Usluge - 413243-2018

22/09/2018    S183

Danska-Kopenhagen: Usluge programa Copernicus za praćenje zemljišta — obilježja pokrova zemljišta visoke rezolucije za referentnu godinu 2018.

2018/S 183-413243

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 135-307138)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za okoliš
Poštanska adresa: Kongens Nytorv 6
Mjesto: Copenhagen
NUTS kod: DK011 Byen København
Poštanski broj: 1050
Država: Danska
Osoba za kontakt: Karoline Rygaard
E-pošta: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Telefaks: +45 33367199
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eea.europa.eu/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge programa Copernicus za praćenje zemljišta — obilježja pokrova zemljišta visoke rezolucije za referentnu godinu 2018.

Referentni broj: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72300000 Podatkovne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog poziva na podnošenje prijava sklapanje jednog ili više ugovora o pružanju usluga s jednim ili više gospodarskih subjekata koji obuhvaćaju ažuriranje i proizvodnju 4 postojećih slojeva visoke rezolucije (High Resolution Layer – HRL), uz određene preinake (uglavnom novih i modificiranih proizvoda), za referentnu godinu 2018., te proizvoda praćenja promjena za razdoblje 2015.-2018.

Poziv na nadmetanje podijeljen je u 4 grupe:

— Grupa 1: Nepropusnost 2018., promjena nepropusnosti 2015.–2018. i nadogradnja za 2018.,

— Grupa 2: Šumski proizvodi: proizvodi povezani s gustoćom pokrivenosti drvećem, proizvodi povezani s prevladavajućom vrstom stabala te proizvodi za promjenu i proizvodi povezani s vrstom šuma,

— Grupa 3: travnjaci i promjene na travnjacima,

— Grupa 4: voda i vlažnost.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/09/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 135-307138

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 24/09/2018
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 02/10/2018
Lokalno vrijeme: 14:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 26/09/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 04/10/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: