Supplies - 412755-2021

13/08/2021    S156

Poland-Krakow: Miscellaneous computer equipment

2021/S 156-412755

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 139-369158)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Małopolskie
Postal address: ul. Basztowa 22
Town: Kraków
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 31-156
Country: Poland
Contact person: Edyta Ryszka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Telephone: +48 126303278
Internet address(es):
Main address: http://www.malopolska.pl
Address of the buyer profile: https://bip.malopolska.pl/umwm/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu komputerowego

Reference number: DG-XII.272.3.2021
II.1.2)Main CPV code
30236000 Miscellaneous computer equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: laptopów, stacji dokujących i monitorów.

2. Wykonawca zapewni na zaoferowany sprzęt komputerowy gwarancję producenta sprzętu na okres minimum 36 miesięcy (laptopy – wraz z bateriami do laptopów, monitory, stacje dokujące).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zwany również „szczegółową specyfikacją techniczną”, stanowi załącznik nr 1D do swz.

4. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1C do swz (zwane są dalej wzorem umowy).

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/08/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 139-369158

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 16/08/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 18/08/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 16/08/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 18/08/2021
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information: