Palvelut - 413249-2018

22/09/2018    S183

Luxemburg-Luxemburg: EIP - Luokkahuoneisiin ja verkko-oppimiseen liittyvä tietotekninen koulutus

2018/S 183-413249

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki
Postiosoite: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2950
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cs-procurement@eib.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eib.org
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1489.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4044
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Luokkahuoneisiin ja verkko-oppimiseen liittyvä tietotekninen koulutus

Viitenumero: CFT-1489
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80500000 Ammattikoulutuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

EIP käynnistää tarjouspyynnön, jonka tarkoituksena on puitesopimusten tekeminen sellaisten palveluntarjoajien kanssa, jotka tarjoavat erilaisia tietoteknisiä koulutuksia EIP:n henkilöstölle joko yhteisinä muodollisina koulutustilaisuuksina tai verkko-oppimisena. Tämä tarjouspyyntö on jaettu seuraaviin 2 erään:

erä 1: Microsoft-työkaluja koskevat koulutuskurssit (esim. Microsoft Word tai Excel),

erä 2: tietotekniset koulutuskurssit, muut kuin Microsoft-työkalut.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 900 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea osien enimmäismäärä: 2
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Microsoft-työkaluja koskevat koulutuskurssit

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80533100 ATK-koulutus
80510000 Asiantuntijakoulutus
80520000 Koulutusalan palvelut
80521000 Koulutusohjelmat
80522000 Koulutusseminaarit
80533000 Tietokonekäyttäjien perehdyttämiskoulutus ja muu atk-koulutus
80420000 Verkko-opiskelupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat ja valitut sijainnit luokkahuoneissa tapahtuvia koulutuksia varten.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

EKP etsii palveluntarjoajia, joilla on huomattavaa kokemusta korkealaatuisten tietoteknisten koulutusten kehittämisestä ja toimittamisesta kansainvälisessä ympäristössä suurille yksityisille yrityksille ja/tai julkisille järjestöille.

Tarjouspyynnön tavoitteena on tarjota erilaisia tietoteknisiä koulutuksia kaikelle EIP:n henkilöstölle seuraavasti:

— koulutuskurssien, työpajojen, välineiden ja materiaalien suunnittelu ja mukautus EIP:n tarpeisiin,

— ryhmäkoulutustilaisuuksien, työpajojen, työkalujen ja materiaalien toimitus,

— helposti saatavilla olevien käyttövalmiiden verkko-oppimisen kurssien toimitus ja toteutus.

— räätälöityjen verkko-oppimisen kurssien suunnittelu, toimitus ja toteutus.

Tässä erässä toimitettujen palvelujen avulla on tarkoitus tarjota osallistujille (erityisesti loppukäyttäjille) käytännön koulutusta ja antaa heille tarvittavat taidot EIP:n työasemilla olevien Microsoftin tietoteknisten työkalujen käyttöön.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus allekirjoitetaan aluksi 3 vuodeksi, ja se voidaan uusia 1 kerran 1 lisävuodeksi (puitesopimuksen kokonaiskesto on enintään 4 vuotta).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tietotekniset koulutuskurssit, muut kuin Microsoft-työkalut

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80420000 Verkko-opiskelupalvelut
80510000 Asiantuntijakoulutus
80520000 Koulutusalan palvelut
80521000 Koulutusohjelmat
80522000 Koulutusseminaarit
80533000 Tietokonekäyttäjien perehdyttämiskoulutus ja muu atk-koulutus
80533100 ATK-koulutus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat ja valitut sijainnit luokkahuoneissa tapahtuvia koulutuksia varten.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

EKP etsii palveluntarjoajia, joilla on huomattavaa kokemusta korkealaatuisten tietoteknisten koulutusten kehittämisestä ja toimittamisesta kansainvälisessä ympäristössä suurille yksityisille yrityksille ja/tai julkisille järjestöille.

Tarjouspyynnön tavoitteena on tarjota erilaisia tietoteknisiä koulutuksia kaikelle EIP:n henkilöstölle seuraavasti:

— koulutuskurssien, työpajojen, välineiden ja materiaalien suunnittelu ja mukautus EIP:n tarpeisiin,

— ryhmäkoulutustilaisuuksien, työpajojen, työkalujen ja materiaalien toimitus,

— helposti saatavilla olevien käyttövalmiiden verkko-oppimisen kurssien toimitus ja toteutus.

— räätälöityjen verkko-oppimisen kurssien suunnittelu, toimitus ja toteutus.

Tähän erään kuuluvilla palveluilla on tarkoitus tarjota osallistujille käytännön koulutusta ja auttaa heitä työskentelemään tehokkaammin käyttäessään muita kuin Microsoftin työkaluja, ohjelmistoja ja teknologiaa.

Tällä viitataan EIP:n yleisesti käyttämien työkalujen säännöllisten loppukäyttäjien tarpeisiin sekä tarkkaan ja perusteelliseen tekniseen koulutukseen tietotekniikka- ja järjestelmätukiryhmien ylläpitäjille ja loppukäyttäjille.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus allekirjoitetaan aluksi 3 vuodeksi, ja se voidaan uusia 1 kerran 1 lisävuodeksi (puitesopimuksen kokonaiskesto on enintään 4 vuotta).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 24/10/2018
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 26/10/2018
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

tarjousten avaustilaisuuden kirjallinen pöytäkirja toimitetaan pyynnöstä tarjouksen jättäneille talouden toimijoille.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/09/2018