Szolgáltatások - 412743-2020

03/09/2020    S171

Magyarország-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások

2020/S 171-412743

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Adrienn
E-mail: adrienn.fodor@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17951231
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kormany.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Rendezvényszervezési felad ellátása a HIPA részére

Hivatkozási szám: EKR000703642020
II.1.2)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Rendezvényszervezési felad ellátása a HIPA részére

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Rendezvényszervezési feladatok ellátása a HIPA részére

A műszaki leírásban részletesen meghatározott rendezvényszervezési feladatok elvégzése 50 433 071,- Ft + áfa, azaz nettó Ötvenmillió-négyszázharmincháromezer-hetvenegy forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3. pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, 15 129 921,- Ft + áfa, azaz Tizenötmillió-egyszázhuszonkilencezer-kilencszázhuszonegy forint opció.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 09/03/2020
Befejezés: 31/12/2020
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 079-186811

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Rendezvényszervezési felad ellátása a HIPA részére

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
09/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_30790140
Postai cím: Petzval József utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 703425211
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 50 433 071.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2020.7.20.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-ának megfelelően

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Rendezvényszervezési feladatok ellátása a HIPA részére

A műszaki leírásban részletesen meghatározott rendezvényszervezési feladatok elvégzése 50 433 071,- Ft + áfa, azaz nettó Ötvenmillió-négyszázharmincháromezer-hetvenegy forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3. pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, 15 129 921,- Ft + áfa, azaz Tizenötmillió-egyszázhuszonkilencezer-kilencszázhuszonegy forint opció.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 09/03/2020
Befejezés: 28/02/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 50 433 071.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10834730244
Postai cím: Petzval József utca 31–33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 703425211
Internetcím: https://www.ahrt.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság benyújtotta a Portálon keresztül „Rendezvényszervezési feladatok ellátása a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. számára” tárgyú Hivatal által KM06-REND-2019 alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésének időbeli hatály és teljesítési határidő meghosszabbítását és megrendelői kapcsolattartói részt tartalmazó módosítását.

Az időbeli hatály 2020.12.31-ről 2021.2.28-ra hosszabbodik az alábbiak szerint:

"A szerződés az "Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt-vel, 2020.3.9-én, 50 433 071 forint keretösszeggel jött létre, és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2021. február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra szól."

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A felek közös akarattal módosították a szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésre figyelemmel, mert a módosítás nem lényeges, (csak a teljesítési határidő és az időbeli hatály valamint a kapcsolattartók személye változik)

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 50 433 071.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 50 433 071.00 HUF