Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Varor - 412649-2020

Submission deadline has been amended by:  436029-2020
03/09/2020    S171

Luxemburg-Luxemburg: Leverans av vitt A4-papper till Europeiska unionens domstol

2020/S 171-412649

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Postadress: Service du courrier officiel
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Bernard Lheritier
E-post: dbs-marches-publics@curia.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://curia.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6833
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av vitt A4-papper till Europeiska unionens domstol

Referensnummer: COJ-PROC-20/023
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30197630 Tryckpapper
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverans av vitt A4-papper till EU-domstolen - (uppskattad totalmängd för en maximal avtalslöptid: 1 200 lastpallar):

— Typ 1: Vitt papper bestående av nyfibrer;

— typ 2: Vitt papper bestående av 100 % återvunna fibrer;

— typ 3: Vitt papper bestående av nyfibrer från eukalyptus globulus.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 650 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europeiska unionens domstol, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverans av vitt A4-papper till EU-domstolen - (uppskattad totalmängd för en maximal avtalslöptid: 1 200 lastpallar):

— Typ 1: Vitt papper bestående av nyfibrer (uppskattad mängd för maximal längd på avtalet: 400 lastpallar);

— typ 2: Vitt papper bestående av 100 % återvunna fibrer (uppskattad mängd för maximal löptid för avtalet: 400 lastpallar);

— Typ 3: Vitt papper bestående av nyfibrer utvunna ur eukalyptus globulus (uppskattad mängd för maximal längd på avtalet: 400 lastpallar).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 650 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/10/2020
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/10/2020
Lokal tid: 11:00
Plats:

Europeiska unionens domstol, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, LUXEMBURG.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

1 person per anbudsgivare.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 87001
Land: Frankrike
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Överklaganden ska lämnas till Europeiska unionens tribunal inom 2 månader från den dag, då den kärande delgavs eller, om så inte skett, från det datum, då hen fått kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/08/2020