Storitve - 413240-2018

22/09/2018    S183

Poljska-Varšava: Zagotavljanje storitev čiščenja za Frontex

2018/S 183-413240

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Frontex
Poštni naslov: Plac Europejski 6
Kraj: Warsaw
Šifra NUTS: PL POLSKA
Poštna številka: 00-844
Država: Poljska
E-naslov: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Telefaks: +48 222059501
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4052
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev čiščenja za Frontex

Referenčna številka dokumenta: Frontex/OP/822/2018/KM
II.1.2)Glavna koda CPV
90000000 Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Zagotavljanje storitev čiščenja na sedežu Frontexa v Varšavi, Poljska.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zagotavljanje storitev čiščenja na sedežu Frontexa v Varšavi, Poljska.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Trajanje naročila je 12 mesecev z možnostjo podaljšanja največ 3-krat, vsakič za obdobje 12 mesecev in pod enakimi pogoji.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudnik mora dokazati, da je v skladu z nacionalno zakonodajo pooblaščen za izvedbo naročila, in sicer s predložitvijo dokazila, da je že uveljavljen kot priznan pravni subjekt in vpisan v ustrezen poklicni ali trgovski register.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudniki morajo predložiti dokazilo o zadostni poslovni in finančni sposobnosti za zagotavljanje neprekinjene in zadovoljive izvedbe v celotnem predvidenem obdobju trajanja naročila, kot sledi:

Najnižje ravni morebitnih standardov:

a) izkaze poslovnega izida in bilance stanja za pretekla 3 poslovna leta, za katera so bili računi zaključeni, pod pogojem, da je objava izkazov poslovnega izida in bilanc stanja določena v okviru podjetniške zakonodaje v državi, kjer je ponudnik ustanovljen; izkazi poslovnega izida in bilance stanja morajo izkazovati stabilen finančni položaj ponudnika, zadosten za izpolnitev obveznosti v zvezi s tem okvirnim naročilom;

b) poročilo o skupnem prometu podjetja za zadnja 3 leta, za katera so bili računi zaključeni (podatke je treba predložiti ločeno za vsako leto); povprečni letni promet v zadnjih 3 letih mora biti višji od 600 000 EUR.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

A. ponudnik mora imeti vsaj 3 leta strokovnih izkušenj z opravljanjem podobnih storitev, tj. storitve čiščenja;

B. ponudnik mora dokazati in prikazati ustrezno usposobljenost svojega osebja in tehnično sposobnost za zagotavljanje vseh storitev, zahtevanih v okviru predvidenega naročila.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

A. ponudnik mora imeti vsaj 3 leta strokovnih izkušenj z opravljanjem podobnih storitev, tj. storitve čiščenja;

Dokazila o tem je treba predložiti v obliki:

— predložitve portfelja podjetja, ki potrjuje ponudnikove izkušnje,

— predložitve seznama naročil, ki so bila izvedena v zadnjih 3 letih in ki ustrezajo storitvam, zahtevanim v tem javnem razpisu, z navedbo strank, finančnega zneska, obsega in zahtevnosti; povprečna letna vrednost vsaj 1 od teh naročil mora znašati najmanj 200 000 EUR,

— predložitve vsaj 3 referenčnih pisem strank, navedenih zgoraj, ki potrjujejo dobro kakovost zagotovljenih storitev; elektronska pošta ali lastne izjave ponudnikov ne bodo sprejete;

B. ponudnik mora dokazati in prikazati ustrezno usposobljenost svojega osebja in tehnično sposobnost za zagotavljanje vseh storitev, zahtevanih v okviru predvidenega naročila.

Kot dokazilo o izpolnjevanju zgoraj navedenih meril tehnične in strokovne sposobnosti je treba predložiti naslednje dokumente in/ali informacije:

— pregled tehničnih in človeških virov podjetja, ki potrjuje sposobnost ponudnika za izvedbo naročila,

— življenjepis(-e) dodeljenega nadzornika (kratek opis ne bo sprejet) z navedbo stopnje znanja angleščine in strokovnih kvalifikacij za izvedbo storitev.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 19/10/2018
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 26/10/2018
Lokalni čas: 11:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/09/2018