A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 413210-2016

24/11/2016    S227

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)

2016/S 227-413210

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK15557
Postai cím: Budafoki út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakfalvi Mária
E-mail: lakfalvi.maria@bah.b-m.hu
Telefon: +36 14639271
Fax: +36 14639275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bevandorlas.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bevandorlas.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.okfon.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Okfon Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Jakab Anita
E-mail: anita.jakab@okfon.hu
Telefon: +36 14122467
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.okfon.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: idegenrendészet, menekültügy, állampolgárság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Autóbusz bérlése a menekültügyi eljárásokhoz kapcsolódó szállítási feladatok ellátására.

II.1.2)Fő CPV-kód
60000000 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Autóbusz bérlése a menekültügyi eljárásokhoz kapcsolódó szállítási feladatok ellátására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Kiindulási helyszínek lehetnek elsősorban, de nem kizárólagosan:

Röszke tranzitzóna.

Tompa tranzitzóna.

Szeged, Londoni krt. 15. (vagy a későbbiekben Boros József utca 5.).

Kiskunhalas, Szegedi út 75.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a menekültügyi eljárásokhoz kapcsolódóan a menedékjogot kérelmezőket befogadó állomásra, illetve más befogadó intézménybe szállítja hivatali dolgozói, vagy rendőrségi kísérettel. A kísérők kiindulási helyszínre történő visszaszállítását is biztosítani kell.

Feladatok:

19-50 fő szállítására alkalmas autóbuszokkal naponta (hétvégén és munkaszüneti napokon is) igény szerint szállítási feladatok végzése az alábbi helyiségek között.

Kiindulási helyszínek lehetnek elsősorban, de nem kizárólagosan:

Röszke tranzitzóna.

Tompa tranzitzóna.

Szeged, Londoni krt. 15. (vagy a későbbiekben Boros József utca 5.).

Kiskunhalas, Szegedi út 75.

Célállomások lehetnek elsősorban, azonban a migráció függvényében a célállomások száma bővülhet, a helyszínek változhatnak:

Bicske Csabdi út 20. (befogadó állomás).

Vámosszabadi, Szúnyogház u. 3. (befogadó állomás).

Körmend Alkotmány utca 5. (befogadó állomás).

Balassagyarmat, Kossuth u. 43. (közösségi szállás).

Fót, Vörösmarty tér 2. (Gyermekotthon).

A szállítási feladatokat mindig a szállítandó külföldiek száma határozza meg, az nagyban függ a migrációs trendektől, és az elmúlt évek tapasztalatai szerint meglehetősen ingadozó, előre nem kiszámítható, ezért a Hivatal keret-megállapodást köt a nyertes ajánlattevőkkel, és mindig az aktuális létszám függvényében rendeli meg a szállító járműveket. (várhatóan naponta 4-5 járatot is biztosítani kell)

A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció III. fejezetében található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Részben uniós forrás: MMIA 1.1.10 program.
II.2.14)További információk

A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték technikai szám, a hirdetmény feladása miatt szükséges. Ajánlatkérő a Kbt.-nek megfelelően nem kívánja megadni a becsült értéket a hirdetményben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-16. § szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Kérjük ajánlattevőt, hogy a kizáró okok hiányának igazolása érdekében az egységes európai közbeszerzési dokumentumok III. részében (Kizárási okok) adjon meg valamennyi releváns információt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kizáró okok hiányának igazolása körében – amennyiben a vonatkozó információ releváns és elektronikusan elérhető, úgy ajánlattevőnek meg kell adnia az internetcímet, a kibocsátó hatóság vagy testület, és a dokumentáció pontos hivatkozási adatait.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolásaként az egységes európai közbeszerzési dokumentum nyújtandó be.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatása alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – árbevétele nem éri el a 75 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg: azaz a P1) feltételnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (autóbuszok bérbe adása) ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (év/hó/nap),

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az ellenszolgáltatás nettó összegét (HUF),

— az elvégzett szállítás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján meg kell adni a teljesítéshez rendelkezésre álló autóbuszok leírását úgy, hogy

— érték előírása esetén a konkrét értéket,

— követelmény esetén annak vállalását kell megadni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben mindösszesen legalább nettó 50 000 000 HUF értékű (ellenszolgáltatás összegű), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgyára (autóbuszok bérbe adása) vonatkozó referenciával.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M2) Nem rendelkezik legalább 2 db 50 fős autóbusszal, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

— max. 10 éves,

— a szállítható utasok számának megfelelő csomagtér min. 60 liter/fő,

— a következő motorral rendelkezik: diesel és minimum EURO IV,

— rendelkezik balkormányos változattal,

— a fényezés tetszőleges, korróziómentes,

— rendelkezik automata légkondicionáló berendezéssel,

— rendelkezik körben hő védő üvegezéssel,

— rendelkezik teljes értékű pótkerékkel,

— rendelkezik tachográffal,

— az autóbuszok megfelelnek a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990 (IV.12.) KÖHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek,

— az autóbuszok rendelkeznek a Közlekedési Főfelügyelet által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően a számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg.

A kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesülnek. A kifizetésre irányadó a Kbt. 135. § (5), (6) bekezdés.

Ajánlatkérő előleget nem ad. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF)

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosít mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/01/2017
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/01/2017
Helyi idő: 09:00
Hely:

Okfon Zrt., 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő (AK) a közbeszerzési dok.-kat korlátlanul és teljeskörűen,közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja:letölthető az Okfon Zrt. honlapjáról (www.okfon.hu ) a honlapon történő regisztrációt követően.

2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (AT) esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát,vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

3) A Kbt.66.§ (2),(4),(5)és(6) alapján a dok.-ban megadott minta szerinti nyilatkozni szükséges.

4) AK a Kbt.35.§(8)-(9) alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes AT-től nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

5) Foly.lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.Ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban,úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.

6) AK a szerződés teljesítésére nem határoz meg a Kbt.132.§ szerinti feltételeket.

7) Nyertes AT köteles az eredményhirdetést követő 8 napon belül a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti tevékenységre,valamint ha alvállalkozóval rendelkezik,úgy alvállalkozója tevékenységére is legalább 25 000 000 HUF/éves és legalább 5M Ft/káreseményenkénti kárfizetési limit összegre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást bemutatni és azt a szerződés hatálya alatt fenntartani,továbbá lehetőséget biztosítani arra,hogy AK vagy meghatalmazottja a biztosítási szerződés meglétét a szerződés időtartama alatt ellenőrizhesse.

8) Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és mérlegadatok tekintetében az üzleti év,referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

9) AK a Kbt.71.§(6) alapján nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

10) AK előírja,hogy az autóbuszoknak meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló,többször módosított 6/1990.(IV.12.)KöHÉM rendeletben meghatározott -a szállítás tervezett időpontjában hatályos- követelményeknek.

11) AK részajánlat tételére nem biztosít lehetőséget. AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

12) AK előírja,hogy az autóbuszok rendelkezzenek a Közlekedési Főfelügy. által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal,melynek határozat és indokolás részének másolatát az ajánlattevőnek a járműtípusra vonatkozóan másolatban az ajánlatához kell csatolni.

13) Ajánlatkérő feltételként írja elő,hogy az üzemeltető rendelkezzen a gyártás helyén honos- bármely nemzeti rendszerben akkreditált-minőségbiztosítási rendszerrel,AT-nek az ajánlata részeként nyilatkoznia kell az előírt feltétel meglétéről.

14) Az eljárás a Kbt.105.§(2) a) pont szerinti keretmegállapodások megkötésére irányul.A keretmegáll. második részében AK a közvetlen megrendelést alkalmazza.

15) Az eljárás 2.részében az értékelés a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján történik.

16) Irányadó idő: valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

17) AK a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 30.§(4) alapján jelen felhívásban az AT-nek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági,ill. műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és ennek igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.

18) FAKSZ: Kerekes Anita 00181,Buzsáki Attila 00284

19) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/11/2016