Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 411773-2022

29/07/2022    S145

Magyarország-Debrecen: Útburkolat építése

2022/S 145-411773

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: krajczar@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511556
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyugati határoló út kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000162492021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233228 Útburkolat építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyugati határoló út kivitelezése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111290 Közmű-előkészítési munka
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233162 Kerékpárút építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet. Hrsz: Lásd II.2.4.) pontban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

JELLEMZŐ MENNYISÉGEK

Útépítés

2040,28 m hosszban - Aszfalt burkolatú, 2x1 sávos, 7,50 burkolatszélességű, „D” terhelési osztályú út (csatlakozó sárrázó burkolatokkal, párhuzamos mg.-i utakkal)

2115,02 m hosszban - Aszfalt burkolatú, 2,50 burkolatszélességű, szegéllyel határolt, önálló kerékpárút

Csapadékvíz elvezetés

Zárt csapadékcsatorna építés 170,20 m

Nyílt csapadékvízelvezető árok/folyóka építése 4 333 m

Ivóvíz- szennyvíz

Vízvezeték építése 1 542,10 m

Szennyvíz nyomóvezeték építése 1 628,50 m

Gravitációs szennyvízelvezető csatorna építése 10,30 m

Szennyvízátemelő építése 1 db

Nyomáscsökkentő állomás építése 1 db

Elektromos hálózat ~ Közvilágítási hálózat építése:

144 méter közvilágítási kábel fektetése és közvilágítási rendszer telepítése, mely magába foglalja az oszlop állítást, illetve a kandeláberek és világító testek felszerelését.

22 kV nyomvonal építése (3x1x240mm2 NA2X(f)2Y kábel) 840m

Hírközlési alépítmény

Hírközlési alépítmény hálózat (védőcsövek összesített hossza) 14 770 m

40mm-es PE-T csövek normál módon: 14 440 m

Irányított fúrás 110 mm 310 m

200 mm-es csövek 20 m

Optikai kábel behúzása (meglévő és kiépülő alépítményekbe) 4750 m

Szénhidrogén vezeték

PE 100 SDR11 MOP=10bar gáznyomócső 943 m

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 240
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 133-352648

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nyugati határoló út kivitelezése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
05/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 28733232403
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
Internetcím: http://www.dunaaszfalt.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 772 977 362.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának dátuma: 2022.07.06.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/07/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45233228 Útburkolat építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45111290 Közmű-előkészítési munka
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233162 Kerékpárút építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet. Hrsz: Lásd II.2.4.) pontban.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

JELLEMZŐ MENNYISÉGEK

Útépítés

2040,28 m hosszban - Aszfalt burkolatú, 2x1 sávos, 7,50 burkolatszélességű, „D” terhelési osztályú út (csatlakozó sárrázó burkolatokkal, párhuzamos mg.-i utakkal)

2115,02 m hosszban - Aszfalt burkolatú, 2,50 burkolatszélességű, szegéllyel határolt, önálló kerékpárút

Csapadékvíz elvezetés

Zárt csapadékcsatorna építés 170,20 m

Nyílt csapadékvízelvezető árok/folyóka építése 4 333 m

Ivóvíz- szennyvíz

Vízvezeték építése 1 542,10 m

Szennyvíz nyomóvezeték építése 1 628,50 m

Gravitációs szennyvízelvezető csatorna építése 10,30 m

Szennyvízátemelő építése 1 db

Nyomáscsökkentő állomás építése 1 db

Elektromos hálózat ~ Közvilágítási hálózat építése:

144 méter közvilágítási kábel fektetése és közvilágítási rendszer telepítése, mely magába foglalja az oszlop állítást, illetve a kandeláberek és világító testek felszerelését.

22 kV nyomvonal építése (3x1x240mm2 NA2X(f)2Y kábel) 840m

Hírközlési alépítmény

Hírközlési alépítmény hálózat (védőcsövek összesített hossza) 14 770 m

40mm-es PE-T csövek normál módon: 14 440 m

Irányított fúrás 110 mm 310 m

200 mm-es csövek 20 m

Optikai kábel behúzása (meglévő és kiépülő alépítményekbe) 4750 m

Szénhidrogén vezeték

PE 100 SDR11 MOP=10bar gáznyomócső 943 m

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 240
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 972 852 738.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 28733232403
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
Internetcím: http://www.dunaaszfalt.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A szerződés mellékletét képező műszaki tartalom a szerződésmódosítás melléklete szerinti műszaki tartalommal módosul.

2. A Szerződés 2) pontjában szereplő, vállalkozási átalánydíj az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szövegrész:

A vállalkozási átalánydíj összege:

Nettó összesen: 1 772 977 362 Ft

Módosítással belépő szövegrész:

A vállalkozási átalánydíj összege:

Nettó összesen: 1 972 852 738 Ft

3. A Szerződés 4) pontjában szereplő, vállalt teljesítési határidő az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szövegrész:

A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: 240 nap a munkaterület átadásától.

Módosítással belépő szövegrész:

1. Az útépítés és a csapadékvízelvezető rendszer kivitelezésén kívüli alábbi projektelemek teljesítésének határideje 2022.03.11 napja:

Humuszos termőföld leszedése teljes munkaterületen, M1 és M2 jelű monitoring kút tömedékelése, Szénhidrogén vezetékek lefektetése (2-0-0, 4-0-0, 6-0-0 jelű vezetékek), Földmunkaszint kialakítási munkái, P4 jelű földút feltöltés munkái, Talajjavítási munkák elkészítése, Bevágás készítése, Fakivágás a munkaterületen, Kerékpárút és út stabilizálási és töltésépítés munkák elvégzése, Szállítóutak karbantartása.

2. Az akadályoztatással érintett útépítési projektelemek kivitelezésének határideje: 2022.05.26. napja.

3. Az akadályoztatással érintett csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezésének határideje: 2022.07.25. napja.

A Megrendelő az eredeti koncepció szerint a 100 hektár területet kb. 8-9 darab, legalább 10 hektár nagyságú ingatlanra, míg később már 2-4 ha nagyságú kisebb területekre tervezte felosztani - a módosult befektetői igényeknek megfelelően - mely tartalmazta az ÉNYGÖ területén, 400 hektáros fejlesztési terület leendő befektetőjének szükséges, 15 hektáron elhelyezendő logisztikai központ kialakítására szolgáló és az egyéb legfontosabb, közvetlen beszállítójának elhelyezésére irányuló területet is. A területre vonatkozó befektetői tárgyalások és igények folyamatosan változnak, a vásárolni kívánt területek nagysága, így a telekkiosztási koncepció is módosult a Megrendelő eredeti elképzeléséhez képest, tekintettel arra, hogy az egyik külföldi befektető a 100 ha fejlesztési terület nyugati oldalán a teljes terület mintegy felét kitevő, 45 ha nagyságú egybefüggő területet kíván megvásárolni. A Megrendelő által 2021.03.12. napján kiírásra került a 100 ha fejlesztési terület tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként 2021.06.09. napján tervezési szerződés került megkötésre. A Tervező a tervezés során jelezte a Megrendelő felé, hogy a 100 ha megváltozott telekkoncepciója kihat, és műszakilag befolyásolja a jelen kivitelezési szerződésben szereplő műszaki tartalmat, ugyanis azzal, hogy a terület mintegy fele 45 ha mértékű kiosztásban egy befektetőnek kerül értékesítésre, jelentős mértékben növeli a burkolt felületek mennyiségét, így az arról leérkező csapadékvíz mennyiségét is. A tervek felülvizsgálat után a DIF Kft. 2021.10.08.-án a Nyugati határoló úthoz tartozó munkavégzést részben felfüggesztette a 100 ha engedélyezési tervekben kimutatott műszaki tartalom változásra hivatkozva. A Vállalkozó ezen időszak alatt kizárólag humuszolást, töltés bevágást, kerékpárútra vonatkozóan földmunkaszint kialakítását, a földmű alap felső síkjáig altalaj tömörítést, illetve a földmű felső 50 centiméteréig töltésépítési munkarészeket végezhetett mindaddig a pontig, amíg a további beavatkozás módja, mértéke pontosan nem volt ismert Felek számára. A fedvénytervek 2022.01.03. napján történő leszállításával, az útépítési munkarészre vonatkozó akadály elhárult, így Vállalkozó a teljes munkaterületen folytathatta a kivitelezést. Vállalkozó tehát az útépítési munkarészek tekintetében a fentieknek megfelelően, önhibáján kívül korlátozottan volt képes munkát végezni, így 2021.10.08 napjától 2022.01.03. napjáig, azaz 90 napon keresztül akadályoztatva volt. Felek megállapították, hogy az útépítési projektelemek tekintetében fennmaradó munkák időigénye 143 nap, összhangban a Vállalkozó bázisütemtervében foglaltakkal. Erre tekintettel Felek az útépítési projektelem módosult befejezési határidejeként a 2022.05.26. napot határozzák meg. A Vállalkozó a csapadékvíz elvezető rendszerre vonatkozó munkafázisokat csak a vízjogi létesítési engedély kiadását követően tudta megkezdeni, így ezen projektelem tekintetében 2022.05.23. napjáig akadályoztatva volt. Vállalkozó a fedvénytervek kiadását, azaz 2022.01.03. napját követően már elő tudta készíteni a vizes projektelem egyes munkanemeit, így az engedély kiadását követően azonnal meg tudta kezdeni a munkavégzést. A vizes projektelem időigényét - a kapcsolódó pótmunkák időigényét is figyelembe véve - Felek 63 napban határozták meg, összhangban Vállalkozó ütemtervében foglaltakkal. Erre tekintettel a projektelem módosított teljesítési határidejeként Felek a 2022.07.25. napot határozták meg. A tervmódosítás következtében a kivitelezés eredeti műszaki tartalma egyes elemeinek elhagyása vált szükségessé, valamint olyan pótmunkák merültek fel, melyek elvégzése nem képezte Vállalkozó eredeti szerződéses kötelezettségét. A Mérnökszervezet megállapította a felmerült pótmunkák és elmaradó tételek műszaki megalapozottságát és megfelelő árazását.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Jelen szerződésmódosítás indokai a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalapnak megfelelnek, azzal összhangban vannak.

Jelen szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre.

A szerződésmódosítás szükségessége azon körülményből ered, hogy a jelen szerződéstől függetlenül tervezés alatt álló 100 ha területre vonatkozó befektetői igények miatt előre nem látott módon megváltoztak, a vásárolni kívánt területek nagysága, így a telekkiosztási koncepció is módosult a Megrendelő eredeti elképzeléséhez képest. A terület megváltozott telekkoncepciója kihat, és műszakilag befolyásolja jelen kivitelezési szerződésben szereplő műszaki tartalmat. Ennek eredményeként a szerződés műszakilag tartalmának változása mellett, az akadályoztatásból adódóan változik az egyes szerződéses projektelemek teljesítésének határideje is. Megrendelő számára a munkaterület 2021.07.14 napját követő átadásával, a munkavégzés megkezdését követően, a 100 ha fejlesztési területre elkészült engedélyes tervdokumentáció 2021.10.07. napján történő átvételekor vált ismertté, hogy a megtervezett megoldás műszaki érinti jelen szerződés szerinti műszaki tartalmat és a kivitelezés eredeti szerződés szerinti folytatása nem lehetséges. A megváltozott telekkoncepció elsősorban annak eredménye, hogy egy befektető a terület nyugati oldalán a teljes terület közel felét kitevő, 45 ha nagyságú egybefüggő területet kíván megvásárolni, mely információ a szerződés megkötését megelőzően nem volt ismert Felek számára.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a kivitelezés tárgya és eredményét a módosítás érdemben nem változtatja meg.

Az elmaradó és a pótmunka tételek összesítésével megállapítható, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A fentieken túlmenően az elmaradó és pótmunkák vonatkozásában a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti jogalap által megkövetelt valamennyi feltételnek is.

A módosítás eredményeként az ellenérték változásának mértéke nem éri el az uniós közbeszerzési értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses ellenérték 15%-át.

A módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, a létrejövő létesítmény jellege és lényeges műszaki tartalma nem változik.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 772 977 362.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 972 852 738.00 HUF