Urakat - 412127-2019

03/09/2019    S169    - - Urakat - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Järvenpää: Rakennustyöt

2019/S 169-412127

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Mestaritoiminta Oy
2119604-9
Mannilantie 43
Järvenpää
04400
Suomi
Yhteyshenkilö: Antti Nikkanen
Puhelin: +358 409222007
Sähköpostiosoite: antti.nikkanen@mestaritoiminta.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.mestaritoiminta.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, siivous ja rakennuttaminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Harjulan koulu ja päiväkoti yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän ennakkoilmoituksen tarkoituksena on käynnistää markkinavuoropuhelu liittyen Järvenpäähän toteutettavaan Harjulan kouluun ja päiväkotiin. Lisäksi tarkoituksena on yhdessä potentiaalisten tarjoajien kanssa kehittää hanketta ja sen toteutusmuotoa sekä hakea palautetta hankintamenettelyn toteutukseen liittyen. Tämä ennakkoilmoitus ei ole hankintailmoitus, ei tarjouspyyntö, ei kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on selvitykseen ja markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tämä ennakkotietoilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennettava tonttialue sijaitsee Järvenpään kaupungissa, osoitteessa Verkkotie 12.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Mestaritoiminta Oy rakennuttaa Järvenpään keskusta-alueen läheisyyteen uutta Harjulan koulua ja päiväkotia. Hanke koostuu uudis- ja korjausrakentamisesta. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 6 000 brm2. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisella projektinjohtourakalla.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
26/09/2019

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Markkinavuoropuheluun osallistuminen Vuoropuheluun osallistujat (maks. neljä (4) kpl) valitaan toimijan aiemman, hankkeen kannalta relevantin kokemuksen perusteella. Ilmoittautujan tulee olla rakennnusliike, jonka edellisen tilikauden liikevaihto on ollut vähintään 40 milj. EUR ja jolla on edellisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään yksi (1) referenssi vähintään

3 500 brm2:n koulun ja vähintään yksi (1) referenssi vähintään 800 brm2:n päiväkodin rakentamisesta. Lisäksi projektinjohtomallilla tai muulla yhteistoiminnallisella mallilla toteutetut sekä korjausrakentamista sisältäneet hankkeet katsotaan eduksi. Vuoropuheluun kutsuttavien toimijoiden valinta perustuu hankintayksikön arvioon esitettyjen referenssien oleellisuuteen hankkeen kannalta. Vuoropuhelu käydään kahdenkeskisenä neuvotteluna rakentajan ja tilaajan välillä. Halukkaita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan vuoropuheluun 17.9. klo 12 mennessä osoitteeseen elina.salo@boostbrothers.fi. Toimijoita pyydetään ilmoittamaan yrityksen nimi ja yhteyshenkilön tiedot, tiedot referensseistä (kts. vaatimukset yllä) sekä osallistuvien henkilöiden määrä. Tilaaja lähettää 18.9. klo 12 mennessä vuoropuheluun valituille toimijoille kutsun neuvotteluun. Toimijat voivat etukäteen tutustua markkinavuoropuheluaineistoon osoitteessa https://www.dropbox.com/s/a2ovtd9blb23pn7/1085%20Harjulan%20markkinavuoropuheluaineisto.pdf?dl=0. Aineiston loppuun on koottu kysymyksiä, johon tilaaja toivoo erityisesti toimijoiden näkemystä. Tilaaja järjestää neuvottelut 20.9.2019 klo 8–16. Neuvottelujen kesto per toimija on 1,5 h. Neuvottelujen tarkennettu ohjelma ja aikataulu jaetaan ilmoittautuneille toimijoille ilmoittautumisajankohdan umpeuduttua. Hankintayksikkö koostaa markkinavuoropuhelusta yhteenvedon, joka jaetaan kaikille ilmoittautuneille huolimatta siitä, tulivatko he valituksi markkinavuoropuheluun.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/09/2019