Dodávky - 411705-2021

TINázovSlovensko-Bratislava: Osobné automobily
NDČíslo zverejnenia oznámenia411705-2021
PDDátum uverejnenia13/08/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka156
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoHlavné mesto SR Bratislava (00603481)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho3 - Miestne orgány
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný10/08/2021
DTLehota na predloženie14/09/2021
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie5 - Európska únia s účasťou krajín GPA
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)34110000 - Osobné automobily
RCMiesto plnenia (NUTS)SK
IAInternetová adresa (URL)https://www.bratislava.sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ