Services - 413322-2021

13/08/2021    S156

Hungary-Szeged: Architectural, engineering and planning services

2021/S 156-413322

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szegedi Tudományegyetem
National registration number: 15329815206
Postal address: Dugonics Tér 13
Town: Szeged
NUTS code: HU333 Csongrád
Postal code: 6720
Country: Hungary
Contact person: Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Telephone: +36 62544253
Fax: +36 62545073
Internet address(es):
Main address: http://www.u-szeged.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919852021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000919852021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

SZTE energiahatékonysági beruházásainak tervezése

Reference number: EKR000919852021
II.1.2)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tervezési szerződés az SZTE energiahatékonysági beruházásainak tervezésére 4 részajánlati körben.

Valamennyi részajánlati kör tekintetében a tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

SZTE ETSZK Madzsar József Kollégium

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
71245000 Approval plans, working drawings and specifications
71320000 Engineering design services
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71334000 Mechanical and electrical engineering services
71340000 Integrated engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU333 Csongrád
Main site or place of performance:

A szolgáltatás teljesítése alapvetően Ajánlattevő saját székhelyén/telephelyén, saját eszközeivel történik.

A dokumentumok leadásának helye: SZTE Műszaki Igazgatóság 6723 Szeged, Római krt. 21.

II.2.4)Description of the procurement:

Tervezési szerződés az SZTE ETSZK Madzsar József Kollégium energiahatékonysági beruházásainak tervezésére.

Alapterület nettó 4131,37 nm. Megvalósulási helyszín: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45. hrsz.: 278

A tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.

Programtisztázó vázlatterv tartalma:

- kiinduló energetikai tanúsítvány

- építészeti koncepcióterv

- homlokzati vázlatterv (adott esetben)

- előzetes konzultáció hatóságokkal (adott esetben)

- gépészeti és villamos koncepció, vázlatos műleírás

- lehetőség szerint nem építési engedélyhez kötött tervek készítése a feladat

- a vázlattervnek egyértelműen tisztáznia kell, hogy szükséges-e bármilyen hatósági engedély a megvalósításhoz

Kiviteli terv tartalma:

- hatályos jogszabályok szerinti tartalommal és részletezettséggel

- az összes szakágra vonatkozó kiviteli terv készítése

- közműfejlesztési terv készítése (adott esetben)

- árazott és árazatlan költségvetés készítése

- a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése

Közbeszerzés mennyisége:

Programtisztázó vázlatterv: 1 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

Kiviteli terv: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (excel, slo9 stb.) formátum DVD adathordozón

OPCIÓ 1 lehívása esetén adott esetben:

Településképi bejelentési tervdokumentáció vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció az esetleges homlokzati változásokra vonatkozóan: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

OPCIÓ 2 lehívása esetén adott esetben:

Építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: b) M/2.1. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap, előny a több) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: c) M/2.2. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a több) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: d) M/2.3. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a több) / Weighting: 20
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a II.2.11) pont szerinti valamely lehívott OPCIÓ időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opció 1.

Településképi bejelentési vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció elkészítése és a hivatali eljárás lefolytatása, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött, de a homlokzat változásával jár védett épületen vagy területen. A felmerülő eljárási díjak befizetése.

Teljesítés határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 15 naptári nap.

vagy

Opció 2.

Építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése a hatályos jogszabályok alapján településképi véleményezéssel együtt, hatósági eljárás lefolytatása megrendelő képviseletében, eljárási díj befizetése, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka építési engedélyhez kötött.

Teljesítési határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 45 naptári nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a programtisztázó vázlatterv alapján vagy az OPCIÓ 1-et vagy az OPCIÓ 2-t külön megrendeléssel lehívja.

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a lehívott OPCIÓ időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

KEHOP-5.2.15-21.

II.2.14)Additional information

1) II.2.7) pontban megadott teljesítési idő alatt Ajánlatkérő 120 napot ért.

Tervezési feladatokra vonatkozó részhatáridőket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

2) II.2.5) ponthoz: legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján. Ponthatár: 0-10. Értékelés módszere:

ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalata esetében arányosítás.

II.2)Description
II.2.1)Title:

ELTE Szegedi Márton Áron Szakkollégium

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
71245000 Approval plans, working drawings and specifications
71320000 Engineering design services
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71334000 Mechanical and electrical engineering services
71340000 Integrated engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU333 Csongrád
Main site or place of performance:

A szolgáltatás teljesítése alapvetően Ajánlattevő saját székhelyén/telephelyén, saját eszközeivel történik.

A dokumentumok leadásának helye: SZTE Műszaki Igazgatóság 6723 Szeged, Római krt. 21.

II.2.4)Description of the procurement:

Tervezési szerződés az ELTE Szegedi Márton Áron Szakkollégium energiahatékonysági beruházásainak tervezésére.

Alapterület nettó 2032,26 nm. Megvalósulási helyszín: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/A. Hrsz: 25562/6

A tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.

Programtisztázó vázlatterv tartalma:

- kiinduló energetikai tanúsítvány

- építészeti koncepcióterv

- homlokzati vázlatterv (adott esetben)

- előzetes konzultáció hatóságokkal (adott esetben)

- gépészeti és villamos koncepció, vázlatos műleírás

- lehetőség szerint nem építési engedélyhez kötött tervek készítése a feladat

- a vázlattervnek egyértelműen tisztáznia kell, hogy szükséges-e bármilyen hatósági engedély a megvalósításhoz

Kiviteli terv tartalma:

- hatályos jogszabályok szerinti tartalommal és részletezettséggel

- az összes szakágra vonatkozó kiviteli terv készítése

- közműfejlesztési terv készítése (adott esetben)

- árazott és árazatlan költségvetés készítése

- a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése

Közbeszerzés mennyisége:

Programtisztázó vázlatterv: 1 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

Kiviteli terv: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (excel, slo9 stb.) formátum DVD adathordozón

OPCIÓ 1 lehívása esetén adott esetben:

Településképi bejelentési tervdokumentáció vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció az esetleges homlokzati változásokra vonatkozóan: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

OPCIÓ 2 lehívása esetén adott esetben:

Építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: b) M/2.1. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap, előny a több) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: c) M/2.2. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a több) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: d) M/2.3. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a több) / Weighting: 20
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 105
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a II.2.11) pont szerinti valamely lehívott OPCIÓ időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opció 1.

Településképi bejelentési vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció elkészítése és a hivatali eljárás lefolytatása, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött, de a homlokzat változásával jár védett épületen vagy területen. A felmerülő eljárási díjak befizetése.

Teljesítés határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 15 naptári nap.

vagy

Opció 2.

Építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése a hatályos jogszabályok alapján településképi véleményezéssel együtt, hatósági eljárás lefolytatása megrendelő képviseletében, eljárási díj befizetése, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka építési engedélyhez kötött.

Teljesítési határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 45 naptári nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a programtisztázó vázlatterv alapján vagy az OPCIÓ 1-et vagy az OPCIÓ 2-t külön megrendeléssel lehívja.

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a lehívott OPCIÓ időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

KEHOP-5.2.15-21.

II.2.14)Additional information

1) II.2.7) pontban megadott teljesítési idő alatt Ajánlatkérő 120 napot ért.

Tervezési feladatokra vonatkozó részhatáridőket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

2) II.2.5) ponthoz: legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján. Ponthatár: 0-10. Értékelés módszere:

ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalata esetében arányosítás.

II.2)Description
II.2.1)Title:

SZTE BTK Oktatási épület

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
71245000 Approval plans, working drawings and specifications
71320000 Engineering design services
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71334000 Mechanical and electrical engineering services
71340000 Integrated engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU333 Csongrád
Main site or place of performance:

A szolgáltatás teljesítése alapvetően Ajánlattevő saját székhelyén/telephelyén, saját eszközeivel történik.

A dokumentumok leadásának helye: SZTE Műszaki Igazgatóság 6723 Szeged, Római krt. 21.

II.2.4)Description of the procurement:

Tervezési szerződés az SZTE BTK Oktatási épület energiahatékonysági beruházásainak tervezésére.

Alapterület nettó 4 281,94 nm. Megvalósulási helyszín: 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34. Hrsz: 3482

A tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.

Programtisztázó vázlatterv tartalma:

- kiinduló energetikai tanúsítvány

- építészeti koncepcióterv

- homlokzati vázlatterv (adott esetben)

- előzetes konzultáció hatóságokkal (adott esetben)

- gépészeti és villamos koncepció, vázlatos műleírás

- lehetőség szerint nem építési engedélyhez kötött tervek készítése a feladat

- a vázlattervnek egyértelműen tisztáznia kell, hogy szükséges-e bármilyen hatósági engedély a megvalósításhoz

Kiviteli terv tartalma:

- hatályos jogszabályok szerinti tartalommal és részletezettséggel

- az összes szakágra vonatkozó kiviteli terv készítése

- közműfejlesztési terv készítése (adott esetben)

- árazott és árazatlan költségvetés készítése

- a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése

Közbeszerzés mennyisége:

Programtisztázó vázlatterv: 1 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

Kiviteli terv: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (excel, slo9 stb.) formátum DVD adathordozón

OPCIÓ 1 lehívása esetén adott esetben:

Településképi bejelentési tervdokumentáció vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció az esetleges homlokzati változásokra vonatkozóan: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

OPCIÓ 2 lehívása esetén adott esetben:

Építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: b) M/2.1. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap, előny a több) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: c) M/2.2. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a több) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: d) M/2.3. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a több) / Weighting: 20
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a II.2.11) pont szerinti valamely lehívott OPCIÓ időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opció 1.

Településképi bejelentési vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció elkészítése és a hivatali eljárás lefolytatása, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött, de a homlokzat változásával jár védett épületen vagy területen. A felmerülő eljárási díjak befizetése.

Teljesítés határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 15 naptári nap.

vagy

Opció 2.

Építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése a hatályos jogszabályok alapján településképi véleményezéssel együtt, hatósági eljárás lefolytatása megrendelő képviseletében, eljárási díj befizetése, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka építési engedélyhez kötött.

Teljesítési határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 45 naptári nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a programtisztázó vázlatterv alapján vagy az OPCIÓ 1-et vagy az OPCIÓ 2-t külön megrendeléssel lehívja.

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a lehívott OPCIÓ időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

KEHOP-5.2.15-21.

II.2.14)Additional information

1) II.2.7) pontban megadott teljesítési idő alatt Ajánlatkérő 120 napot ért.

Tervezési feladatokra vonatkozó részhatáridőket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

2) II.2.5) ponthoz: legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján. Ponthatár: 0-10. Értékelés módszere:

ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalata esetében arányosítás.

II.2)Description
II.2.1)Title:

SZTE SZAKK 410 ágyas klinika

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
71245000 Approval plans, working drawings and specifications
71320000 Engineering design services
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71334000 Mechanical and electrical engineering services
71340000 Integrated engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU333 Csongrád
Main site or place of performance:

A szolgáltatás teljesítése alapvetően Ajánlattevő saját székhelyén/telephelyén, saját eszközeivel történik.

A dokumentumok leadásának helye: SZTE Műszaki Igazgatóság 6723 Szeged, Római krt. 21.

II.2.4)Description of the procurement:

Tervezési szerződés az SZTE SZAKK 410 ágyas klinika energiahatékonysági beruházásainak tervezésére.

Alapterület nettó 23710,38 nm. Megvalósulási helyszín: 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

A tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.

Programtisztázó vázlatterv tartalma:

- kiinduló energetikai tanúsítvány

- építészeti koncepcióterv

- homlokzati vázlatterv (adott esetben)

- előzetes konzultáció hatóságokkal (adott esetben)

- gépészeti és villamos koncepció, vázlatos műleírás

- lehetőség szerint nem építési engedélyhez kötött tervek készítése a feladat

- a vázlattervnek egyértelműen tisztáznia kell, hogy szükséges-e bármilyen hatósági engedély a megvalósításhoz

Kiviteli terv tartalma:

- hatályos jogszabályok szerinti tartalommal és részletezettséggel

- az összes szakágra vonatkozó kiviteli terv készítése

- közműfejlesztési terv készítése (adott esetben)

- árazott és árazatlan költségvetés készítése

- a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése

Közbeszerzés mennyisége:

Programtisztázó vázlatterv: 1 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

Kiviteli terv: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (excel, slo9 stb.) formátum DVD adathordozón

OPCIÓ 1 lehívása esetén adott esetben:

Településképi bejelentési tervdokumentáció vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció az esetleges homlokzati változásokra vonatkozóan: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

OPCIÓ 2 lehívása esetén adott esetben:

Építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: b) M/2.1. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap, előny a több) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: c) M/2.2. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a több) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: d) M/2.3. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a több) / Weighting: 20
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a II.2.11) pont szerinti valamely lehívott OPCIÓ időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opció 1.

Településképi bejelentési vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció elkészítése és a hivatali eljárás lefolytatása, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött, de a homlokzat változásával jár védett épületen vagy területen. A felmerülő eljárási díjak befizetése.

Teljesítés határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 15 naptári nap.

vagy

Opció 2.

Építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése a hatályos jogszabályok alapján településképi véleményezéssel együtt, hatósági eljárás lefolytatása megrendelő képviseletében, eljárási díj befizetése, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka építési engedélyhez kötött.

Teljesítési határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 45 naptári nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a programtisztázó vázlatterv alapján vagy az OPCIÓ 1-et vagy az OPCIÓ 2-t külön megrendeléssel lehívja.

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a lehívott OPCIÓ időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

KEHOP-5.2.15-21.

II.2.14)Additional information

1) II.2.7) pontban megadott teljesítési idő alatt Ajánlatkérő 120 napot ért.

Tervezési feladatokra vonatkozó részhatáridőket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

2) II.2.5) ponthoz: legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján. Ponthatár: 0-10. Értékelés módszere:

ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalata esetében arányosítás.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) /közös AT/, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, ill. aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolás: A kizáró okok fenn nem állását az AT /közös AT-k/, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásban résztvevő gazdasági szereplő előzetesen, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD - EKR űrlap formájában) köteles igazolni. Azon AV-k esetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT-nek kell nyilatkozni arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság: Az ajánlattevőnek a 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) bek. pontja szerint igazolnia kell, hogy szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval. A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.

Tételes igazolás: AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, megfelelő határidő tűzésével, felhívja a kizáró okok fenn nem állását alátámasztó, az eljárásban előírt igazolások benyújtására, figyelemmel a Kbt. 69. § (6) bekezdésére. Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. §, 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni ahogy vele szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdéseiben foglalt rendelkezések.

A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani (EKR űrlap).

AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges tartalmú nyilatkozat is benyújtandó (EKR űrlap)). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az eljárásban a Kr. 1-8. §, 10. § és 12-16. §-it megfelelően alkalmazni kell. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 65. § (12); 69. § (11a) bekezdéseire.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételt.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 2. § (5) bek.-nek megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (Ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bek-re):

Valamennyi rész esetében:

M/1. Csatoljon ajánlattevő referencianyilatkozatot/igazolást az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti (épület/épületfelújítás tervezési feladatok ellátása) szolgáltatás teljesítéséről /321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a)/. A referencianyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. /321/2015. Korm. rendelet 22. § (2) bek./

M/2. Nyilatkozatban mutassa be legalább 3 fő szakemberét, a megnevezésük, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint a szakemberek által aláírt önéletrajzok csatolásával, akik a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás (épülettervezés) teljesítésében részt vesznek. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)/.

A nyilatkozatnak tartalmazni kell legalább a szakember nevét, annak a pozíciónak a megjelölését, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését, szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel. (EKR űrlap)

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában az EEKD-t külön-külön kell benyújtani.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Valamennyi rész esetében:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti épület vagy épületfelújítás tervezési feladatainak ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával az alábbiak szerint:

1. rész esetében: összesen legalább nettó 2 800 m2 alapterületű

2. rész esetében: összesen legalább nettó 1 400 m2 alapterületű

3. rész esetében: összesen legalább nettó 2 800 m2 alapterületű

4. rész esetében: összesen legalább nettó 11 000 m2 alapterületű

A referencia követelménynek való megfelelés legfeljebb 4 db szerződés teljesítésével igazolható. Több részre történő ajánlattétel esetén a magasabb mennyiségű referencia a kisebb mennyiségű rész(ek) esetében is bemutatható.

A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás(ok)ra vonatkozó teljesítés. Igazolás benyújtása esetén, amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.

M/2. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás (épülettervezés) teljesítésében részt vevő legalább 2 fő szakemberrel az alábbiak szerint:

M/2.1. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, általános építmények teljes körű építészeti tervezési területen É jelű (Kr. 1. melléklet, II. 2. pont) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel (24 hónap);

M/2.2. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, SZÉS6 jelű (Kr. 1. melléklet, IV. 16. pont) épületek energetikai szakértése jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 12 hónap szakmai gyakorlati idővel;

M/2.3. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, TÉ jelű (Kr. 1. melléklet, VII. 2. pont) energetikai tanúsítói jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 12 hónap szakmai gyakorlati idővel;

A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz ugyanazon szakember több pozícióra is jelölhető, amennyiben az adott szakember több követelménynek is megfelel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Valamennyi rész esetében:

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

A kifizetés adott esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. alapján utófinanszírozással történik. Az ellenérték kifizetése a KEHOP-5.2.15-21. számú, „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című támogatásból (támogatás intenzitása: 100,00 %) és adott esetben Ajánlatkérő által biztosított önerőből történik.

Számlázás:

A tervezési díj vonatkozásában az ajánlatkérőként szerződő fél a részszámlázás lehetőségét biztosítja, azzal, hogy az egyes tervfázisok - beleérve adott esetben valamely opciós részt is - megrendelő általi igazolt teljesítését követően ajánlattevő az adott tervfázisra vonatkozó díjról nyújthat be számlát, azaz 1 db részszámla és 1 db végszámla, valamely opció lehívása esetén 2 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be.

Ajánlatkérőként szerződő fél a tervezési díj ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján teljesíti átutalással. Alkalmazható a Kbt. 27/A §-a.

Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 nap esetében.

A szerződés teljesítése során alkalmazandó a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdései szerinti előírások is esetében.

Előlegfizetés: Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja, és az előre fizetés sem megengedett.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza!

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/09/2021
Local time: 12:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Az e-Kr. 15. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszer az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártát

követően 2 órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként,

hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. /Kbt. 68. § (1b)/,

továbbá a Kbt. 68. § (4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan

- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. [Kbt.

68. § (1c)]

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bek. alapján az eljárást elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).

2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bek-nek megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.

3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni a Kbt.41/A. § (3) bek. alapján.

4) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a Kbt. 35. § (2a) és 41/A. § (5)bekezdései az irányadóak. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet esetében történőmeghatalmazásokra a Kbt. 65. § (12) bekezdése az irányadó.

5) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: alkalmazandó fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret: az

EKR rendszer által meghatározottak szerint.

6) Az eljárás nyelve a magyar. Nem magyar nyelven benyújtott dokumentumot Ajánlattevő magyar nyelvű

fordításban is köteles benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevő általi fordítását elfogadja.

7) Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. szerinti az értékelést követően végzi el az ajánlat(ok) bírálatát a Kbt. 69. § (1)-(2) bek-ben foglaltaknak megfelelően, szükség szerint elvégezve a Kbt. 71-72. §-aiban foglalt eljárási cselekményeket.

8) AT-nek nyilatkoznia kell:

- a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti,

- a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint,

- a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nyilatkozatot nemleges tartalommal is),

- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerint (nemleges tartalommal is),

- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (nemleges tartalommal is),

- üzleti titokról,

- továbbá, hogy az alábbiak szerinti biztosítási értékű épület tervezési tevékenységre irányuló felelősségbiztosítási szerződést fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja:

1. rész esetében: legalább 5 millió Ft/káresemény és 15 millió Ft/év,

2. része esetében: legalább 2 millió Ft/káresemény és 6 millió Ft/év,

3. rész esetében: legalább 3 millió Ft/káresemény és 9 millió Ft/év,

4. rész esetében: legalább 10 millió Ft/káresemény és 40 millió Ft/év

9) AT-nek továbbá csatolnia kell:

- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD-t),

- az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírási-mintáját,

- Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot,

- meghatalmazott aláíró esetén a meghatalmazást KD-ban foglaltak szerint.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.

11) Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított.

12) A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért.

13) AK az alkalmassági feltételeket és igazolási módját (M/1. és M/2.) a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

14) Ha az AT, AV, alkalm.ig.-ban részt vevő gazd.-i szereplő valamely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvántartás elektr. elérhetőségéről is.

15) AK helyszíni bejárást tart, nem konzultációs jelleggel az alábbiak szerint:

1. rész esetében: találkozó az SZTE ETSZK Madzsar József Kollégium bejáratánál 6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

Ideje: 2021. augusztus 18. (szerda) 9 óra 00 perc

2. rész esetében: találkozó az ELTE Szegedi Márton Áron Szakkollégium bejáratánál 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/A.

Ideje: 2021. augusztus 18. (szerda) 10 óra 30 perc

3. rész esetében: találkozó az SZTE BTK Oktatási épület bejáratánál 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 34-34.

Ideje: 2021. augusztus 18. (szerda) 13 óra 00 perc

4. rész esetében: találkozó az SZTE SZAKK 410 ágyas klinika portáján 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Ideje: 2021. augusztus 18. (szerda) 14 óra 30 perc

16) AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

17) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

18) Irányadó idő: CET

19) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr., Ptk.

20) A I.1. pontban írt faxszám nem elérhető.

21) FAKSZ: Macsek Bernadett (lsz.: 01007), Dr. Nagy Paulina (lsz.: 01043)

22) Jelen eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes. Ajánlatkérő a KEHOP-5.2.15-21. számú, „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című európai uniós felhívásra pályázatot kíván benyújtani. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, továbbá eredményes eljárás esetén a szerződés megkötésére, vagy hatályba léptetésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A szerződés a pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén az Ajánlatkérő értesítését követően lép hatályba.

23) AK fenntartja a jogot, hogy valamennyi rész esetében tervezői művezetésre vonatkozóan Megrendelő a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. Tervezői művezetés jellemző feltételei valamennyi rész esetében: a kivitelezés ideje alatt a helyszíni kooperációkon való részvétel kétheti rendszerességgel, a kivitelezés mérnöki támogatása a helyszínen adott utasításokkal, a kiviteli terven felül további részletrajzok készítése (adott esetben), az összes szakági képviselet: tervezetten építész 12 mérnöknap, gépész 6 mérnöknap, elektromos 6 mérnöknap, közműtervező 6 mérnöknap. AK a Kbt. 98.§ (3) bek. szerinti eljárás alkalmazása esetén alkalmassági követelményt - amennyiben azt a Kbt. akkori szabályai is lehetővé teszik - nem fog előírni, főbb szerződéses feltételként a tárgyi közbeszerzési eljárás lényeges feltételeit fogja alkalmazni, ideértve különösen a kötbéreket, biztosítékokat, a majdani eljárás becsült értékéhez mért felelősségbiztosítás mértékeket, és minden olyan vállalkozó kötelezettséget, amelyet a tárgyi közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet teljesítés folyamatára és mikéntjére vonatkozóan tartalmazott. Értékelési szempont a Kbt.100. § (5) szerint. Jelen eljárás becsült értékének meghatározásakor a tervezői művezetés becsült értéke figyelembevételre került.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/08/2021