Servizzi - 412802-2020

04/09/2020    S172

il-Belġju-Brussell: Studju dwar l-Effettività Teknika, Regolatorja, Ekonomika u Ambjentali tar-Riċiklaġġ tal-Fibri Tessili

2020/S 172-412802

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG1.F — Industrial Policy and Innovation
Indirizz postali: N105 7/20
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: B-1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju dwar l-Effettività Teknika, Regolatorja, Ekonomika u Ambjentali tar-Riċiklaġġ tal-Fibri Tessili

Numru ta' referenza: GROW/2020/OP/0005
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-objettivi tal-istudju għandhom l-għan li:

— jtejbu l-għarfien dwar l-opportunitajiet u l-isfidi tat-teknoloġiji tar-riċiklaġġ tal-fibri tessili,

— jidentifikaw oqsma promettenti għal proġetti ta' riċerka u innovazzjoni fil-futur,

— jipprovdu lil dawk li jfasslu l-politika b'analiżi fil-fond tal-ostakoli regolatorji eżistenti u jippreżentaw għażliet ta' politika alternattivi.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 208 280.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
19620000 Skart tat-tessuti
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-post fejn jitwettqu x-xogħlijiet għandu jkun il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fis-sejħa għall-offerti, minbarra l-bini tal-Kummissjoni.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Sabiex jinkisbu l-objettivi tal-istudju, il-kuntrattur se jkun meħtieġ li jwettaq ix-xogħlijiet li ġejjin:

WP1: Analiżi teknika – l-immappjar ta' attivitajiet u teknoloġiji tar-riċiklaġġ tat-tessuti;

WP2: Analiżi tal-aspetti ekonomiċi u ambjentali tat-teknoloġiji tar-riċiklaġġ tat-tessuti identifikati taħt il-Pakkett ta' Xogħol 1;

WP3: Definizzjoni tal-pjanijiet direzzjonali u rakkomandazzjonijiet għall-inizjattivi ta' appoġġ potenzjali għal teknoloġiji tar-riċiklaġġ tat-tessuti taħt żvilupp u dawk li huma kważi lesti jew lesti għal tkabbir fuq livell industrijali fl-UE;

WP4: Analiżi tal-qafas regolatorju tal-UE u rakkomandazzjonijiet għal soluzzjonijiet tal-politika jew ostakoli regolatorji potenzjali.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Ir-rilevanza tal-metodoloġija proposta / Peżar: 40
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-proposta / Peżar: 30
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-organizzazzjoni tax-xogħol u l-allokazzjoni tar-riżorsi / Peżar: 30
Prezz - Peżar: 30 %
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 043-100659
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: SI2.832705
Nru tal-lott: 1
Titlu:

Studju dwar l-Effettività Teknika, Regolatorja, Ekonomika u Ambjentali tar-Riċiklaġġ tal-Fibri Tessili

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
19/08/2020
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 20
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek N.V
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 244195916
Indirizz postali: Boeretang, 200
Belt: Mol
Kodiċi NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Kodiċi postali: 2400
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Centre Scientifique and Technique de l’Industrie textile belge
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 459.218.289
Indirizz postali: Montoyerstraat 24
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Ecologic Institut gemeinnützige GmbH
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: HRB57947
Indirizz postali: Pfalzburger Str. 43-44
Belt: Berlin
Kodiċi NUTS: DE300 Berlin
Kodiċi postali: 10717
Pajjiż: Il-Ġermanja
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 220 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 208 280.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
28/08/2020