Palvelut - 413254-2018

22/09/2018    S183

Belgia-Bryssel: Helpdesk-palvelut ja muut tukipalvelut Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalia (EURES-portaali) varten

2018/S 183-413254

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Postiosoite: Rue Joseph II 27
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Unit EMPL.D.1 — Free movement of workers, EURES
Sähköpostiosoite: EMPL-VT-2018-024@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3947
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3947
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Helpdesk-palvelut ja muut tukipalvelut Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalia (EURES-portaali) varten

Viitenumero: VT/2018/024
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72253000 Help desk -palvelut ja tukipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on perusoikeus, joka myönnetään unionin kansalaisille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 45 artiklassa.

EURES on Euroopan komission sekä EU:n ja ETA:n jäsenvaltioiden, Sveitsin ja niiden kumppaneiden julkisten työvoimapalvelujen välinen yhteistyöverkosto. EURES edistää osaltaan Euroopan työmarkkinoiden hyvää toimintaa helpottamalla työntekijöiden vapaata liikkuvuutta unionissa vähentämällä pullonkauloja Euroopan työmarkkinoilla ja parantamalla työmarkkinoiden avoimuutta.

EURES-verkosto tarjoaa osan palveluistaan EURES-portaalin ja muiden siihen liittyvien tieto- ja viestintäteknisten välineiden kautta.

Sopimuksen tarkoituksena on nykyaikaisen helpdesk-palvelun toimittaminen EURES-portaalin käyttäjien (mukaan luettuina EURES-verkoston jäsenet) avustamista ja tukemista varten. EURES-helpdeskin tehtävänä on tarjota nopeita ja täsmällisiä vastauksia työpaikan etsijöiden, työnantajien ja muiden yleisesti työpaikan vaihtoasioita miettivien kyselyihin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pyydetään huomioimaan, että tätä puitesopimusta sovelletaan Brysselissä, mutta myös missä tahansa muualla, jonne uusi Euroopan työvoimaviranomainen asettautuu.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on avustaa Euroopan koordinointitoimistoa (ECO) antamaan horisontaalista tukea EURES-verkostolle ja siten parantamaan EURES-palvelujen laatua ja lisäämään niiden määrää kentällä kaikkialla unionissa, ETA-maissa sekä Sveitsissä EURESin oikeusperustan mukaisesti.

EURES-verkosto on yhteistyöverkosto, joka on suunniteltu helpottamaan työvoiman vapaata liikkuvuutta 28 EU-maan sekä Sveitsin, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan alueella.

Verkosto koostuu Euroopan koordinointitoimistosta (ECO), kansallisista koordinointitoimistoista (NCOs) sekä EURESin jäsenistä ja kumppaneista. Kumppaneihin voi kuulua julkiset työvoimapalvelut, yksityiset työnvälityspalvelut, ammattiliitot, työnantajajärjestöt sekä muut asiaankuuluvat työmarkkinatahot.

Verkosto sisältää noin 1 000 EURES-neuvonantajaa, jotka työskentelevät eri maita koskevien ja rajat ylittävien kysymysten parissa yhteistyössä muun EURESin henkilökunnan kanssa (johtajat, neuvonantajat ja muu henkilöstö, joka osallistuu EURES-palveluiden tuottamiseen). Ihmisistä koostuvaa verkostoa täydentää EURES-portaali, joka tarjoaa käyttäjilleen vapaita työpaikkoja, verkossa olevan ansioluettelotietokannan sekä käyttäjäystävällisen tavan sellaisten kattavien tietojen etsimiseksi, joita tarvitsevat työnantajat, työtä etsivät ja työpaikanvaihtajat, jotka haluavat palkata työvoimaa ulkomailta tai mennä töihin ulkomaille.

Tukea ja neuvontaa tarjoava helpdesk vastaa kaikenlaisiin tiedusteluihin, jotka liittyvät EURES-portaalin (myös sen Extranet-osan) sekä European Job Days -sivuston tarjoamiin palveluihin. Helpdesk vastaa myös yleisiin työvoiman liikkuvuutta Euroopassa koskeviin kysymyksiin.

Koska näiden tehtävien täsmällinen laajuus, määrä ja ajoitus saattaa vaihdella ajan myötä, komissio aikoo solmia näistä palveluista puitesopimuksen. Tämän puitesopimuksen puitteissa erikoispalvelut ja -tuotteet ovat puitesopimuksen mukaisesti erityisehtojen alaisia tai tilauslomakkeiden kautta täsmentyviä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

sopimus voidaan uusia yhden kerran 24 kuukaudeksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

EaSI - EURES

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso hankinta-asiakirjat.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/12/2018
Paikallinen aika: 17:30
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/01/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Rue Joseph II 27

Building J-27

Brussels

BELGIA

1049

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua kultakin tarjoajalta 1 edustaja, joka on asianmukaisesti valtuutettu kirjeellä. Tarjoajien, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, on ilmoitettava osallistumisestaan sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: EMPL-VT-2018-024@ec.europa.eu ja ilmoitettava avaustilaisuuteen osallistuvan henkilön nimi vähintään 2 työpäivää etukäteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1, Avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: F-67001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 3381179062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/09/2018