amely tartalmazza a MAVIR előzetes egyeztetés alapján meghatározott követelményeknek megfelelő és teljesítményhez illesztett mérőváltókat. Ezen mérőváltók kizárólag a szolgáltatói mérési feladat ellátására szolgálnak. A következő cella az új technológia megtáplálására szánt leágazó cella. A cella tartalmaz egy motoros hajtással ellátott szakaszoló és földelő kapcsolót, valamint egy vákuummegszakítót mely vezérlését digitális szakaszvédelmi relé végzi. A védelmi berendezés számára, a leágazásba beépítésre kerül fázisonként egy-egy áramváltó, valamint feszültségváltó. A védelmi készülék optikai kapcsolaton keresztül kerül összeköttetésre az új telepítésű BHTR-3-ban elhelyezett E22 tervjelű középfeszültségű elosztó betápláló mezőjében levő szakaszvédelmi készülékkel. Az elosztó segédüzemi feszültsége (220 V DC) a meglévő UDC tervjelű elosztóból érkező gyűjtőkábelen keresztül kerül biztosításra. Ez a kábel jelenleg a KÖF jelű elosztó mezőjébe van csatlakoztatva, innen át kell kötni az új mezőbe. A két mező között új kábelt kell fektetni a segédüzemi gyűjtősín tovább fűzéséhez. A mezőben levő védelmi készülék 2. söntkioldó tekercsét a meglévő biztonsági relé kimenetére kell rákötni, melyen keresztül a teljes hidrogén előállító technológia feszültségmentesítése elvégezhető. Ehhez új kábelt kell fektetni a KÖF mező és az UE2+04-3-KSZ szekrény között. Az EHTR-2 épületben elhelyezkedő SÉMAFAL-at ki kell egészíteni az elosztó átalakítása során beépítendő új cellákhoz tartozó vezérlőegységekkel.

E22 jelű elosztó létesítés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 571 592 373.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45255000 Olaj- és gázipari építési munkák
45310000 Villamos szerelési munka
45311200 Villamos szerelés
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
45312310 Villámvédelmi munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Földgáztároló Zrt. Kardoskúti földalatti gáztárolója

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Földgáztároló Zrt. Akvamarin projektjének keretein belül a hidrogén termelő és bekeverő rendszer villamos energia ellátás, villámvédelmi, tűzjelző rendszer kialakítási munkálatainak elvégzése és az elektrolizáló egységek és a hidrogén pufferrendszer telepítési munkálatainak előkészítése, beüzemelése.

A szállítási terjedelemen kívül esik az elektrolizáló egységek, az elektrolizáló egységek segédüzemeinek, valamint a hidrogén kompresszor villamos rendszerének beszállítása, kiépítése és beüzemelése a kapcsolószekrényektől kiindulóan.

Villamos energia ellátás:

A tervezett hidrogén előállító technológia számára szükséges villamosenergia a meglévő üzemi középfeszültségű 22 kV-os belső hálózatról kerül biztosításra. A technológia vezérlése a MAVIR felől érkező jelzések alapján történik, melyhez szükséges a teljes technológiának saját energiaméréssel rendelkeznie a MAVIR elvárásai szerint.

A technológia fő csatlakozási pontja az EHTR-1 épületben elhelyezkedő KÖF tervjelű elosztó, mely kettő cellával kerül bővítésre. Az első az elszámolási mérőcella, a következő pedig a földkábeleket indító szakaszvédelemmel ellátott leágazó cella. A hidrogén előállító technológia minden energiaszükséglete ezen az egy ponton keresztül kerül biztosításra.

A beépítésre kerülő teljes villamosenergia igény:

Elektrolizáló egység: 2x1,6 MW, (3x22 kV / 50 Hz)

Elektrolizáló segédüzeme: 2x210 kW, (3x400 V / 50 Hz)

Kiegészítő segédüzem (kompresszor, installáció, stb…) ~250 kW, (3x400 V / 50 Hz)

Összesen beépített teljesítmény: 3 870 kW

Segédüzemi transzformátor teljesítménye: 1000 kVA

Az elektrolizáló egységek saját ütemszámképző transzformátorral rendelkeznek az egyenirányítók számára, melyet a technológiai beszállító biztosít. A segédüzemek számára szükséges kisfeszültséget előállító 1 MVA névleges teljesítményű segédüzemi transzformátort a technológiai beszállító biztosítja. Üzemviteli szempontokból kialakításra kerül kisfeszültségen egy tartalék betáplálási lehetőség a meglévő 10GKN+FE1 tervjelű elosztóból, melyen a meglévő üzemi kisfeszültségű hálózatból legfeljebb 250 kVA teljesítmény levehető. Ez felhasználható a hidrogén technológia segédüzemi transzformátorának meghibásodásakor vagy részterhelésen üzemeltetéséhez.

Elosztói létesítés és terepi munkák:

Meglévő KÖF jelű elosztó bővítés

A meglévő sorolható rendszerű KÖF jelű elosztót kettő darab új cellával kell bővíteni. Az első cella a közös gyűjtősínre felfűzött mérőcella lesz, amely tartalmazza a MAVIR előzetes egyeztetés alapján meghatározott követelményeknek megfelelő és teljesítményhez illesztett mérőváltókat. Ezen mérőváltók kizárólag a szolgáltatói mérési feladat ellátására szolgálnak. A következő cella az új technológia megtáplálására szánt leágazó cella. A cella tartalmaz egy motoros hajtással ellátott szakaszoló és földelő kapcsolót, valamint egy vákuummegszakítót mely vezérlését digitális szakaszvédelmi relé végzi. A védelmi berendezés számára, a leágazásba beépítésre kerül fázisonként egy-egy áramváltó, valamint feszültségváltó. A védelmi készülék optikai kapcsolaton keresztül kerül összeköttetésre az új telepítésű BHTR-3-ban elhelyezett E22 tervjelű középfeszültségű elosztó betápláló mezőjében levő szakaszvédelmi készülékkel. Az elosztó segédüzemi feszültsége (220 V DC) a meglévő UDC tervjelű elosztóból érkező gyűjtőkábelen keresztül kerül biztosításra. Ez a kábel jelenleg a KÖF jelű elosztó mezőjébe van csatlakoztatva, innen át kell kötni az új mezőbe. A két mező között új kábelt kell fektetni a segédüzemi gyűjtősín tovább fűzéséhez. A mezőben levő védelmi készülék 2. söntkioldó tekercsét a meglévő biztonsági relé kimenetére kell rákötni, melyen keresztül a teljes hidrogén előállító technológia feszültségmentesítése elvégezhető. Ehhez új kábelt kell fektetni a KÖF mező és az UE2+04-3-KSZ szekrény között. Az EHTR-2 épületben elhelyezkedő SÉMAFAL-at ki kell egészíteni az elosztó átalakítása során beépítendő új cellákhoz tartozó vezérlőegységekkel.

E22 jelű elosztó létesítés

A hidrogén előállító technológia középfeszültségű betáplálásának fogadására és elosztására a technológia területén új középfeszültségű elosztóberendezést kell létesíteni E22 tervjellel. Az elosztót a technológiai területen létesítendő új BHTR-3 épületben kell elhelyezni.

Az E22 jelű elosztó egy ötmezős középfeszültségű elosztó, mely három leágazó és egy betápláló mezőt, valamint egy gyűjtősín feszültségváltókat tartalmazó mezőt tartalmaz. Ebből az elosztóból kerülnek megtáplálásra az elektrolizáló egységek saját ütemszámképző transzformátorai, valamint a segédüzemi transzformátor. Az elosztósor felépítése azonos kialakítású a meglévő KÖF jelű elosztóéval. A 8DJH típusú elosztósor 1. betápláló mezője motoros meghajtású szakaszoló és földelő kapcsoló, valamint egy vákuummegszakítót tartalmaz, melynek vezérlését digitális szakaszvédelmi relé végzi. Ez a védelmi eszköz optikai kábelen keresztül van összeköttetésben a KÖF jelű elosztó 6M mezőjében levő új szakaszvédelmi eszközével. Az 1M mezőben levő földelő szakaszoló a KÖF mezőben levő megszakító bekapcsolt állapotán keresztüli reteszelését ki kell alakítani. További retesz alakítandó ki az E22+1M földelő szakaszolója és a KÖF megszakítója között. A földelő szakaszoló földelt állása esetén a megszakító a 2. kioldó tekercsen keresztül kerül reteszelésre. Erre a célra a két elosztó említett mezői között új kábelt kell fektetni. A szakaszvédelmi készülék további optikai csatlakozásainak felhasználásával az új létesítésű VFSZ elosztóban elhelyezendő PROLAN villamos felügyeleti rendszeren és a többi cella védelmi készülékein keresztül optikai gyűrűt kell kialakítani. Ezen keresztül van lehetőség a PROLAN rendszeren keresztül a védelmi készülékek által szolgáltatott állásjelzések és vezérlések olvasására/írásásra. Az elektrolizáló transzformátorai számára dedikált leágazó mezők digitális túláram védelmi készülékekkel vannak felszerelve, melyek a kábelfejre szerelt gyűrűs áramváltókon keresztül földzárlat ellen is védelmet nyújtanak. Az 5M cella továbbá tartalmaz még a gyűjtősínen elhelyezett feszültségváltókat, melyek a szekunder cellán végig vannak sorolva minden mezőben, a további védelmi- és mérőeszközök számára. A leágazó cellákban a védelmi készülék 2. sönt kioldóján keresztül a transzformátorok hőfokvédelmi reléjének kontaktusán keresztül reteszkört kell kialakítani. Ezen felül a segédüzemi transzformátor az új telepítésű VFSZ jelű szekrénybe tervezett biztonsági relén keresztül szintén tiltható.

Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.14. és a VI.4.3. pontokban

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) Szakmai ajánlat műszaki színvonala / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 1.1) Biztosított erőforrás műszaki színvonal - Projekt szervezet - erőforrás elvárás / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.2) Biztosított eszközök műszaki színvonala - projekt munkavégzéshez szükséges erőforrás elvárás / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.

Minőségi kritérium 1.1. és 1.2. alszempontja: objektív, sávos értékeléssel való pontozás. A maximum sáv feletti ajánlati elemet tartalmazó ajánlat érvényes, de a maximum pontszámhoz képest többlet pontot nem kap.

Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással való pontozás.

Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban és alszempontban, részletek közbeszerzési dokumentumban.

Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján a Szakmai ajánlat műszaki színvonala minőségi kritérium 0 pontos sávjában határozta meg a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban elvárt minimális szakmai színvonalat, mint a műszaki leírás azon feltételeit, amelyeknél számára kedvezőtlenebbekről nem fog tárgyalni.

A minőségi kritérium 1.1. és 1.2. alszempontja értékelési módszerének részletes ismertetése - a sávok és a sávokhoz tartozó elvárások pontos megadásával - a közbeszerzési dokumentum II. kötetének II. pontjában található. A közbeszerzési dokumentum II. kötete a részvételi szakaszban az érdeklődők számára - az érdeklődés jelzését követően - az EKR-ből szabadon letölthető.

Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4. ponthoz:

Körvezetékek:

Az elosztóberendezés cellái között a működtető feszültségek, mérő és védelmi körök számára körvezetékek kerülnek kialakításra az alábbiak szerint: 220V DC működtető feszültségek M+ alapvédelmi működtetés J+ jelző körök R+ reteszkörök működtetése. A körvezetékek megtáplálása a meglévő üzemi SZM-B-1, SZM-B-2 redundáns szünetmentes berendezések által táplált UDC jelű elosztóból történik. A 220 V DC feszültségszintű szünetmentes betáplálás elosztására a KHKA-1 villamos konténerben egy új fali elosztószekrényt kell telepíteni SU_AC/DC tervjellel. Ez fogadja az UDC jelű elosztóból a betápkábelt és tartalmazza az E22 jelű elosztó, valamint a VFSZ jelű szekrény számára a leágazásokat. Az E22 jelű elosztóban segédüzemi körvezetéket kell kialakítani, oly módon hogy egy leágazáson keresztül a mezőt kell megtáplálni, majd onnan a következő mezőkben tovább fűzni és végül a mezőben a körvezeték másik betáplálási végét kell csatlakoztatni.

Telemechanika

Az üzemben meglévő PROLAN gyártmányú villamos felügyeleti rendszer üzemel. A KÖF jelű elosztó bővítéseként épülő két új cella állásjelzéseit az EHTR-1 épületben már meglévő RTU-1 mezőgép fogadja kommunikációs kapcsolaton keresztül. Az új BHTR-3 épületben elhelyezett E22 jelű elosztó állásjelzéseinek fogadására egy új PROLAN mezőgépet kell telepíteni az épület mellett elhelyezendő H2 központi DCS konténerben telepítendő VFSZ jelű villamos felügyeleti szekrénybe. Az új mezőgépet optikai kommunikációs kapcsolaton keresztül kell csatlakoztatni az EHTR-2 épületben levő PROLAN fejgéphez. A PROLAN rendszerhez az EHTR-2 épület kezelőterén belül tartozik egy megjelenítő berendezés melyen a teljes villamos rendszer kapcsolási állapota ábrázolva van. Ezt a megjelenítést bővíteni szükséges az új rendszerelemekkel, az új rendszer vezérlése innen végezhető el. Az E22 jelű elosztó mezők jelzései és parancsai a kialakítandó optikai gyűrűn keresztül a védelmi készülékekből nyerhetők ki. A mező nincs felszerelve védelmi készülékkel, így az abban levő megszakító jelzéseit és vezérléseit huzalozott direkt kapcsolaton keresztül a digitális be-és kimenetek fogadják és vezérlik. Az új PROLAN mezőgép továbbá, szintén direkt huzalozott kapcsolaton keresztül fogadja az E04 jelű elosztó megszakítóinak jelzéseit és ezen keresztül lehetőség van az Elektrolizálók segédüzemi leágazásainak távolról történő ki-és bekapcsolására. Az új rendszerhez fizikai kialakítású sémafal nem kerül kialakításra, a rendszer állapota és vezérlése a PROLAN megjelenítő PC-n követhető. Ehhez az itt futó programot frissíteni kell, a megjelenítést az új kialakításnak megfelelően aktualizálni szükséges.

E04 jelű kisfeszültségű főelosztó létesítés

Az elektrolizáló egységek segédüzemi betáplálásának, valamint a hidrogén kompresszor vezérlőszekrény energiaellátásának biztosítására új kisfeszültségű főelosztót kell telepíteni E04 tervjellel a KHKA-1 villamos konténerben. Ez fogadja a segédüzemi transzformátor szekunder oldalát és egy sínbontón keresztül a tartalék betáplálást a 10GKN+FE1 elosztó felől. A sorolt elosztórendszerben elektronikus kioldóegységgel rendelkező megszakítók látják el a leágazások védelmét, melyek mérési funkcióval is rendelkeznek. A mérések összegyűjtése céljából a beépített védelmeket egy kommunikációs vonalon keresztül össze kell kötni az új PROLAN mezőgéppel. Az elosztósor mezőjébe kerülnek beépítésre a technológia területén szükséges segédüzemi leágazások és vezérlések, úgy mint elektromos csőfűtés, térvilágítás, kezelő és villamos konténerek installációs leágazásai. Az elosztó két sínfélből áll egy gyűjtősíni sínbontóval elválasztva. Normál üzemben a sínbontó zárt állapotú, azonban a segédüzemi transzformátor terhelés csökkentés céljából a sínbontó nyitása után az egyik elektrolizáló segédüzeme külön is megtáplálható a tartalék betápláláson keresztül. Felkészülve az osztott sínes üzemre, mind a két sínfélen egy-egy automatikus fázisjavító berendezés leágazás is kialakításra kerül. A H2 kompresszor erősáramú készülékei számára egy külön üres elosztómező került betervezésre.

Épület világítás és installáció:

A technológiai területen elhelyezett kezelő- és villamos konténerek belső légkondicionálással és világítással rendelkeznek, melynek kialakítása a konténer gyártó feladata a tervben meghatározott követelményeknek megfelelően. Ezen egységek saját kisfeszültségű elosztótáblával rendelkeznek, melyek megtáplálása az E04 jelű elosztóból történik. A lámpák darabszámának megválasztásánál a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet „a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről” rendeletben foglaltakat vesszük figyelembe.

Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3. pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 030-073338
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Villamos munkák

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/06/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 10484830214
Postai cím: Fő Útca 260
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: zszucs@vabekokft.hu
Telefon: +36 305303651
Fax: +36 84315016
Internetcím: http://www.vabekokft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 350 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 571 592 373.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

villamos munkák, magasépítési munkák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az érvényes ajánlatot benyújtó:

VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok Fő utca 260., adószám: 10484830-2-14)

Ajánlati elemek:

1) Szakmai ajánlat műszaki színvonala

1.1) Biztosított erőforrás műszaki színvonal - Projekt szervezet -erőforrás elvárás: 100

1.2) Biztosított eszközök műszaki színvonala - projekt munkavégzéshez szükséges erőforrás elvárás: 100

2) Nettó Ajánlati Ár (HUF): 571 592 373,- HUF

2) Érvénytelen ajánlatot benyújtó: Nem volt

3) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során szociális szempontok nem kerültek figyelembe vételre.

4) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során környezetvédelmi szempontok nem kerültek figyelembe vételre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.

Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4. és a II.2.14. ponthoz:

Térvilágítás:

A külső kezelőterek megvilágítása a villámvédelmi és térvilágítási oszlopokra helyezett lámpatestekkel és a területen elhelyezett világítótestekkel biztosítandó. A térvilágítási rendszer automata üzemű alkonykapcsolós vezérléssel kerül kialakításra, mely mellett kézi kapcsolásra is lehetőség van. A térvilágítási rendszer vezérlése és betáplálása az E04 jelű elosztóban kerül kialakításra.

Biztonsági körök, lekapcsolások:

A technológia biztonsági- és tűzvédelmi lekapcsolására a VFSZ jelű szekrényben egy biztonsági relé kerül beépítésre, mely elvégzi a teljes hidrogén technológia feszültség mentesítését a KÖF elosztóban, valamint a 10GKN+FE1 elosztóban a gázérzékelő rendszer jelzései alapján, valamint indítja a KHKA-1 és a H2 központi DCS konténerekbe beépített vészszellőztető rendszert. A szünetmentes energia lekapcsolására az UAC és UDC elosztókban mágneskapcsolós leágazásokat kell kiépíteni, melyeken keresztül a hidrogén technológia szünetmentes energiája is lekapcsolható. A H2 technológia szünetmentes energia felkapcsolása az UDC jelű elosztó előlapjára beépítendő nyomógomb működtetésével lehetséges. Az üzemi szünetmentes rendszer felkapcsolása után, a nyomógomb nyomva tartásával, a H2 technológia is megkapja a szünetmentes betáplálást. A nyomógomb felé szerelendő jelzőlámpák világítása esetén a H2 technológia biztonsági reléje üzemképes, és a nyomógomb elengedhető, innentől a biztonsági relé vezérli a szünetmentes betáplálás mágneskapcsolóit. Ezen felül a teljes technológia feszültség-mentesítődik a telephelyen már meglévő tűzvédelmi nyomógombok hatására, mivel azok közvetlen a telephely betápláló (KM-1, KM-2) elosztóiban lévő védelmekre, valamint a szünetmentes berendezések EPO köreire hatnak.

A telepítésre kerülő Hidrogén termelő egység és a technológiai puffer rendszer elemeinek, valamint a telepítési építészeti gépészeti szolgáltatás adatszolgáltatásait Ajánlatkérő ütemezett szállítással biztosítja a jelen szolgáltatás teljesítéséhez.

A teljesítés ÜVEGKAPU rendszer szerinti munkaterületen történik. A teljesítés során a kivitelezésben érintett kapcsolódó egyéb szerződések vállalkozóival összehangoltan kell eljárni!

A közbeszerzési eljárás tárgyának becsült értéke nettó 350 000 000, HUF

A kivitelezés során a helyszíni munkavégzést RB-s környezetben, üzemelő föld alatti gáztároló technológiai területén a földgáz be és kitárolásának zavarása nélkül kell teljesíteni.

A műszaki tartalom kiterjed középfeszültségű villamos rendszerekhez kapcsolódóan az alábbiak telepítésére, kialakítására is:

mindkét tekercsoldali poligon transzformátor kiviteli telepítése és illesztése,

legalább 24 ütemszámú egyenirányító kiviteli illesztésével kapcsolatos villamos energia ellátás,

fázis javító rendszer telepítése,

kompakt BHTR telepítése,

Szünetmentes rendszer telepítése,

villámvédelmi és tűzjelző rendszer kialakítása

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés rendelkezésének megfelelően a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelölt meg meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú eszközöket, eljárásokat, és alkalmazott konkrét tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást. A megjelölés, megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett érvényes ajánlat nyújtható be a megjelölt termékekkel „vagy azzal egyenértékű” más termékekkel, eljárásokkal.

Az egyenértékűség megállapítása során figyelembe vehető paramétereket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/07/2022