Tjenesteydelser - 414245-2014

Vis forkortet udgave

06/12/2014    S236

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse vedrørende identificering af markedet for radioudstyr, der opererer i licensfri frekvensbånd, med henblik på at vurdere udnyttelsesgrader for frekvenser på mellemlang og lang sigt — SMART 2014/0012

2014/S 236-414245

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Direktorat B — Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Postadresse: kontor: BU33 07/005
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: hr. Andreas Geiss
Mailadresse: andreas.geiss@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=520

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Undersøgelse vedrørende identificering af markedet for radioudstyr, der opererer i licensfri frekvensbånd, med henblik på at vurdere udnyttelsesgrader for frekvenser på mellemlang og lang sigt — SMART 2014/0012.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Kontrakten vil støtte frekvensoversigt på licensfri frekvensbånd i området fra 400 MHz til 6 GHz. Hovedformålet er at forstå det europæiske marked for radioudstyr, der benytter licensfri frekvenser og udnyttelsesgraden for disse frekvensbånd. Kontrahenten skal sammenligne EU's og USA's markeder for radioudstyr samt underliggende politikker for frekvenstildeling.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 79310000 Markedsanalyse, 73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 149 150 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Forståelse af de krævede opgaver. Vægtning 30
2. Buddets tekniske kvalitet. Vægtning 50
3. Arbejdets tilrettelæggelse. Vægtning 20
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
SMART 2014/0012.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 114-199808 af 17.6.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 30-CE-0673565/00-68
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26.11.2014
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 6
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Tech4i2 Limited (ledende partner) med Real Wireless Limited (partner)
Postadresse: Dock, 75 Exploration Drive
By: Leicester
Postnummer: LE4 5NU
Land: Det Forenede Kongerige
Mailadresse: pdfoley@tech4i2.com
Telefon: +44 7796174330
Internetadresse: http://www.tech4i2.com

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 149 150 EUR
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal måneder: 12
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Andel: 16 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: politik for elektronisk kommunikation.
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Direktorat B: Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, afdeling B4: spektrum, att. hr. Andreas Geiss
Postadresse: kontor: BU33 07/005
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: andreas.geiss@ec.europa.eu
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26.11.2014