Supplies - 412983-2018

21/09/2018    S182

Poland-Katowice: Pipes and fittings

2018/S 182-412983

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 163-373327)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Joanna Palt
E-mail: j.palt@pgg.pl
Telephone: +48 327572944
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rur stalowych przewodowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych (nr grupy 272-2).

Reference number: 701801637
II.1.2)Main CPV code
44163000 Pipes and fittings
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę rur stalowych przewodowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych.

Przedmiot zamówienia podzielono na 31 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 36 064 m rur stalowych przewodowych.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/09/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 163-373327

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 28/09/2018
Local time: 09:45
Read:
Date: 04/10/2018
Local time: 09:45
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 26/11/2018
Read:
Date: 02/12/2018
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 28/09/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 04/10/2018
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: