Usługi - 413276-2015

Wyświetl widok skrócony

24/11/2015    S227    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Brodnica: Usługi leśnictwa

2015/S 227-413276

Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, Osoba do kontaktów: Dariusz Gnaciński, Magdalena Wysokińska, Brodnica 87-300, Polska. Tel.: +48 564943900. Faks: +48 564943923. E-mail: brodnica@torun.lasy.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.11.2015, 2015/S 216-394494)

Przedmiot zamówienia:
CPV:77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 77100000

Usługi leśnictwa

Usługi pozyskiwania drewna

Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

Usługi cięcia drewna

Transport dłużyc na terenie lasów

Usługi selekcji drzew

Usługi wycinania drzew

Usługi pielęgnacji drzew

Sadzenie drzew

Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

Usługi gospodarki leśnej

Usługi zwalczania szkodników leśnych

Usługi zalesiania

Usługi rolnicze

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

2.XVII) dla części XVII

a) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki łowieckiej, na kwotę nie mniejszą niż 8 tys. zł brutto.

2.XVIII) dla części XVIII

a) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej, na kwotę nie mniejszą niż 99 tys. zł brutto.

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

2. XVII) dla części XVII:

a) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy)co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą nawykonywaniu prac z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej, na kwotę nie mniejszą niż 8 000 PLN brutto;

2. XVIII) dla części XVIII:

a) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy)co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą nawykonywaniu prac z zakresu gospodarki łowieckiej, na kwotę nie mniejszą niż 99 000 PLN brutto.

Inne dodatkowe informacje

Zamawiający omyłkowo zamienił zakres usług, który należy wykazać w celu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia dla części nr XVII i XVIII.