Servizzi - 413243-2018

22/09/2018    S183

id-Danimarka-Kopenħagen: Servizzi ta' Copernicus għall-Monitoraġġ tal-Art – Karatteristiċi għall-Kopertura tal-Art b'Riżoluzzjoni Għolja għas-Sena ta' Referenza 2018

2018/S 183-413243

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2018/S 135-307138)

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Indirizz postali: Kongens Nytorv 6
Belt: Copenhagen
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Kodiċi postali: 1050
Pajjiż: Id-Danimarka
Persuna ta’ kuntatt: Karoline Rygaard
Posta elettronika: procurement@eea.europa.eu
Telefown: +45 33367220
Faks: +45 33367199
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eea.europa.eu/

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' Copernicus għall-Monitoraġġ tal-Art – Karatteristiċi għall-Kopertura tal-Art b'Riżoluzzjoni Għolja għas-Sena ta' Referenza 2018

Numru ta' referenza: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72300000 Servizzi tad-data
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din is-sejħa għall-offerti għandha l-għan li twaqqaf kuntratt(i) ta' servizz ma' operatur(i) ekonomiku(ċi) li jkopri l-aġġornament u l-produzzjoni ta' 4 saffi eżistenti ta' Riżoluzzjoni Għolja (HRLs), b'xi tibdiliet (prinċipalment prodotti tal-bidla ġodda jew modifikati), għas-sena ta' referenza 2018, u l-prodotti tal-bidla għall-perijodu 2015-2018.

Din is-sejħa għall-offerti hi maqsuma f'4 lottijiet:

— L-1 lott: L-art li ma tixrobx l-ilma 2018, bidla fl-art li ma tixrobx l-ilma 2015-2018 u żoni mibnija 2018,

— It-2 lott: Prodotti tal-foresti: Id-Densità tal-Kopertura tas-Siġar u t-Tip ta' Weraq Dominanti u l-prodotti tal-bidla, kif ukoll prodotti tat-Tip tal-Foresti,

— It-3 lott: Mergħat u Bidla fil-mergħat,

— Ir-4 lott: Ilma u Partijiet imxarrba.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
17/09/2018
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2018/S 135-307138

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 24/09/2018
Ħin lokali: 14:00
Aqra:
Data: 02/10/2018
Ħin lokali: 14:00
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 26/09/2018
Ħin lokali: 10:00
Aqra:
Data: 04/10/2018
Ħin lokali: 10:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: