Služby - 413243-2018

22/09/2018    S183

Dánsko-Kodaň: Služby monitorování půdy Copernicus – vlastnosti pokrytí půdy ve vysokém rozlišení za referenční rok 2018

2018/S 183-413243

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 135-307138)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Poštovní adresa: Kongens Nytorv 6
Obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011 Byen København
PSČ: 1050
Země: Dánsko
Kontaktní osoba: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Tel.: +45 33367220
Fax: +45 33367199
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eea.europa.eu/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby monitorování půdy Copernicus – vlastnosti pokrytí půdy ve vysokém rozlišení za referenční rok 2018

Spisové číslo: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Hlavní kód CPV
72300000 Datové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavření smlouvy (smluv) o službách s hospodářským subjektem (subjekty) zahrnující aktualizaci a tvorbu 4 stávajících vrstev s vysokým rozlišením (HRL) s některými změnami (zejména nové nebo upravené produkty o změně) za referenční rok 2018 a produkty o změně za období let 2015-2018.

Tato výzva k podání nabídek je rozdělena do 4 položek:

– položka č. 1: nepropustnost v roce 2018, změny nepropustnosti v letech 2015-2018 a zastavěnost v roce 2018,

– položka č. 2: produkty v oblasti lesů: hustota pokrytí stromy a produkty v oblasti dominantních listnatých typů a produkty o změně a produkty v oblasti typů lesů,

– položka č. 3: travní porosty a změna travních porostů,

– položka č. 4: voda a vlhkost.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/09/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 135-307138

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 24/09/2018
Místní čas: 14:00
Má být:
Datum: 02/10/2018
Místní čas: 14:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 26/09/2018
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 04/10/2018
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: