Szolgáltatások - 413787-2019

03/09/2019    S169

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2019/S 169-413787

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telefon: +36 12379817
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000124582019/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

60 lakásos önkormányzati lakóépület tervezése

Hivatkozási szám: EKR000124582019
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a Bp. XIII. ker. Szent László u. 66–68. szám alatti építési telken építendő 60 lakásos önkormányzati lakóépület tervezési feladatainak elvégzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 48 765 432.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Megrendelő és a Tervező székhelye, valamint a megvalósítás helyszíne: Bp. XIII. ker. Szent László út 66–68. (Hrsz.: 27045 és 27046)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezési szolgáltatás a Bp. XIII. ker. Szent László út 66–68. szám alatti építési telken építendő 60 lakásos önkormányzati - passzívház kritériumainak megfelelő - lakóépület tervezési feladatainak ellátására.

Feladatok:

— Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő részére, az építési engedélyezési eljárás lefolytatása

— Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő részére, szolgáltatói hozzájárulások beszerzése

A tervező a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó árazatlan és árazott költségvetést készít.

Tervezési szolgáltatásba tartozik a szakmai kooperációkon való személyes részvétel (várhatóan hetente 1 alkalommal, a beruházás teljes időszaka alatt), melyre a tervezői művezetésre meghatározott díj érvényesíthető.

Tervezői művezetés

Ajánlattevő köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetésre. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.

A tervezői művezetés részletes szabályait a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara által megalkotott szabályzat tartalmazza.

A nyertes ajánlattevő tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (Tanulmánytervben) kerülnek kifejtésre.

A Tanulmányterv szerint a kialakított lakások jellemzően 50-75 m2 közötti 2 szobás lakások. Átlagos lakás alapterület 62,5 m2. Mindegyikben van önálló konyha és étkező helyiség. Az épületben 36 m2-nél kisebb garzonlakás nincs, és a lakások átlag alapterülete is meghaladja az 50 m2-t. Az épületben a kért 2 akadálymentes lakás kialakítására van lehetőség.

Feltételes közbeszerzés:

Ajánlatkérő az eljárás tárgyát képező ingatlannal kapcsolatos telekalakítási eljárást jelen eljárás tárgyát képező szerződés feltételének tekinti, azaz a telekalakítási eljárás sikertelenségét olyan eseménynek tekinti, mely az eljárás eredménytelenségét (Kbt. 53. § (5) bek.), illetve a szerződés megkötésének vagy hatálybalépésének meghiúsulását (135. § (12) bek.) okozza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési rész-határidő az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére (nap, maximum 90 nap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési rész-határidő a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére (nap, maximum 30 nap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.a. alkalmassági feltételhez bevont tervező passzívház tervezésében szerzett tapasztalat megléte / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az "Ár" kritérium rész-szempontjai:

— Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése (egyösszegű ajánlat): 25 súlyszám

— Kiviteli tervdokumentáció elkészítése (egyösszegű ajánlat): 25 súlyszám

— Tervezői művezetés (mérnöknap): 20 súlyszám

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 035-078805
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

60 lakásos önkormányzati lakóépület tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZIP Architects Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92084616
Postai cím: Bajcsy-Zsilinzsky utca 44.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
E-mail: georgina.josa@olla.hu
Telefon: +36 301609919
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48 765 432.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építmények gépészeti tervezése, tartószerkezet tervezés; kerttervezés; építmény villamossági tervezése; geotechnikai tervezés,

Úttervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A nyertes ajánlattevő adószámát lásd az V.2.3) pontban.

2. Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

— Építész Kaláka Kft. (1039 Budapest, Puszta köz 3. tt 6., adószám: 10952410-2-41)

— Globál Terv Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69–71., adószám: 14541744-2-41)

— Guzmics+Kiss Építésziroda Kft. (1132 Budapest, Visegrádi utca 80/a., adószám: 14160097-2-41)

— Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2., adószám: 26295464-2-41)

— TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (9011 Győr, Ezerjó út 10., adószám: 24084794-2-08)

— Valid Solution Kft. és 3C Computers and Communications Consultants Kutató Fejlesztő és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők (1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. I. ltp. 2/8. és 1111 Budapest, Lágymányosi út 16. I. 1., adószám: 14939710-2-43 és 10478495-2-43)

— Zacc Építésziroda Kft. (1038 Budapest, Ürömi út 23., adószám: 14011986-2-41)

— ZIP Architects Kft. (9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 44., adószám: 25880689-2-08)

3. Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok:

— A tervezési szolgáltatással érintett 60 lakásos önkormányzati lakóépület megfelel a passzívház kritériumainak,

— Ajánlatkérő értékelési szempontként értékelte az M/2.a. alkalmassági feltételhez bevont tervező passzívház tervezésében szerzett tapasztalat meglétét.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/08/2019