Stavební práce - 413114-2016

24/11/2016    S227    - - Stavební práce - Oznámení o zadání zakázky - Omezené řízení 

Česká republika-Olomouc: Výstavba univerzitních objektů

2016/S 227-413114

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Stavební práce

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Univerzita Palackého v Olomouci
61989592
Olomouc
771 47
Česká republika
E-mail: rektor@upol.cz
Kód NUTS: CZ071

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.upol.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci – Neředíně (SO.01 Rekonstrukce – budova a).

II.1.2)Hlavní kód CPV
45214420
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce je kompletní dodávka stavby s názvem „Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci – Neředíně“ (SO.01 Rekonstrukce – budova a).

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 69 876 074.19 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45214420
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kraj Olomoucký, město Olomouc-Neředín, Česká republika.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce je kompletní dodávka stavby s názvem „Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci – Neředíně“ (SO.01 Rekonstrukce – budova a).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium nákladů - Název: Celková výše nabídkové ceny bez DPH / Váha: 70
Kritérium nákladů - Název: Celková doba realizace předmětu veřejné zakázky / Váha: 30
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 021-032539
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 151001
Název:

Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci – Neředíně (SO.01 Rekonstrukce – budova a)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
11/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 8
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Zlínstav a.s.
28315669
Bartošova 5532
Zlín
760 01
Česká republika
E-mail: zlinstav@zlinstav.com
Kód NUTS: CZ072

Internetová adresa: www.zlinstav.com

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 69 876 074.19 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 1 %
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Realizace vegetačních úprav.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 1926/7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/11/2016