Lieferungen - 411910-2019

02/09/2019    S168

Polen-Katowice: Litzendraht

2019/S 168-411910

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 160-395180)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Witold Mikłasz
E-Mail: w.miklasz@pgg.pl
Telefon: +48 327161523

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. (nr grupy 284-18)

Referenznummer der Bekanntmachung: 701902830
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44311000 Litzendraht
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 .1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. (nr grupy 284-18). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/08/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 160-395180

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 04/09/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 09/09/2019
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 02/11/2019
muss es heißen:
Tag: 07/11/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 04/09/2019
Ortszeit: 09:15
muss es heißen:
Tag: 09/09/2019
Ortszeit: 09:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: