Árubeszerzések - 414030-2020

04/09/2020    S172

Magyarország-Budapest: Kép

2020/S 172-414030

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_77954260
Postai cím: Szabadság tér 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Máté
E-mail: kiss.mate@meditkonzult.hu
Telefon: +36 17807811
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mnb.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.mnb.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlankezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

17 db egyedi alkotás tulajdonjogának megszerzése

Hivatkozási szám: EKR000735562020
II.1.2)Fő CPV-kód
22312000 Kép
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

17 darab Bak Imre (1939-) festőművésztől származó művészeti alkotás (festmény) beszerzése.

Jelen eljárás tárgya az alábbi (eredeti) műtárgyak beszerzése:

1. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Új egyensúly

Az alkotás éve: 2019.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

2. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Hangulat

Az alkotás éve: 2019.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

3. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Esteledik

Az alkotás éve: 2019.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

4. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Megszakított V.

Az alkotás éve: 2018.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

5. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Ősforma I.

Az alkotás éve: 2018.

Mennyiség: 1db akril, vászon

6. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Ön-Arc-Kép I.

Az alkotás éve: 2017.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

7. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Ön-Arc-Kép II.

Az alkotás éve: 2017.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

8. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Mélység

Az alkotás éve: 2017.

Mennyiség: 1db akril, vászon

9. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Dél-Amerika

Az alkotás éve: 2015.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

10. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Perzselő szorongás

Az alkotás éve: 2014.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

11. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Bárhol

Az alkotás éve: 2013.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

12. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Aktuális helyzet

Az alkotás éve: 2013.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

13. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Kataklizma

Az alkotás éve: 2013.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

14. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Főszereplők

Az alkotás éve: 2008.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

15. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Zoom

Az alkotás éve: 2001.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

16. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Morandi I.

Az alkotás éve: 2000.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

17. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Virtuális

Az alkotás éve: 1997.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 165 354 330.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22312000 Kép
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1068 Budapest, Király u. 76.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen eljárás tárgya az alábbi (eredeti) műtárgyak beszerzése:

1. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Új egyensúly

Az alkotás éve: 2019.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

2. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Hangulat

Az alkotás éve: 2019.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

3. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Esteledik

Az alkotás éve: 2019.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

4. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Megszakított V.

Az alkotás éve: 2018.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

5. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Ősforma I.

Az alkotás éve: 2018.

Mennyiség: 1db akril, vászon

6. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Ön-Arc-Kép I.

Az alkotás éve: 2017.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

7. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Ön-Arc-Kép II.

Az alkotás éve: 2017.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

8. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Mélység

Az alkotás éve: 2017.

Mennyiség: 1db akril, vászon

9. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Dél-Amerika

Az alkotás éve: 2015.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

10. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Perzselő szorongás

Az alkotás éve: 2014.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

11. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Bárhol

Az alkotás éve: 2013.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

12. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Aktuális helyzet

Az alkotás éve: 2013.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

13. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Kataklizma

Az alkotás éve: 2013.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

14. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Főszereplők

Az alkotás éve: 2008.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

15. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Zoom

Az alkotás éve: 2001.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

16. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Morandi I.

Az alkotás éve: 2000.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

17. Alkotó: Bak Imre

A festmény címe: Virtuális

Az alkotás éve: 1997.

Mennyiség: 1 db akril, vászon

Részletesen a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlatot a „legalacsonyabb ár” értékelési szempont szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésére („Egy Ajánlattevő ajánlattételre történő felhívása esetén a 76. § (5) bekezdése nem alkalmazandó.”)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
Magyarázat:

Kbt. 98. §

„(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha

d) a szerződés egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás vagy művészi előadás létrehozása vagy ajánlatkérő általi megszerzése”

Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező 17 darab műtárgy (festmény) az ajánlattételre felkért társaság kizárólagos tulajdonában van, így azok tulajdonjogának megszerzése kizárólag hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében történhet, a verseny biztosítása jelen esetben nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti festmények – nyilatkozata alapján – Trance Balance Kft. kizárólagos tulajdonában vannak, a festmények kizárólag Trance Balance Kft.-től vásárolhatóak meg, az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgya a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra.A tárgyi hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kizárólag az egyedileg meghatározható művészeti alkotások ajánlatkérő általi megszerzésére irányul.

A művészeti alkotások fogalmát a Kbt. nem határozza meg, ellenben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdése példálózó jelleggel sorolja fel a művészeti alkotásokat:

Szjt. 1. §

„(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e – az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen:

h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve”

A felsorolás értelmében tehát a művészeti alkotás fogalmi körébe sorolhatóak a beszerzés tárgyát képező, az ajánlattételre felkért személy kizárólagos tulajdonában lévő festmények.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

17 db egyedi alkotás tulajdonjogának megszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/08/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_43990834
Postai cím: Király utca 76. fszt. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: varnai.gabi@gmail.com
Telefon: +36 302620516
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 165 354 330.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 165 354 330.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Közbeszerzési Hatóság HNT-00136/05/2020. iktatószámú döntése alapján a megjelölt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti információk:

Nyertes ajánlattevő neve, adószáma:

Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Adószám: 12943748-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/08/2020