Tjenesteydelser - 414243-2014

Vis forkortet udgave

06/12/2014    S236

Belgien-Bruxelles: Tjenesteydelseskontrakt vedrørende støtte til udvikling af et BREF-dokument om efterforskning og udvinding af kulbrinter

2014/S 236-414243

Ufuldstændig procedure

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 7.8.2014, 2014/S 150-268968)

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø, ENV.SRD.2 — Økonomi, att. Indkøbsafdelingen, BU-9, 01/005, 1049Bruxelles, BELGIEN. Tlf. +32 22960008. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu


Bemærk:

Kontrakten er ikke blevet tildelt.

Kontrakten er ikke blevet tildelt, da ingen af de modtagne bud opfyldte de angivne værdier for tildelingskriterierne.