Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 413304-2020

04/09/2020    S172

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 172-413304

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 139-340972)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Labdarúgó Szövetség
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_74100523
Postai cím: Kánai utca 2/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csuti György
E-mail: csuti.gyorgy@mlsz.hu
Telefon: +36 15779500
Fax: +36 15779503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mlsz.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

"Telki edzőközpont kivitelezése 2020”

Hivatkozási szám: EKR000544562020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

"Telki edzőközpont kivitelezése 2020”

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/09/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 139-340972

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

A kivitelezési terület nagyjából téglalap alakú, 365 m x 276 m kiterjedésű. Délnyugati irányban lejt, átellenes északi és déli sarokpontja között ~14 m a szintkülönbség. A teljes területet le kell keríteni 1,8 m magas lábazatelemes tekercses hegesztett ponthálós kerítéssel (kb. 1 265 fm).

Az edzőközpont pátyi területe gépjárművel telki oldalról való megközelítése érdekében megvalósul a Cseresznyés dűlői (hrsz. 1462, 1463) aszfalt bekötőút (kb. 1 400 m2) a megfelelő világítással. A Szajkó utcához ugyancsak csatlakozó új térkőburkolatú út (kb. 300 m2) és a kapubehajtó készül. Az útszakasz önkormányzati tulajdonú marad, közforgalom számára megnyitott lesz, kezelését és karbantartását pedig az MLSZ Edzőcentrum Kft. végzi.

Az edzőközpont telki területén, az Öreghegyi úti kapubehajtóhoz új összekötő térkőburkolatú útszakasz készül (kb. 6 000 m2).

A két telek között a gyalogosforgalom számára a telki műfüves és a középső élőfüves pálya között gyalogosjárda épül (kb. 2 670 m2) járófelületbe épített, illetve alacsony fénypontmagasságú megvilágító lámpatestekkel, kapcsolódva a már működő belső úthálózatához.

Az MLSZ telki és a pátyi területeit elválasztó telekhatár egyben a településhatár is. Ennek pátyi oldalán 35 m széles védőzöldterületet kell kialakítani. A meglévő faállomány megtartásával gyepesítve (kb. 436 m2) lesz ez a sáv.

A zöldsávval párhuzamosan az eredeti terepre ültetett, a két behajtót összekötő belső út két oldalán merőleges 60 db parkolóállást kell kialakítani, amelyből 2 db mozgássérültek számára fenntartott. A kapubehajtóval szemben 2 db busz parkolóhelyet is ki kell építeni.

A fennmaradó területen tereprendezést kell végezni (humuszleszedés kb. 33 000 m3, tereprendezés kb 78 500 m3). Bevágások és feltöltések készítésével három terepszintet kell kialakítani, megfelelő erősítésekkel (monolit vb kb. 70 m3, illetve flórakosaras támfalakkal kb. 30 m3, lépcsőkkel kb. 145 fm), növényekkel (lombos fa 5 db, cserje 595 db, gyepfelület 436 m2) fedetten.

A legnagyobb kiterjedésű összefüggő, síkfelületre kerül a két élőfüves labdarúgópálya. Az egyik körül atlétikai polyuretán futópályával (kb. 1 950 m2) és egy kapusedző területtel épül meg, szivárgó- és automata öntözőrendszerrel (teljes beruházási terület öntöző rendszere kb. 8 900 fm csőhálózat és 1 000 szórófej), új 300 m talpmélységű 720 m3/nap vízhozamú új víztermelő kúttal. Az alapvonalak mögött 6 m magas labdafogó hálókat kell telepíteni. A pályák megvilágítását 20 m magas oszlopokra rögzített LED világítótesteket kell telepíteni. Az átlagos megvilágítási igény 350 lux. Az egyenként 105 m x 68 m-es játékterű pályák teljes területe pályánként 111 m x 72 m. A pályaszerkezet rétegvastagsága 40-45 cm. A tükör kialakítása is max. 0,5 % lejtéssel történik, átlag 25 cm mélységben.

A telek déli sarkára, az alacsony pontra kerül az öntözővíz-tározó tó (kb. 12 000 m3), vízkivételi és vészapasztó műtárgyakkal (kb. 100 m3 monolit vasbeton). A tó körül polyuretán burkolatú futópályát (kb. 600 m2) kell kialakítani szabadtéri fitneszparkkal (a fitneszpark része 12 db streetworkout eszköz). A tó szintjén kell megépíteni még egy kombinált lábtenisz-streetballpályát (3x3) egy kis (22 m x 42 m) műfüves labdarúgópályát.

A terület víz- (kb. 2 500 fm) és szennyvízhálózata (kb. 350 fm) a telki edzőközpont rendszeréhez kapcsolódik. A területről a csapadékvíz (DN160 - DN500 méretben kb. 1 500 fm) hálózat a tározótóba folyik, melyhez túlfolyó vezetéket kell építeni Páty belterülete felé, a Füzes patak mellékágáig (kb. 600 fm) az állami tulajdonban lévő 027 hrsz-ú dűlőút alatt.

A telek villamos energiaellátása biztosítható, ehhez transzformátorállomást (kb. 160 kVA) kell telepíteni a későbbi napelempark energia-felvételére figyelemmel.

Helyesen:

A kivitelezési terület nagyjából téglalap alakú, 365 m x 276 m kiterjedésű. Délnyugati irányban lejt, átellenes északi és déli sarokpontja között ~14 m a szintkülönbség. A teljes területet le kell keríteni 1,8 m magas lábazatelemes tekercses hegesztett ponthálós kerítéssel (kb. 1 265 fm).

Az edzőközpont pátyi területe gépjárművel telki oldalról való megközelítése érdekében megvalósul a Cseresznyés dűlői (hrsz. 1462, 1463) aszfalt bekötőút (kb. 1 400 m2) a megfelelő világítással. A Szajkó utcához ugyancsak csatlakozó új térkőburkolatú út (kb. 300 m2) és a kapubehajtó készül. Az útszakasz önkormányzati tulajdonú marad, közforgalom számára megnyitott lesz, kezelését és karbantartását pedig az MLSZ Edzőcentrum Kft. végzi.

Az edzőközpont telki területén, az Öreghegyi úti kapubehajtóhoz új összekötő térkőburkolatú útszakasz készül (kb. 6 000 m2).

A két telek között a gyalogosforgalom számára a telki műfüves és a középső élőfüves pálya között gyalogosjárda épül (kb. 2 670 m2) járófelületbe épített, illetve alacsony fénypontmagasságú megvilágító lámpatestekkel, kapcsolódva a már működő belső úthálózatához.

Az MLSZ telki és a pátyi területeit elválasztó telekhatár egyben a településhatár is. Ennek pátyi oldalán 35 m széles védőzöldterületet kell kialakítani. A meglévő faállomány megtartásával gyepesítve (kb. 436 m2) lesz ez a sáv.

A zöldsávval párhuzamosan az eredeti terepre ültetett, a két behajtót összekötő belső út két oldalán merőleges 60 db parkolóállást kell kialakítani, amelyből 2 db mozgássérültek számára fenntartott. A kapubehajtóval szemben 2 db busz parkolóhelyet is ki kell építeni.

A fennmaradó területen tereprendezést kell végezni (humuszleszedés kb. 33 000 m3, tereprendezés kb 78 500 m3). Bevágások és feltöltések készítésével három terepszintet kell kialakítani, megfelelő erősítésekkel (monolit vb kb. 70 m3, illetve flórakosaras támfalakkal kb. 30 m3, lépcsőkkel kb. 145 fm), növényekkel (lombos fa 5 db, cserje 595 db, gyepfelület 436 m2) fedetten.

A legnagyobb kiterjedésű összefüggő, síkfelületre kerül a két élőfüves labdarúgópálya. Az egyik körül atlétikai polyuretán futópályával (kb. 1 950 m2) és egy kapusedző területtel épül meg, szivárgó- és automata öntözőrendszerrel (teljes beruházási terület öntöző rendszere kb. 8 900 fm csőhálózat és 1 000 szórófej), új 300 m talpmélységű 720 m3/nap vízhozamú új víztermelő kúttal. Az alapvonalak mögött 6 m magas labdafogó hálókat kell telepíteni. A pályák megvilágítását 20 m magas oszlopokra rögzített LED világítótesteket kell telepíteni. Az átlagos megvilágítási igény 350 lux. Az egyenként 105 m x 68 m-es játékterű pályák teljes területe pályánként 111 m x 72 m. A pályaszerkezet rétegvastagsága 40-45 cm. A tükör kialakítása is max. 0,5 % lejtéssel történik, átlag 25 cm mélységben.

A telek déli sarkára, az alacsony pontra kerül az öntözővíz-tározó tó (kb. 12 000 m3), vízkivételi és vészapasztó műtárgyakkal (kb. 100 m3 monolit vasbeton). A tó körül polyuretán burkolatú futópályát (kb. 600 m2) kell kialakítani szabadtéri fitneszparkkal (a fitneszpark 12 db streetworkout eszköze opcionális tétel a költségvetésben foglaltaknak megfelelően). A tó szintjén kell megépíteni még egy kombinált lábtenisz-streetballpályát (3x3) egy kis (22 m x 42 m) műfüves labdarúgópályát.

A terület víz- (kb. 2 500 fm) és szennyvízhálózata (kb. 350 fm) a telki edzőközpont rendszeréhez kapcsolódik. A területről a csapadékvíz (DN160 - DN500 méretben kb. 1 500 fm) hálózat a tározótóba folyik, melyhez túlfolyó vezetéket kell építeni Páty belterülete felé, a Füzes patak mellékágáig (kb. 600 fm) az állami tulajdonban lévő 027 hrsz-ú dűlőút alatt.

A telek villamos energiaellátása biztosítható, ehhez transzformátorállomást (kb. 160 kVA) kell telepíteni a későbbi napelempark energia-felvételére figyelemmel.

Szakasz száma: II.2.11
A módosítandó szöveg helye: Opciók vannak
A következő helyett:

Nem

Helyesen:

Igen

Szakasz száma: II.2.11
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
A következő helyett:
Helyesen:

Ajánlatkérő számára az eljárás megindításának időpontjában lehetősége van arra, hogy az opcionális tételeket rendkívül kedvező áron vagy akár ingyen beszerezze. Erre való tekintettel ajánlatkérő jelen eljáráshoz kapcsolódó szerződés megkötését követő 60 napon belül írásban nyilatkozik arról, hogy az opcionális tételek megvalósítását megrendeli-e.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:

M1/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik legalább 1 db legalább 105 m x 68 m játékterű élőfüves labdarúgópálya megvalósítására vonatkozó referenciával, amelynek részét képezte:

— legalább 300 fm csőhálózatot magába foglaló szivárgórendszer,

— legalább 35 szórófejet tartalmazó automata öntözőrendszer,

— legalább 260 lux erősségű pályavilágítás.

M1/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik a következő munkák megvalósítására vonatkozó referenciákkal (a referenciák külön-külön szerződések alapján is igazolhatók):

— legalább 1 db kisméretű műfüves pálya,

— legalább 1 db 1 000 m2 polyuretán futópálya,

— legalább 1 db 1 000 m2 aszfaltút,

— legalább 1 db 1 500 m2 térkőburkolatú út,

— legalább 1 db 250 fm szennyvízhálózat,

— legalább 1 db 5 000 m3 öntöző- és csapadékvíz tározó tó.

M2/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel - valamint legalább további 36 hónap magasépítési/mélyépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M2/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel - valamint legalább további 36 hónap magasépítési/mélyépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M2/3. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel - valamint legalább további 36 hónap magasépítési/mélyépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlatkérő az M2/1., M2/2 és M2/3. pontokkal kapcsolatosan rögzíti, hogy a magyar illetékes kamarai nyilvántartásban, illetve építőipari kivitelezői nyilvántartásban való szereplés mind a Magyarországon, mind a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők, illetve az általuk a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében a szerződéskötés feltétele.

M3/1. Ajánlattevő rendelkezik érvényes, általa működtetett, építőipari tevékenységre vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal.

M4/1. Ajánlattevő rendelkezik érvényes, általa működtetett, építőipari tevékenységre vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal.

Helyesen:

M1/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik legalább 1 db legalább 105 m x 68 m játékterű élőfüves labdarúgópálya megvalósítására vonatkozó referenciával, amelynek részét képezte:

— legalább 300 fm csőhálózatot magába foglaló szivárgórendszer.

M1/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik a következő munkák megvalósítására vonatkozó referenciákkal (a referenciák külön-külön szerződések alapján is igazolhatók):

— legalább 1 db kisméretű műfüves pálya,

— legalább 1 db legalább 1 000 m2 polyuretán futópálya,

— legalább 1 db legalább 1 000 m2 aszfaltút,

— legalább 1 db legalább 1 500 m2 térkőburkolatú út,

— legalább 1 db legalább 250 fm szennyvízhálózat,

— legalább 1 db legalább 1 500 m3 térfogatú tó,

— legalább 1 db élőfüves labdarúgópályához kapcsolódóan megvalósított automata öntözőrendszer,

— legalább 1 db élőfüves labdarúgópályához kapcsolódóan megvalósított legalább 260 lux erősségű pályavilágítás.

M2/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik.

M2/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik.

M2/3. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik.

Ajánlatkérő az M2/1., M2/2 és M2/3. pontokkal kapcsolatosan rögzíti, hogy a magyar illetékes kamarai nyilvántartásban, illetve építőipari kivitelezői nyilvántartásban való szereplés mind a MAGYARORSZÁGon, mind a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők, illetve az általuk a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében a szerződéskötés feltétele.

M3/1. Ajánlattevő rendelkezik érvényes, általa működtetett, építőipari tevékenységre vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal.

M4/1. Ajánlattevő rendelkezik érvényes, általa működtetett, építőipari tevékenységre vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 14/09/2020
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 21/09/2020
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 14/09/2020
Helyi idő: 16:00
Helyesen:
Dátum: 21/09/2020
Helyi idő: 16:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő módosította a közbeszerzési dokumentumokat. A módosított közbeszerzési dokumentumok az eredetivel megegyező helyen kerülnek közzétételre.