Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 412947-2017

19/10/2017    S201

Magyarország-Siófok: Építési munkák

2017/S 201-412947

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Siófok Kézilabda Club Sportegyesület
Nemzeti azonosító szám: AK24993
Postai cím: Küszhegyi utca 9697/72. hrsz.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berta Krisztina
E-mail: siofokkc@siofokkc.hu
Telefon: +36 84310035
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.siofokkc.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.siofokkc.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: sportegyesület
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kiss Szilárd Sportcsarnok 2. üteme befejező munkálatainak elvégzése.

Hivatkozási szám: 75-17-2748
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés. A szerződés (beszerzés) tárgya Kiss Szilárd Sportcsarnok 2. üteme befejező munkálatainak elvégzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 820 364 683.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Siófok Szekrényessy Kálmán út 1. belterület 9778. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Meglévő szerkezetkész állapotú létesítmény, melynek az alapozása, előregyártott és monolit vasbeton és acél vázszerkezete, az épület tetőszigetelése víz és hőszigetelés tekintetében, és az épület homlokzatburkolata a nyílások és nyílászárók nélkül elkészült.

1. A jelen állapot, a meglévő kiviteli és engedélyezési terv szerinti folytatásával befejezendő az épület teljes körűen, kulcsrakészen a használatba vételi eljárással és a beüzemeléssel együtt a következő alapadatoknak megfelelően. Az épület össz nettó alapterülete: A 17 671 m2 alapterülettel rendelkező területen építendő 228 db parkoló és a hozzá tartozó út, 7 077 m2 zöldfelület és 60 db kerékpár tároló. Az 1003 fő ülőhellyel rendelkező sportcsarnok nettó alapterülete 5 509,5 m2 mely teljes egészében kiépítendő a terv szerinti műszaki tartalommal.

2. Jelen eljárásban elkészítendő a létesítményhez tartozó teljes külső parkoló, út és kertészeti munka, a belső befejezéshez szükséges minden építőmesteri és szakipari munka az épületgépészet, az erős és gyengeáramú rendszerekkel együtt.

3. Az épületben kialakításra kerülnek a nézők számára elérhető közösségi területek, lelátók, közösségi vizesblokkok, pénztárak, a sportolók számára 10 db öltöző és azok kiszolgáló helyiségei, a sajtó és a VIP számára kialakítandó helyiségek és bejáratok, továbbá a létesítmény működéséhez szükséges irodák és tárgyalók.

4. A küzdőtér mérete 1 030 m2 alapterületű. A belső kiépítés tekintetében a főbb elvégzendő munkák a következők: Az épület fűtési rendszere vegyes 3 x 100 KW teljesítményű gázkazán és 75 KW hőszivattyú. Az épület hűtése is hőszivattyúval valósul meg aminek a teljesítménye 300 KW. Ezeken felül a létesítményben kialakításra kerül több gyengeáramú rendszer is. A játéktér világítása LED fényforrásos DMX vezérlésű rendezvényvilágítás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 A fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások / Súlyszám: 35
Ár - Súlyszám: 65
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 154-318505
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Peszter Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Párisi utca 2. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 821 780 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 820 364 683.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve: Peszter Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Adószáma: 11788821-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/10/2017