Palvelut - 412854-2021

13/08/2021    S156

Suomi-Ylivieska: Insinöörialan suunnittelupalvelut

2021/S 156-412854

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Vestia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1569793-9
Postiosoite: PL 66
Postitoimipaikka: Ylivieska
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 84101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.vestia.fi/
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: Hansel Oy
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.hansel.fi/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kuntaomisteinen osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Lakisääteinen jätehuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Jäteasemien layout, Infra- ja LVIS-suunnittelupalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Valmisteilla olevan hankinnan kohteena ovat Vestia Oy:n jäteasemien tai pienjäteasemien suunnittelupalvelut, joiden perusteella tehdään myöhemmin kohde- tai hankekokonaisuuskohtaiset toteutuspäätökset ja kilpailutukset.

Alustavan suunnitelman mukaan suunnittelupalveluihin sisältyy seuraavat kokonaisuudet:

1. Jäteaseman luonnos- ja layoutsuunnittelu (pääsuunnittelu).

2. Jäteaseman tarvittavat rakennesuunnittelut

3. Alueen sähköistys ja valaistus sekä tarvittavien ohjausjärjestelmien suunnittelu

4. LVI-suunnittelu

5. Rakentamisen valvontapalvelut Lajittelupihan rakentamiskonseptin mukaisesti kohteen ja tarpeen määrittäessä etävalvontana tai lähivalvontana

6. Mahdollisesti tarvittavat pohjatutkimukset

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kohta "Lyhyt kuvaus".

Hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun jäljempänä esitettyjen ilmoittautumisohjeiden mukaisesti.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
01/10/2021

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

YLEISTÄ

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia

Kaikki tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa-antavia ennakkotietoja.

Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinavuoropuheluun, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla tarjoajilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa vuoropuhelua

hankintayksikön kanssa. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua valmisteilla olevasta tarjouspyynnöstä (luonnosmateriaalista).

Ennakkotietoilmoitukseen vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Ennakkotietoilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintamenettelyä.

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

ILMOITTAUTUMINEN

Hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman pian yhteystietonsa sähköpostitse osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi ja otsikoimaan

sähköpostiviesti: "Vestia Oy, Jäteasemien layout, Infra- ja LVIS-suunnittelupalvelut"

Kiinnostuneen tarjoajan henkilötietoja käytetään vain tähän hankintaan liittyviin yhteydenottoihin.

MARKKINAVUOROPUHELU

Hankintayksikkö lähettää kiinnostuneille tarjoajille kilpailutuksen luonnosmateriaaleja kirjalliseen kommentointiin sähköpostin välityksellä. Markkinavuoropuhelussa jaettavan luonnosmateriaalin kirjallinen kommentointi on alustavasti suunniteltu viikoille 36-37. Kommentointi on vapaaehtoista, eikä markkinavuoropuheluun osallistuminen velvoita kiinnostunutta tarjoajaa jättämään tarjousta tarjouskilpailuun.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
09/08/2021