Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Ir-reġistrazzjoni hija miftuħa għar-4 Workshop tagħna mal-utenti mill-ġdid tat-TED, fl-14 ta’ Diċembru 2023

Servizzi - 413240-2018

22/09/2018    S183

il-Polonja-Varsavja: Il-Provvista ta' Servizzi ta' Tindif għall-Frontex

2018/S 183-413240

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Frontex
Indirizz postali: Plac Europejski 6
Belt: Warsaw
Kodiċi NUTS: PL POLSKA
Kodiċi postali: 00-844
Pajjiż: Il-Polonja
Posta elettronika: procurement@frontex.europa.eu
Telefown: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4052
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-Provvista ta' Servizzi ta' Tindif għall-Frontex

Numru ta' referenza: Frontex/OP/822/2018/KM
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
90000000 Servizzi ta' drenaġġ, skart, tindif u ambjentali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-provvista ta' servizzi ta' tindif fil-kwartieri ġenerali tal-Frontex f'Varsavja, il-Polonja.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-provvista ta' servizzi ta' tindif fil-kwartieri ġenerali tal-Frontex f'Varsavja, il-Polonja.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul ta' żmien tal-kuntratt hu ta' 12-il xahar bil-possibbiltà li jiġġedded sa mhux iżjed minn 3 darbiet, kull darba għal perijodu ta' 12-il xahar u fuq l-istess kundizzjonijiet.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Dak li jitfa' l-offerta għandu jagħti prova li hu awtorizzat iwettaq il-kuntratt skont il-liġi nazzjonali billi jagħti prova li Dak li jitfa' l-offerta diġà huwa stabbilit bħala entità legali magħrufa u hu rreġistrat f'reġistru rilevanti professjonali jew tal-kummerċ.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Dawk li jitfgħu offerta għandhom jagħtu prova tal-ħila ekonomika u finanzjarja tiegħu li tkun biżżejjed biex tiggarantixxi t-twettiq kontinwu u sodisfaċenti matul it-tul ta' żmien previst tal-kuntratt kif ġej:

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

a) il-kontijiet tal-qligħ u t-telf u l-karti bilanċjali għal dawn l-aħħar 3 snin finanzjarji li għalihom ingħalqu l-kontijiet, jekk hu stipulat li jiġu ppubblikati l-kont tal-qligħ u t-telf u l-karti bilanċjali skont il-leġiżlazzjoni dwar il-kumpaniji fil-pajjiż fejn hu mwaqqaf dak li qiegħed jitfa' l-offerta; il-kontijiet tal-qligħ u t-telf u l-karti bilanċjali għandhom jikkonfermaw il-qagħda finanzjarja soda ta' min qiegħed jitfa' l-offerta, li hija biżżejjed biex jiġu sodisfatti l-impenji relatati ma' dan il-qafas ta' kuntratt;

b) stqarrija tad-dħul kollu tal-kumpanija mill-aħħar 3 snin li għalihom ingħalqu l-kontijiet (l-informazzjoni għandha tingħata b'mod separat għal kull sena); id-dħul medju annwali matul l-aħħar 3 snin għandu jkun ta' aktar minn 600 000 EUR.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

A. Dak li jitfa' l-offerta għandu jkollu mill-inqas 3 snin ta' esperjenza professjonali fl-għoti ta' servizzi simili, jiġifieri servizzi ta' tindif;

B. Dak li jitfa' l-offerta jrid jagħti prova u juri l-ħila tal-persunal rilevanti u l-kapaċità teknika tiegħu li jipprovdi s-servizzi kollha meħtieġa taħt il-kuntratt prospettiv.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

A. Dak li jitfa' l-offerta għandu jkollu mill-inqas 3 snin ta' esperjenza professjonali fl-għoti ta' servizzi simili, jiġifieri servizzi ta' tindif;

Trid tkun ipprovduta prova permezz ta':

— Provvista tal-portafoll tal-kumpanija li jikkonferma l-esperjenza ta' min qiegħed jitfa' l-offerta;

— Provvista ta' lista ta' kuntratti mwettqa matul l-aħħar 3 snin li jikkorrispondu għas-servizzi meħtieġa fi ħdan din is-sejħa għall-offerti, fejn ikunu indikati l-klijenti tagħhom, il-volum finanzjarju, l-iskop u l-kumplessità; Mill-inqas wieħed minnhom (il-kuntratti) għandu jkun ta' valur medju annwali ta' 200 000 EUR.

— Provvista ta' mill-inqas 3 ittri ta' referenza mill-klijenti speċifikati hawn fuq fejn tkun ikkonfermata l-kwalità tajba tas-servizzi pprovduti; Emails jew awtodikjarazzjonijiet minn dawk li jitfgħu l-offerti mhux se jiġu aċċettati;

B. Dak li jitfa' l-offerta jrid jagħti prova u juri l-ħila tal-persunal rilevanti u l-kapaċità teknika tiegħu li jipprovdi s-servizzi kollha meħtieġa taħt il-kuntratt prospettiv;

Id-dokumenti li ġejjin jew/u l-informazzjoni għandhom jiġu ppreżentati bħala evidenza tal-konformità mal-kriterji tal-kapaċità teknika u professjonali mniżżla hawn fuq:

— ħarsa ġenerali lejn ir-riżorsi tekniċi u umani tal-kumpanija li jikkonfermaw il-ħila ta' dak li jitfa' l-offerta li jwettaq il-kuntratt;

— is-CV(s) sħiħa tas-Superviżur iddedikat (noti fil-qasir mhumiex se jiġu aċċettati) bl-indikazzjoni tal-livell ta' għarfien li għandu fl-Ingliż u l-kwalifiki professjonali biex iwettaq is-servizzi.

III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 19/10/2018
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 26/10/2018
Ħin lokali: 11:00

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
12/09/2018