Storitve - 413249-2018

22/09/2018    S183    Evropska investicijska banka - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Usposabljanje na področju računalniške tehnologije v učilnici in prek e-učenja

2018/S 183-413249

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska investicijska banka
Poštni naslov: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000
Poštna številka: L-2950
Država: Luksemburg
E-naslov: cs-procurement@eib.org

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eib.org

Internetni naslov profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1489.htm

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4044
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Usposabljanje na področju računalniške tehnologije v učilnici in prek e-učenja

Referenčna številka dokumenta: CFT-1489
II.1.2)Glavna koda CPV
80500000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

EIB sproža ta javni razpis z namenom sklenitve okvirnih sporazumov s ponudniki storitev, ki bodo za osebje EIB zagotavljali različno usposabljanje v zvezi z informacijsko tehnologijo, bodisi s formalnimi tečaji usposabljanja v učilnici bodisi s tečaji e-učenja. Ta javni razpis je razdeljen na 2 sklopa:

sklop 1: tečaji usposabljanja iz Microsoftovih orodij (npr. Microsoft Word ali Excel);

sklop 2: tečaji usposabljanja na področju IT iz orodij, ki niso Microsoftova orodja.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Tečaji usposabljanja iz Microsoftovih orodij

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80533100
80510000
80520000
80521000
80522000
80533000
80420000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori ponudnika storitev in izbrane lokacije za usposabljanje v učilnici.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Banka išče ponudnike storitev z bogatimi izkušnjami pri razvoju in zagotavljanju visokokakovostnega usposabljanja na področju informacijske tehnologije v mednarodnem okolju za velika zasebna podjetja in/ali javne organizacije.

Namen javnega razpisa je zagotoviti razna usposabljanja na področju informacijske tehnologije za vse zaposlene EIB, in sicer z:

— zasnovo in prilagoditvijo tečajev usposabljanja, delavnic, orodij in gradiva potrebam EIB,

— zagotavljanjem tečajev usposabljanja, delavnic, orodij in gradiv za skupine,

— zagotavljanjem in izvajanjem že razpoložljivih standardnih tečajev e-učenja,

— zasnovo, zagotovitvijo in izvajanjem prilagojenih tečajev e-učenja.

Cilj storitev v okviru tega sklopa je udeležencem (večinoma končnim uporabnikom) ponuditi praktično usposabljanje in jim zagotoviti potrebna znanja za učinkovito uporabo Microsoftovih orodij informacijske tehnologije, ki so jim na voljo na delovnih postajah EIB.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirni sporazum bo podpisan za začetno obdobje 3 let, z možnostjo 1 podaljšanja za 1 leto (najdaljše skupno trajanje okvirnega sporazuma – 4 leta).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Tečaji usposabljanja na področju IT iz orodij, ki niso Microsoftova orodja

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80420000
80510000
80520000
80521000
80522000
80533000
80533100
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori ponudnika storitev in izbrane lokacije za usposabljanje v učilnici.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Banka išče ponudnike storitev z bogatimi izkušnjami pri razvoju in zagotavljanju visokokakovostnega usposabljanja na področju informacijske tehnologije v mednarodnem okolju za velika zasebna podjetja in/ali javne organizacije.

Namen javnega razpisa je zagotoviti razna usposabljanja na področju informacijske tehnologije za vse zaposlene EIB, in sicer z:

— zasnovo in prilagoditvijo tečajev usposabljanja, delavnic, orodij in gradiva potrebam EIB,

— zagotavljanjem tečajev usposabljanja, delavnic, orodij in gradiv za skupine,

— zagotavljanjem in izvajanjem že razpoložljivih standardnih tečajev e-učenja,

— zasnovo, zagotovitvijo in izvajanjem prilagojenih tečajev e-učenja.

Cilj storitev v okviru tega sklopa je udeležencem ponuditi praktično usposabljanje, ki jim bo omogočilo učinkovitejše delo ob uporabi orodij, programske opreme in tehnologije proizvajalcev, ki niso Microsoft.

To se lahko nanaša na redne potrebe končnih uporabnikov v zvezi z orodji, ki se pogosto uporabljajo v EIB, ali na bolj specifično poglobljeno tehnično usposabljanje za administratorje in razvijalce ter ekipe za sistemsko podporo.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirni sporazum bo podpisan za začetno obdobje 3 let, z možnostjo 1 podaljšanja za 1 leto (najdaljše skupno trajanje okvirnega sporazuma – 4 leta).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 24/10/2018
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 26/10/2018
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Gospodarskim subjektom, ki so oddali ponudbo, bo na zahtevo posredovan zapisnik o odpiranju ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/09/2018