Szolgáltatások - 414038-2019

03/09/2019    S169

Magyarország-Budapest: Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások

2019/S 169-414038

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 146-359941)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várady Csaba
E-mail: csaba.varady@kef.gov.hu
Telefon: +36 17957516
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Karbantartás, felújítás, jav., üzemeltetés, beruházás

Hivatkozási szám: EKR000788982019
II.1.2)Fő CPV-kód
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A KEF ellátási körébe tartozó épületekben építési, karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése

A karakterkorlát miatt a III.2.2) pont folytatása:

Teljesítési biztosíték:

A nyertes AT-ként szerződő fél a keretszerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének elmaradásával kapcsolatos AK-i igények biztosítása érdekében az 1. részben nettó 20 000 000 Ft, a 2. részben nettó 40 000 000 Ft mértékű teljesítési biztosítékot köteles a keretszerződés megkötéséig, legkésőbb a keretszerződés aláírásával egyidejűleg AK részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont figyelembevételével, a nyertes AT-ként szerződő fél választása szerint kell átadni.

A teljesítési biztosíték AK részére történő rendelkezésre bocsátása a keretszerződés aláírásának feltétele. A teljesítési biztosítéknak a keretszerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan, a keretszerződés időtartamát követő banki napig AK rendelkezésére kell állnia.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/08/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 146-359941

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 03/09/2019
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 19/09/2019
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 03/09/2019
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 19/09/2019
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

A közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezet, műszaki leírás, ártáblázat) adminisztratív jellegű elírások szerepelnek, mely miatt a közbeszerzési dokumentumok egymással történő összehangolása szükséges, ennek és a megfelelő ajánlattétel érdekében Ajánlatkérő mindkét rész vonatkozásában módosította/pontosította a szerződéstervezetet, a műszaki leírást, valamint az ártáblázatot. A módosított közbeszerzési dokumentumok az EKR rendszerben elérhetőek.