Servicii - 413243-2018

22/09/2018    S183

Danemarca-Copenhaga: Servicii de monitorizare terestră Copernicus – Caracteristici de înaltă rezoluție de acoperire a terenurilor pentru anul de referință 2018

2018/S 183-413243

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2018/S 135-307138)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Mediu
Adresă: Kongens Nytorv 6
Localitate: Copenhagen
Cod NUTS: DK011 Byen København
Cod poștal: 1050
Țară: Danemarca
Persoană de contact: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Fax: +45 33367199
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eea.europa.eu/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de monitorizare terestră Copernicus – Caracteristici de înaltă rezoluție de acoperire a terenurilor pentru anul de referință 2018

Număr de referinţă: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Cod CPV principal
72300000 Servicii de înlocuire de date
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prezenta cerere de oferte urmărește stabilirea unui contract (unor contracte) de servicii cu un operator (operatori) economic(i) care să acopere actualizarea și producerea a 4 straturi existente de înaltă rezoluție (HRL), cu unele modificări (în principal produse noi sau modificate) pentru anul de referință 2018 și care să schimbe produsele pentru perioada 2015-2018.

Această licitație este împărțită în 4 loturi:

— Lotul 1: Impermeabilitatea 2018, schimbarea impermeabilității 2015-2018 și consolidarea pentru 2018,

— Lotul 2: Produse privind suprafața forestieră: Densitatea copacilor și tipurile de frunze dominante și produse în schimbare, precum și produse de tip forestier,

— Lotul 3: Pășuni și schimbarea pășunilor,

— Lotul 4: Apă și umiditate.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/09/2018
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 135-307138

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 24/09/2018
Ora locală: 14:00
A se citi:
Data: 02/10/2018
Ora locală: 14:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 26/09/2018
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 04/10/2018
Ora locală: 10:00
VII.2)Alte informații suplimentare: