Услуги - 412101-2019

03/09/2019    S169

Бeлгия-Brussels: Застраховка „Гражданска отговорност“ за функциониране на институциите, органите и агенциите на Европейския съюз

2019/S 169-412101

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: Mero P9/109
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: EUI — Европейски университетски институт
Град: San Domenico di Fiesole FI
код NUTS: IT ITALIA
Държава: Италия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: Mero P9/109
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска сметна палата
Пощенски адрес: Mero P9/109
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Държава: Люксембург
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Държава: Люксембург
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕСВД – Европейска служба за външна дейност / EEAS
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски икономически и социален комитет
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Комитет на регионите
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: MERO P9/109
Град: Strasbourg
код NUTS: FR FRANCE
Държава: Франция
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕНОЗД — Европейски надзорен орган по защита на данните
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ACER — Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия
Град: Ljublana
код NUTS: SI SLOVENIJA
Държава: Словения
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОЕРЕС — Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
Град: Riga
код NUTS: LV LATVIJA
Държава: Латвия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: CDT — Център за преводи за органите на Европейския съюз
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Държава: Люксембург
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Cedefop — Европейски център за развитие на професионалното обучение
Град: Budapest
код NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Държава: Унгария
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: CEPOL — Европейски полицейски колеж
Град: Budapest
код NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Държава: Унгария
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: EFCA — Европейска агенция за контрол на рибарството
Град: Vigo
код NUTS: ES ESPAÑA
Държава: Испания
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвместно предприятие „Чисто небе“
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: EACEA — Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Държава: Люксембург
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕААБ — Европейска агенция за авиационна безопасност
Град: Cologne
код NUTS: DE DEUTSCHLAND
Държава: Германия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището/EASO
Град: La Valette
код NUTS: MT MALTA
Държава: Малта
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕБО — Европейски банков орган
Град: Londres
код NUTS: UK UNITED KINGDOM
Държава: Обединено кралство
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ECDC — Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Град: Solna
код NUTS: SE SVERIGE
Държава: Швеция
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по химикали/ECHA
Град: Helsinki
код NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Държава: Финландия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: EDA — Европейска агенция по отбрана
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: България
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕАОС — Европейска агенция за околна среда
Град: Copenhague
код NUTS: DK DANMARK
Държава: Дания
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕОБХ — Европейски орган за безопасност на храните
Град: Parme
код NUTS: IT ITALIA
Държава: Италия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски институт за равенство между половете/EIGE
Град: Vilnius
код NUTS: LT LIETUVA
Държава: Литва
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: EIT — Европейски институт за иновации и технологии
Град: Budapest
код NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Държава: Унгария
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата/EMA
Град: Londres
код NUTS: UK UNITED KINGDOM
Държава: Обединено кралство
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕАМБ — Европейска агенция по морска безопасност
Град: Lisbonne
код NUTS: PT PORTUGAL
Държава: Португалия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“/ECSEL
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието/EU-LISA
Град: Talinn
код NUTS: EE EESTI
Държава: Естония
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Град: Héraklion
код NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Държава: Гърция
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска железопътна агенция/ERA
Град: Valenciennes
код NUTS: FR FRANCE
Държава: Франция
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет/ERCEA
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ESMA — Европейски орган за ценни книжа и пазари
Град: Paris
код NUTS: FR FRANCE
Държава: Франция
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска фондация за обучение/ETF
Град: Torino
код NUTS: IT ITALIA
Държава: Италия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа/EU-OSHA
Град: Bilbao
код NUTS: ES ESPAÑA
Държава: Испания
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие/Евроюст
Град: La Haye
код NUTS: NL NEDERLAND
Държава: Нидерландия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска полицейска служба/Европол
Град: La Haye
код NUTS: NL NEDERLAND
Държава: Нидерландия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейско съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергия/F4E
Град: Barcelone
код NUTS: ES ESPAÑA
Държава: Испания
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: PCH — Съвместно предприятие „Горивни елементи и водород“
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за основните права /FRA
Град: Vienne
код NUTS: AT ÖSTERREICH
Държава: Австрия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз/Frontex
Град: Varsovie
код NUTS: PL POLSKA
Държава: Полша
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: GSA — Европейска агенция за ГНСС
Град: Prague
код NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Държава: Чехия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: EUIPO — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
Град: Alicante
код NUTS: ES ESPAÑA
Държава: Испания
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Инициатива за иновативни медикаменти/IMI
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за научни изследвания/REA
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение/SESAR
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за иновации и мрежи/INEA
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕСП — Единен съвет за преструктуриране
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия/EASME
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: S2R — Shift2Rail
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвместно предприятие «Bio Based Industries»/BBI JU
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава: Белгия
Електронна поща: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5365
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Застраховка „Гражданска отговорност“ за функциониране на институциите, органите и агенциите на Европейския съюз

Референтен номер: PMO/PO/2019/033
II.1.2)Основен CPV код
66516000 Застраховка „Гражданска отговорност“ на превозни средства
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Застраховка гражданска отговорност има за цел да гарантира финансовите последици от извъндоговорната гражданска отговорност, които могат да настъпят за застрахованите лица за всички щети, причинени по време на дейността им.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66516000 Застраховка „Гражданска отговорност“ на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
код NUTS: LU LUXEMBOURG
код NUTS: IT ITALIA
Основно място на изпълнение:

Покритие в цял свят.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. документите по поръчката, достъпни на интернет адреса, указан в точка I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Подлежи на подновяване с мълчаливо съгласие 3 пъти за по 12 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни кредити на Европейския съюз

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. документите по поръчката, достъпни на интернет адреса, указан в точка I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Вж. документите по поръчката, достъпни на интернет адреса, указан в точка I.3).

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. документите по поръчката, достъпни на интернет адреса, указан в точка I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 160-366127
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/10/2019
Местно време: 14:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Френски, Английски, Нидерландски, Немски, Български, Датски, Гръцки, Естонски, Фински, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/10/2019
Местно време: 15:00
Място:

Европейска комисия, office de gestion et de liquidation des droits individuels, Avenue de Tervueren 41, salle Mero 09/47, 1040 Bruxelles, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. точка 3.2 на писмото-покана за процедурите за участие в публичното отваряне на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. документите по поръчката, достъпни на интернет адреса, указан в точка I.3).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/08/2019