The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 412987-2018

21/09/2018    S182

Poland-Katowice: Tubing

2018/S 182-412987

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 180-408862)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Joanna Musiatowicz-Wałach
E-mail: j.musiatowicz-walach@pgg.pl
Telephone: +48 7572917
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa części zamiennych do kolejek -Ferrit dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 (nr grupy 295-22-03)

Reference number: 701801551
II.1.2)Main CPV code
44164200 Tubing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa części zamiennych do kolejek Grupy SMT Scharf dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 (nr grupy 295-22-03

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/09/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 180-408862

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.1
Place of text to be modified: Nazwa:
Instead of:

Dostawa części zamiennych do kolejek -Ferrit dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 (nr grupy 295-22-03)

Read:

Dostawa części zamiennych do kolejek Grupy SMT Scharf dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 (nr grupy 295-22-02)

VII.2)Other additional information: